Katoliku Kirik Eestis3. mai, pühad apostlid Filippus ja Jaakobus

Rubens apostel philippusPüha Filippus oli üks Jeesuse jüngritest. Filippus sündis Betsaidas Galileas ning oli esialgu arvatavsti Ristija Johannese jünger. Johannese Evangeeliumist leiame, kuidas Jeesus Filippuse enda juurde kutsus ja see omakorda Naatanaela (tuntud ka kui Bartolomeus) kaasa tõi. Filippus oli viie tuhande mehe söötmise juures. Ta oli Jeesuse juures ka Nelipühal, mil Püha Vaim end jüngritele ilmutas. Filippus palus Jeesusel neile oma isa näidata. Arvatakse, et hiljem jutlustas Filippus Kreekas ja Früügias ning suri Domitianuse märtrina tõenäoliselt Hierapolises. Sinna ta ka esialgu maeti. Hiljem viidi ta põrm Rooma Kaheteistkümne Apostli basiilikasse. Püha Jaakobus kirjutas "Püha Jaakobuse epistli". Rohkem pole temast aga midagi teada. Arvatavsti sai ta märtriks  juutide  kividega surnuks viskamise läbi 62. aastal.
Allikas: www.neitsimaarja.ee

Social button for Joomla