paavst 1210x236 px 26. jaanuar on Issanda ilmumise suurpüha

kolmkun2016Laupäev, 6. jaanuar on Issanda ilmumise suurpüha ehk kolmekuningapäev. Püha Missa Peeter-Pauli katedraalis kell 8 ja kell 18; Pirita kloostris kell 7.30.

Sellel päeval külastasid Jeesuslast kolm Idamaa tarka, kaasas kingitused: kuld, viiruk, mürr, et kummardada sündinud Kuningat, küsides: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama." (Mt 2:2).

Kolm idamaa tarka: Caspar, Melchior ja Balthassar kuulutasid, et valgus on ilmunud maailma, sellest tunneme kolmekuningapäeva Ilmumispühana ehk Epifaaniana.  

Täht näitas neile teed, kuhu on sündinud Messias. Et Idamaa targad tundsid ning mõistsid lugeda sõnumit, mida täht neile näitas, asusid nad teele Petlemma poole ja arvatavasti pärinesid targad Asüüriast, Pärsiast või Babülooniast, sest seal tegutses Kristuse sünniajal palju tähetarkku. Nad tulid Heroodese juurde, et küsida, kus on see juutide vastsündinud kuningas (Mt 2:2). Niisamuti tänaseni kristlased asetavad kolmekuningapäeval Jeesuse ette oma palved ja kummardavad teda kui Valgust, kes ilmus maailma ning sündis Päästjaks.

Sellel pühal kirjutatakse kolme kuninga eesnimetähed - CMB  + aasta kodude ustele (mis on samuti palvesõnade esitähed: Cristus Mansionem Benedicat ehk Kristus õnnistab seda maja).

Social button for Joomla