Katoliku Kirik EestisNeitsi Maarja templissetoomise mälestuspäev

Temple GiottoMaryHõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand! (Sk 2:14). Neitsi Maarja templissetoomise püha hakati pidama 6. sajandil Jerusalemmas. Sellega tähistab Kirik Neitsi Maarja pühitsemist Püha Vaimu vahendusel. See Pühima Neitsi Maarja püha jääb Neitsi Maarja sünni ehk 8. septembri ja Neitsi Maarja Pärispatuta püha, 8. detsembri vahele ja märgib teoloogiliselt olulist eesmärki. Püha Vaimu vahendusel pühendas Pühim Neitsi Maarja end Jumalale ning seda täielikult juba lapsepõlvest saadik. Nii oli Jumala tahtmine. Sellise saladuse tähistamist kogu Kirikus mälestatakse Neitsi Maarja templissetoomise püha läbi. 

Social button for Joomla