Reede, 28. juuni, Jeesuse pühima südame suurpüha

Sacro Cuore di GesuMargarete Maria Alacoque'i nägemused 1673-1675. a. tõid Jeesuse Pühima Südame (ld.Sacratissimi Cordis Iesu) suurpüha tähistamise Kiriku kalendrisse. Nägemuse järgi peab see püha olema reedel pärast Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha. Jeesuse Pühima Südame püha tähistab Tema jumalikku armastust, mida tema annab kogu inimkonnale. Pühim Süda näitab Kristuse armastust ja kaastunnet meie vastu ja seda kõigis meie kannatustes. Kogu Kirikus tähistatakse püha aga alles paavst Pius IX ajast (aastast 1856). Tema hilisemate ametijärglaste poolt ülendati see tähtpäev suurpühaks, mida siiani Kirikus tähistatakse. Aastal 1899 pühitses aga paavst Leo XIII kogu inimkonna Jeesuse Pühimale Südamele ning Jeesuse Pühimale Südamele on Rooma-Katoliku Kirikus ka eraldi pühendamine olemas ja tavapäraseks palvetraditsiooniks on 9 päeva enne püha palvetada noveeni, mida paljudel puhkudel pühendakse preestritele ja preestrikutsumustele.

Pühimat Südant kujutatakse alati selliselt, kus Jeesus õnnistab oma parema käega, tema poole vaatajat, käest, kust on näha tema haavu, ning tema vasak käsi on suunatud südame kujutisele, mis paistab Jeesuse rinnast ja mida ümbritseb okaskroon. Südame tipus on rist leekides ja selle taustaks kiirgab Jeesuse Pühimast südamest armastuselõõma kujutavad kiired. Kujutis näitab jumalikku jõudu, mida läbi armastuse annab Jeesus kogu inimkonnale, olles kannatanud meie kõigi eest.

Jeesuse Kristuse Pühimaile Südamele hardust armastas väga Jumala sulane Eduard Profittlich, S.J. 30ndatel oli Tallinnas Peeter-Pauli koguduses Jeesuse Pühima Südame hardus väga austatud ning seda vagadust praktiseeriti iga kuu esimesel reedel.

Litaania Jeesuse Kristuse Pühimale Südamele

Jeesuse pühima südame litaania

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.

Jumal, taevane Isa -
halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja -
halasta meie peale.
Jumal, Püha Vaim -
halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal -
halasta meie peale.

Jeesuse süda, igavesest Isast sündinud - halasta meie peale.
Jeesuse süda, neitsiliku Ema rüpes -
Pühas Vaimust kujundatud -

Jeesuse süda, Jumala sõnaga olemuselt ühendatud -
Jeesuse süda, mille ülevus on lõputu -
Jeesuse süda, Jumala püha tempel -
Jeesuse süda, Kõrgeima pühamu -
Jeesuse süda, Jumala koda ja taeva värav -
Jeesuse süda, lõõmav armastuse kolle -
Jeesuse süda, õigluse ja armastuse aardelaegas -
Jeesuse süda, täis headust ja armastust -
Jeesuse süda, kõigi vooruste sügavik -
Jeesuse süda, kõige austuse vääriline -
Jeesuse süda, kõigi südamete kuningas ja ühendaja -
Jeesuse süda, milles on kõik tarkuse ja teadmise aarded -
Jeesuse süda, milles elab kogu jumalikuse täius -
Jeesuse süda, mis on Isale meelepärane -
Jeesuse süda, mille täiusest me kõik oleme osa saanud -
Jeesuse süda, maailma igatsus igaviku järele -
Jeesuse süda, kannatlik ja täis halastust -
Jeesuse süda, helde kõigile, kes Sind appi hüüavad -
Jeesuse süda, elu ja pühaduse allikas -
Jeesuse süda, lepitus meie pattude eest -
Jeesuse süda, teotusega toidetud -
Jeesuse süda, meie pahede pärast rõhutud -
Jeesuse süda, kuulekakas jäänud surmani -
Jeesuse süda, odast läbistatud -
Jeesuse süda, kõige lohutuse läte -
Jeesuse süda, meie elu ja ülestõusmine -
Jeesuse süda, meie rahu ja lepitus -
Jeesuse süda, ohvritall meie pattude eest -
Jeesuse süda, Sinule lootjate õnnistus -
Jeesuse süda, surijate lootus -
Jeesuse süda, kõigi pühakute hüve -

Jumala Tall,
kes Sa maailma patud ära kannad -
hoia meid, Issand.
Jumala Tall,
kes Sa maailma patud ära kannad -
võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall,
kes Sa maailma patud ära kannad -
halasta meie peale.

Jeesus, tasane ja südamelt leplik,
kujunda meie südamed oma südame sarnaseks.

Palvetagem:

Kõigeväeline igavene Jumal,
vaata oma armsa Poja südame peale,
kõige selle ülistuse ja hüvituse peale,
mis Ta patuste eest sinule toob,
ning anna andeks neile,
kes Sinu armu peale loodavad.
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes koos Sinuga elab ja valitseb
igavesest ajast igavesti.

Aamen.

Pühendumine Jeesuse Kristuse Pühimale Südamele

Mina,….,annan end meie Issanda Jeesuse Kristuse Pühale Südamele, annan kogu oma olemuse, oma tegemised, valud ja kannatused. …
Pühendun Püha Südame austamisele, armastamisele ja ülistamisele. Tahan kõike teha Tema armastuse pärast, loobuda kõigest, mis Temale meelepärane ei ole.
Oo Püha Süda, Sina ainus, kellele ma annan oma armastuse, Sinu ma võtan valvama oma elu üle. Sina oled minu lunastuse pant, oled tugi kui ma nõrken või kahtlen, oled eksimuste lepitaja eluteel ning kindel varjupaik suremise tunnil.
Oo helduse Süda, ole mulle kaitsjaks Jumala, Sinu Isa ees, leevenda Tema õiglase viha lööke.
Oo armastuse Süda, ma loodan Sinu lõputu helduse ja headuse peale, kui minu enda nõrkus ja kurjus mulle hirmu teeb. Kogu minusse kõik, mis Sinule on meelepärane ja Sinu püha tahte vääriline. Tule nii sügavale minu südame sisse, et ma Sind enam iial ei unusta ega ole sinust lahus.
Jaga mulle oma armastava headuse armu, nii et minu nimi oleks kirjutatud Sinusse, sest ainult Sinu ülimas helduses on igatsetud õnn ja taevalik õndsus, elamine ja suremine armus.

Aamen.