24. jaanuar, püha Franciscus de Sales

desalesPüha Franciscus de Sales  sündis 21. augustil 1567. aastal Prantsusmaal, Savoys. Juba 13-aastaselt tundis ta kutsumust saada preestriks. Kannatlikult Jumalalt vastust oodates ja oma isa, kes polnud poja kutsumusega nõus, õrnalt suunates, asus ta haridust omandama, kõigepealt Clermontis, siis jesuiitide koolis Pariisis. 1588. aastal asus ta õppima Padua ülikooli retoorikat, filosoofiat ja teoloogiat ning 1591. aastal sai temast õigusteaduste doktor. 1593. aastal ordineeriti Franciscus preestriks Genfis, Šveitsis. Ta soovis jutlustamise ja kirjutiste abil teha kalvinistlikust Šveitsist uuesti katoliikliku maa.

Seda tegi ta oma elu ohtu seades, suure armastuse ja mõistmisega. Kolm aastat tegi ta tulemusteta tööd, ilma, et teda keegi oleks kuulda võtnud. Suletud uste alla libistas ta käsitsikirjutatud jutlused, jutlustas lastele, kelle vanemadki jäid kuulama. Ja taas, kannatlikkuse, visaduse ja armastusega õnnestus tal 40 000 kalvinisti tagasi tuua katoliiklusesse.

Seda tööd jätkas Franciscus ka pärast Genfi peapiiskopiks saamist 1602. aastal. Franciscus oli laialt tuntud, eelkõige oma tundlikkuse ja osavõtlikkusega inimeste suhtes. Ta jutlustas väga palju, külastas inimesi ja jagas vaimulikke juhtnööre. On teada, et ta tegi katehheesi isegi ühele kurttummale mehele, et too saaks vastu võtta esimest Armulauda.  

Franciscus õpetas, et pühadus on igaühe jaoks ja et igaüks meist peab püüdlema täiusliku elu poole.  

Armastusest Jumala vastu on ta kirjutanud: "Need, kes tunnevad inimlikku armastust, on sellest täiesti haaratud, nende südamed on täis kirge ja nende huuled ei väsi seda kiitmast. Kui armastus on möödunud, väljendavad nad oma tundeid kirjades ja kraabivad armastatu nime puukoorde. Need, kes armastavad Jumalat, ei suuda lakata mõtlemast Tema peale, nad igatsevad Tema järele, püüdlevad Tema poole ja räägivad Temast. Ja kui nad saaksid, kraabiksid nad Jeesuse nime kogu inimsoo südamesse."

Ta suri 28. detsembril 1622. aastal. Õndsaks kuulutati paavst Alexander VII poolt 1661 ja kanoniseeriti 1665 sama paavsti poolt. 

Püha Franciscus on kirjanike, toimetajate ja kurttummade kaitsepühak.

Tema tuntuim teos, "Sissejuhatus pühendunud inimese ellu" on loetav inglise keeles SIIT.

Allikad: www.neitsimaarja.ee, www.catholic.org, www.scborromeo.org, "Kiriku Elu" nr 168