Katoliku Kirik Eestis29. juuli on püha Marta päev

H Martha

29. juuli on püha Marta pühaku mälestuspäev. Püha Marta oli Maarja ja Laatsaruse õde. Kui Laatsarus haigestus, palusid õed Jeesuselt abi. Kui Jeesus Betaaniasse saabus, oli Marta see, kes läks talle kohe vastu, Maarja aga jäi koju. Jeesuse saabudes ütles ta: "Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud." (Jh 11,21-22). Martale ütles Jeesus ka oma tuntud sõnad: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb." (Jh 11,25). Ning seetõttu on püha Martat seostatud kirikus Kristuse ülestõusmise kuulutamisega. Kuid lisaks teame Evangeeliumi vahendusel, et Marta valmistas Betaanias Jeesusele õhtusöömaaja. Samal söömaajal võidis Maarja Jeesuse jalgu (Jh 12,3). Nii on kirjeldatud tihti Martat Evangeeliumis kui toimekat naist, kes kõige paremat soovis Jeesusele oma teenimise läbi. Casa Marta nime kannab Vatikanis paavsti residents, mis tuleneb just püha Martast.

 

 

Social button for Joomla