Katoliku Kirik Eestis25. juuli püha apostel Jaakobuse kirikupüha

Jaakobus

Jaakobus oli Sebedeuse poeg ja evangelist Johannese vend. Ta oli Kristusega lähedalt seotud. Evangeeliumide kohaselt kutsus Kristus sageli kõrvale Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, mis viitab tema lähedasematele suhetele nende kolme apostliga. Ta oli suurema osa Kristuse poolt sooritatud imetegude pealtnägijaks. Ta suri märtrisurma Jeruusalemmas u. 44. aastal, kus teda peksti ja raiuti lõpuks pea maha. Tema põrm toodi Jeruusalemmast Santiago de Compostelasse 6. sajandil, kus hakkas toimuma palju imesid tema eeskoste läbi. Palverännakud apostel Jaakobuse hauale Santiago de Compostelasse algasid juba 9. sajandil. Kirik püha apostel Jaakobuse auks ehitati aga Santiago de Compostelasse 1075, kuhu tänaseni tuhandeid palverändureid koguneb, et austada Kristusele lähedast apostlit.

 

 

Social button for Joomla