Katoliku Kirik EestisIssanda ilmumise suurpüha ja Missade ajad

kolmkun2016

6. jaanuar on Issanda ilmumise suurpüha. Sellel päeval külastasid Jeesuslast kolm idamaa tarka, kaasas kingitused: kuld, viiruk, mürr, et kummardada sündinud Kuningat. „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama." (Mt 2:2). Kolm idamaa tarka: Caspar, Melchior ja Balthasar kuulutasid, et valgus on ilmunud maailma, sellest ka tunneme kolmekuningapäeva nn. Ilmumispühana (Epifaaniana). Nad rändasid arvatavasti 1500 kilomeetrit, et tunnistada sündinud Päästjast. Täht näitas neile teed, kuhu on sündinud Messias. Et idamaa targad tundsid ning mõistsid lugeda sõnumit, mida täht neile näitas, asusid nad teele Petlemma poole. Arvatavasti pärinesid targad Asüüriast, Pärsiast või Babülooniast, sest seal tegutses Kristuse sünniajal palju tähetarkku. Nad tulid Heroodese juurde, et küsida, kus on see juutide vastsündinud kuningas (Mt 2:2). Niisamuti tänaseni kristlased asetavad kolmekuningapäeval Jeesuse ette oma palved ja kummardavad teda kui Valgust, kes ilmus maailma ning sündis Päästjaks. Sellel pühal kirjutatakse kodude kaitseks kolme kuninga eesnimetähed - CMB - kodude ustele, mis on samuti palvesõnade esitähed: Cristus Mansionem Benedicat ehk Kristus õnnistab seda maja.Kuna tegemist on suurpühaga, siis toome ära siinkohal toimuvate Missade ajad:

Missad Tallinnas Peetruse ja Pauluse Katedraalis kell 8 ja kell 18. 
Pirita kloostris kell 17.
Dominiiklaste kloostris, Müürivahe 33 kell 12.
Tartus Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirikus kell 18.
Pärnus kell 16.

Social button for Joomla