PÜHIMA KOLMAINU SUURPÜHA

holy trinity iconPühima Kolmainu suurpüha tähistatakse Nelipühale järgneval pühapäeval. Kogu Kirikule andis selle suurpüha paavst Johannes XXII 1334. a. Avignoni vangipõlves. Pühima Kolmainu suurpühal mõtleme oma seotust Jumalaga, et uskudes ühte Jumalasse kolmes isikus: Isas, Pojasse ja Pühasse Vaimusse, millesse oleme ristitud. Kirik väljendab oma usku Kolmainsusesse sellega, et ta tunnistab ühteainsat Jumalat kolmes isikus: Isa, Poeg ja Püha Vaim. Need kolm isikut on ainult üks Jumal, sest igaühel neist on üheainsa ja jagamatu jumaiku loomuse täius. Kolm jumalikku isikut, kes on lahutamatud oma ühtses olemuses, on lahutamatud ka oma toimimises.

Jumal, armastav Isa,
kes Sa tõe Sõna ja pühitseva Vaimu läbi
oma imelist olemust inimestele selgitanud oled,
anna meile, et pühas usus
Kolmainu igavest kirkust tunnistades
Tema Ainujumalust
võimu ülevuses
kummardada võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.