Katoliku Kirik EestisMöödus katoliku piiskoppide sinodi esimene töönädal Vatikanis

Loe edasi: Möödus katoliku piiskoppide sinodi esimene töönädal Vatikanis6.-19. oktoobrini toimuv katoliku piiskoppide sinod perekonna teemal Vatikanis on jõudnud poole peale ja möödus esimene töönädal. Esimese nädala jooksul sinod arutas piiskoppide ja ilmalike inimestega, kus viibis kohal peaaegu igal istungil ka paavst Franciscus, järgmiste teemadel: laste toetamine lahutatud perekondes, kiriku tugi üksikutele ja leskedele, toetada ning leida lahendus lepitust otsivate paaride vahel ja arutati teiste abielu sakramenti puudutavate teemate üle. Teine oluline fookus sinodis oli suunatud pereplaneerimisele ja sündide reguleerimisele perekonnas. Erilist tähelepanu pöörati konfliktsetes piirkondades olevatele pereküsimustele - Iraagi, Süüria ja Lähis-Ida perekondadele, kes kannatavad iga päev sõjavägivalla all. Sinod kutsus kõiki inimesi vajalikku abi osutama süütutele ohvritele ning palus rahvusvahelistel organisatsioonidel tegutseda rahu saavutamise nimel. Kogu sinod koos Püha Isaga väljendas oma sügavat lähedust kõigile perekondadele Lähis-Idas, eriti neile, kes kannatavad vägivalla all.

Riigikogu võttis kooseluseaduse vastu

Riigikogu võttis täna, 9. oktoobril, kooseluseaduse 40 poolthäälega vastu. Seaduse vastu hääletas 38 saadikut. Vabariigi president kuulutas seaduse välja ja see hakkab kehtima 2016. aastal.

Kooseluseadus annab mitteabielulises kooselus elavatele isikutele võimaluse oma kooselu registreerida, kaasa arvatud samasoolistel paaridel.

Informatsioon katoliku piiskoppide sinodi kohta internetis

Loe edasi: Informatsioon katoliku piiskoppide sinodi kohta internetisPiiskoppide sinodi täpset infot kajastab Vatikani uudiste alam-veebilehekülg. Veebileheküljel on kajastatud sinodi päevakava iga päeva kohta, kõnede terviktekstid ning sinodi veebiülekanded. Samuti igapäevaselt toimuvad pressikonverentsid, mille ülevaated on internetis jälgitavad. Kahenädalast katoliku piiskoppide sinodi perekondade teemal on võimalik jälgida internetis inglise, itaalia, hispaania, prantsuse ja portugali keeles.

Otselink veebileheküljele asub SIIN.

Rooma Katoliku Piiskoppide Erakorraline sinod perekondade teemadel toimub Roomas, Vatikanis 5. - 19. oktoobrini 2014.

Paavst Franciscuse ametlik visiit Strasbourgi

Loe edasi: Paavst Franciscuse ametlik visiit StrasbourgiPaavst Franciscus külastab Euroopa Parlamenti ja Euroopa Nõukogu Strasbourgis. Ühepäevane ametlik visiit leiab aset 25. novembril Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi kutsel, mille esitas Jagland eraaudientsil 20. septemberil 2014 paavst Franciscusele. Euroopa Parlamendi president Martin Schulz kutsus paavst Franciscus Euroopa Parlamenti külastama läinud aasta novembris. Vatikani Raadio teatas, et paavsti ametliku visiidi eesmärk Strasbourgi on külastada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Nõukogu ning esineda organisatsiooni 65. aastapäeva pidulikul istungil.

Roomas toimub kahenädalane katoliku piiskoppide kohtumine perekonna teemal

Loe edasi: Roomas toimub kahenädalane katoliku piiskoppide kohtumine perekonna teemal6.-19. oktoobrini toimub Roomas, Vatikanis, katoliku piiskoppide kohtumine ehk sinod, Paavst Franciscuse osavõtul, eesmärgiga arutada perekonna ja abielu ning sellest lähtuvaid küsimusi ja pastoraalseid väljakutseid kirikus tänapäeval. Sinod arutab kahe nädala jooksul, milliste väljakutsete ees seisab tänane perekond, millised on tekkinud kiired arutamist vajavad teemad ning milliseid juhiseid anda täna kogu kiriku heaks, et selgitada välja kõigeparemad pastoraalsed valikud perele kaasaegsest kontekstist lähtuvalt. "Töötada üheskoos Jumala armastatud plaani järgi oma rahva heaks," ütles paavst Franciscus avades pühapäeval, 5. oktoobril Vatikanis Püha Missaga Erakorralist Piiskopliku sinodi, kuhu on osalema sõitnud kaheks nädalaks üle 150 vaimulikul. Püha Isa alustas oma kõnet viidates Evangeeliumile ja kirjakohale Issanda viinamäest. "Ka meie oleme siin sinodil kutsutud töötama Issanda viinamäel. See sinod ei ole mõeldud selleks, et arutada ilusaid ning tarku ideid või vaadata kes on rohkem intelligentsem... Me oleme kutsutud, et realiseerida oma unistust Issanda viinamäel, mis on olnud Tema plaan algusest peale. Antud juhul kutsub Issand hoolitsema perekonna eest, mis olnud algusest peale lahutamatu osa Tema plaanist inimkonnale," selgitas paavst Franciscus.

Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine Riigikogu liikmete poole

Loe edasi: Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine Riigikogu liikmete pooleAustatud Riigikogu liikmed, pöördume teie poole veelkord mures, mis tuleneb kooseluseaduse kiirustavast menetlemisest Riigikogus. Kutsume teid uuesti üle mõtlema, kas antud seaduseelnõu olemasoleval kujul ikkagi teenib seda eesmärki, mis seaduseelnõu seletuskirjas on kirja pandud. Meie arusaam on, et kooseluseadust sellisel kujul ei ole tegelikult vaja. Selle vastuvõtmine oleks riiklik viga.

Armastada Kristuse pilgu läbi. Sinodi palvevigiilia (4.10.2014)

Loe edasi: Armastada Kristuse pilgu läbi. Sinodi palvevigiilia (4.10.2014)4. oktoobril toimus Vatikanis palvevigiilia ligi 40 000 inimesega perekondadele pühendatud Sinodi eest, mis algab 5. oktoobril ja lõppeb 19. oktoobril, kus ka kuulutatakse õndsaks paavst Paulus VI.

Kolmas Erakordne Piiskoplik Üldassamblee on pühendatud perekonna küsimustele ja pereväärtuste küsimustele. Eesmärgiks on tegeleda nende küsimustega, millega seisab silmitsi tänane perekond ja kuidas kirik saab toetada perekonda ja pereväärtusi.

Pühal vigiilial paavst ütles, et meil on jõudu ja õrnust, mis tuleneb Evangeeliumist, et võita see, mis loob kannatust ja vägivalda. "Armastagem Kristuse pilgu läbi", lisas paavst Franciscus.

Euroopa piiskoppide kohtumine paavstiga

Loe edasi: Euroopa piiskoppide kohtumine paavstigaPaavst Franciscus rääkis reedel, 3. oktoobril Euroopa Piiskoppide Konverentsi kohtumisel kui olulise võimaluse ees sellel konverentsil piiskoppid seisavad, et ühiselt mõelda kuidas väärtustada perekonna ja perekonnaväärtuste eest tänases ühiskonnas.

Püha Isa rõhutas, et perekonnad ja vaimulikud peavad omavahel tegema koostööd, et kogudused saaksid olema kui "perekondade pered", kus kogudus saab toetada abielus peresid, neid kellel on probleeme või tekkinud lahkuminemisega seotud küsimusi, kui ka toetada neid perekondi, kellel on normaalne igapäevane pereelu.

Paavst Franciscus rõhutas eriti vajadust tuua ühiseid ja koordineerituid tegevusi kogudustesse ning need märkida ka kiriku direktiividega ja toetada ning edendada katoliku koolide tegevust

Lõpuks paavst julgustas kõiki konverentsil osalejaid, et nad jätkaks oma jõupingutusi kiriku osaduse edendamisel erinevate kirikute vahel Euroopas ning hõlbustaks nõuetekohast ja Evangiliseeritud koostööd ja et nende "prohvetlik hääl" kõlaks ühiskonnas.

Terviktekstid kõnedest ja kohtumistest on saadaval inglise keeles www.ccee.eu

Vello Salo. Maarjamaa lugu

Loe edasi: Vello Salo. Maarjamaa luguKOLM ELUJÄRKU

Ristirahvas elab Päästja tulemise, uue maa ja taeva ootuses – võiks öelda: tulevikus. Ent ta ei tohi ega taha unustada minevikku, kogu Kiriku, Kristuse Müstilise Ihu elulugu praeguse maa peal. Pilguheiteks käidud teele on meil, Eesti ristirahval, küllalt põhjust juba sellepärast, et meie kirikulugu ootab alles kirjutajat ja orjaöö-müüt kummutamist, ent eriti nüüd, mil on välja kuulutatud juubeliaasta Kaheksa sajandit Maarjamaad.

 

Paavsti palveintentsioonid oktoobriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid oktoobriksPaavst Franciscuse palveintentsioon oktoobrikuuks on palve nende eest, keda on tabanud sõjahoop ja kannatanud vägivalda. Teiseks palub paavst Franciscus palvetada evangeeliumi kuulutamise eest, et see taaselustaks usklike innukust seda kuulutada kõikjal maailmas.

Allikas: Vatican News, 1. oktoober 2014