Katoliku Kirik Eestis22. veebruar on püha apostel Peetruse troonipüha. Kirikupüha

jeesusjapeetrus

Peetruse trooni aujärje püha tähistati Roomas juba 1. sajandist alates, väljendamaks Kiriku ühtsuse rajanemist apostellikul alusel.

Peetrus oli kalur Joona poeg. Ta kandis nime Siimon. Kui temast vend Andrease mõjul kristlane sai, andis Jeesus talle nimeks Cephas - Peetrus, mis tähendab "kalju". Peetrusest pidi saama kalju, millele ehitatakse kristlik kirik. Hiljem lausus Jeesus veel, et Peetrus saab "taevariigi võtmed" (Mt 16,19). Jeesus pühitseb Peetruse kui Kiriku peamise õpetaja, kelle amet kestab edasi ametijärglaste kaudu.

 

Vanas Testamendis Taaveti riigis määras kuningas ministrite kabineti, kellel olid kuningriigis erilised ülesanded (1Ku 4,1-6; 2Ku 18,37). Nende hulgas tõsteti erilisse seisusesse peaminister, kes oli esimene kuninga järel. Jeesus viitab kirjakohale Jesaja raamatus 22,15-25, kus peaministriamet antakse ametijärglasele edasi sümboolselt "Taaveti koja [s.t. kuningriigi] võtme" edasiandmisega (Js 22,22). Matteuse evangeeliumis on Jeesus uus taavetlik kuningas, kes määrab Peetruse Kirikus peaministriks taevariigi üle. Nagu Jesaja raamatu 22. peatükis, nii antakse Peetruse positsioon talle ja tema ametijärglastele; see amet peab kestma sama kaua kui kuningriik. Kuna Peetruse kätte on usaldatud võtmed, on tal Kristuse enda kuninglik autoriteet (vrd Ilm 1,18; 3,7). Peetrusele antakse autoriteet olla kuningriigi peamine õpetaja ja valitseja; tema kaudu valitseb taevas maapealset kirikut (vrd Jh 21,15-17; 1Ti 3,15; Katoliku Kiriku Katekismus 553, 1445). Peetrusel ja tema ametijärglasel, Rooma piiskopil - paavstil - on usu varasalve võti; nad kaitsevad nii suulisi kui ka kirjalikke õpetusi, mida on ühelt kristlaste põlvkonnalt teisele edasi antud.

Apostlite seas nimetatakse Peetrust alati esimesena ja evangeeliumites kõneldakse temast teistest rohkem. Ta nägi Jeesuse piinu Keetsemani aias, kuid ometi salgas ta Jeesuse kolm korda rahva ees ära. Pärast Kristuse ülestõusmist ja taevaminemist räägitakse Peetrusest Apostlite tegude raamatus. Temast sai Jeruusalemma kristliku koguduse juht. Ta jutlustas esimesena paganatele ja paljud neist pöördusid kristlusesse. Ta oli ka esimene apostlite hulgas, kes imetegusid sooritas.


43. aastal lasi Heroodes Agrippa Peetruse vangistada, kuid ingel vabastas ta ime läbi. Edasi jutlustas ta Samaarias, Antiookias ja mujal.

Ta suri Rooma esimese piiskopina keiser Nero ajal märtrisurma. Tema enda soovi kohaselt löödi ta pea alaspidi risti, sest ta ei pidanud vääriliseks samamoodi surema kui Kristus. Ta on maetud Vatikani. Allikas: www.neitsimaarja.ee

Social button for Joomla