Katoliku Kirik Eestis7. oktoober on roosipärja Maarjapäev

MaryRosarium„Püha roosipärg, nagu aegade kogemused on näidanud, on eriti tõhusalt toiminud palvena, mis perekonda koos hoiab. Üksikud pereliikmed, kes pööravad oma pilgud Jeesuse poole, võidavad enestele tagasi üksteisele silma vaadata, suhelda, olla solidaarsed, üksteisele andestada ning näha oma armastuse lepingut uuendatuna Jumala Vaimus," kirjutab püha paavst Johannes Paulus II oma apostellikus kirjas pühast roosipärjast.

Roosipärg, väga traditsiooniline ja sügav palveviis, on mõtisklemine Jeesuse ja Maarja elu 20 erineva sündmuste üle, mida nimetatakse "saladusteks". Need on jaotud neljaks osaks - rõõmurikkad, valgusrikkad, valurikkad ja aurikkad saladused. Iga osa koosneb 5st saladusest. Tavaliselt palvetatakse korraga üks osa. Sel juhul mõtiskletakse esmaspäeval ja laupäeval - rõõmurikaste saladuste, neljapäeval - valgusrikaste saladuste, teisipäeval ja reedel - valurikaste ning kolmapäeval ja pühapäeval - aurikaste saladuste üle.  

 

Püha paavst Johannes Paulus II apostellik kiri pühast Roosipärjast.

Social button for Joomla