Katoliku Kirik Eestis28. oktoober, apostlid Siimon ja Juuda, kirikupüha

simoniudaApostel Siimonist ei teata palju. Teame, et sündis Kaanas ja oli kutsutud kui Selooteseks (Lk 6:15). Siimon oli esimesi Kristuse järgijaid koos Juudaga ning arvatakse, et rännates ja koos usku kuulutades, surid nad üheskoos ka märtrisurma. Tihti kunstis on Siimonat kujutatud koos sae või raamatuga. Juuda või ka teatud kui Taddeus on aga see apostel, kes küsis Jeesuselt "Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale" (Jh 14:22). Arvatakse, et Juuda suri Armeenias, endisel Pärsia alal. Mõningatel piltidel on teda kujutatud kas raamatuga tulenevalt Pühast Vaimust, mis apostlite peale tuli, või isegi kaikaga.

Social button for Joomla