Piiskopi dekreedi kokkuvõte (isa Ivo kohta)

Siinjuures avaldame Eesti Apostelliku Administraatori 26.10.2016 a. dekreedi kokkuvõte:

Isa Ivo Õunpuu on resideerunud Eesti Apostellikus Administratuuris alates 2006 aastast. Viimastel aastatel on ta teeninud vikaarpreestrina Narva Püha Antoniuse koguduses. Algusest peale, austades tema õigusi, talle on antud võimalus pühitseda erakorralises vormis sakramente Eesti Apostellikus Administratuuris, tingimusel, et ta peab pühitsema ka tavapärases vormis Püha Missat.

Viimasel ajal isa Ivo Õunpuu on korduvalt keeldunud täitmast piiskopi poolt antud ülesandeid Narva koguduses. Tunnistajate juuresolekul olen tal korduvalt palunud, et ta neid täidaks.  Samuti ma palusin tal saata jutluse tekstid heakskiitmiseks mulle enne kui ta jutlustab Pühal Missal, vältides sellega igasuguseid teisi kõnelusi Missa ajal.

Arvestades sellega, et isa Ivo Õunpuu on selgesõnaliselt keeldunud täitmast eelpool nimetatud ettekirjutusi ning vastavalt Kanoonilise Õiguse Seaduse  (Codex Iuris Canonici) koodeksitele 1342, § 1 ja 1371, § 2, mina, Apostellik Administraator Eestis otsustan, et, 26.10.2016 a-st alates :

1. Isa Ivo Õunpuu on vabastatud kõikidest pastoraalsetest kohustustest vikaarpreestrina Narva Püha Antoniuse koguduses (koodeks 538).

2. Isa Ivo Õunpuu volitused võtta vastu pihti (koodeks 969, §1 ja 974, § 1) ja jutlustada (koodeks 764) Eesti Apostelliku Administratuuri territooriumil on tühistatud.

3. Isa Ivo Õunpuul on keelatud preestriametit täita Eesti Apostelliku Administratuuri territooriumil vastavalt Kanoonilisele Õigusele (koodeks 1333, § 1).

See karistus on jõus kuni isa Ivo näitab siirast soovi muuta oma käitumist.

Tallinnas, 26. oktoobril 2016.

 
+ Philippe Jourdan

           Apostellik Administraator Eestis