Katoliku Kirik EestisEU Parlamendi saadiku hr. Tunne Kelami kõne Maarjamaa konverentsil 6. septembril

30 aastat tagasi – Nõukogude ateistlikus ühiskonnas – tavatsesin sageli hommikul, olles lõpetanud öise töölise vahetuse suures linnufarmis, tulla siia varasele missale, mida pidas katoliku traditsiooni järjepidevust kehastanud preester Mihhail Krumpans. Mäletan üht inimest, üksildast otsijat, kes tavatses siin istuda – Lembit Petersoni. Tema otsinguist on kasvanud tänaseks välja haljendav oks Eesti kultuuris. Tänapäevalgi on oluline küsimus - mis on Eesti identiteet? Sisukaima ja järjepidevaima vastuse annab sellele küsimusele Maarjamaa mõiste. See tähendab, et Eesti identiteet on lahutamatu euroopalikust kultuurist ja selle alusest – kristlusest.

Bonifatiuswerki presidendi hr. Heinz Pausi kõne Maarjamaa konverentsil 6. septembril

Auväärsed,

nuntsius Pedro Lopez Quintana,
peapiiskopid Stankevics, Viilma ja Põder
piiskopid Jourdan ja Stulpins,
siseminister Pehvkur,
Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam,

armsad vennad ja õed,

Ma tahaks kasutada võimalust ja tänada teid väga selle lahke kutse eest. Koos teiega sellel väga suure tähtsusega sündmusel viibimine on imeline kogemus. Bonifatiuswerki poolt sooviksin ma anda edasi kõige soojemad tervitused ning õnnitleda selle suurejoonelise ürituse puhul. Tähistades täna üheskoos seda pühitsemist, saadame me välja väga olulise märguande.

Paavst New Yorkis

Loe edasi: Paavst New YorkisPaavst külastas 25. septembril New Yorki. ÜROs, mis tänavu tähistab oma seitsekümnendat sünnipäeva, pidas oma USA visiidi teise suurema avaliku kõne paavst Franciscus. Oma kõnes rõhutas paavst Franciscus kliimamuutuste ja keskkonna teemat ning kriitiliselt märkis katoliku kiriku juht, et tänane kultuur on kujunenud raiskamiskultuuriks. Lisaks tundis muret paavst Francisus inim- ja relvakaubanduse ning terrorismi ja üleilmse kuritegevuse üle. Ta kutsus kõiki ÜRO töötajaid üles efektiivsemalt rakendama meetmeid tagamaks rahu ja dialoog maailmas. "Töötage rahu heaks ja töötage rahus," nentis paavst Franciscus ÜRO töötajatele.

Perekond peab meie riiki üles ehitama. Paavst Franciscus USA Senatis

Loe edasi: Perekond peab meie riiki üles ehitama. Paavst Franciscus USA Senatis24. septembril pidas USA Senatis kõne paavst Franciscus, mis oli suunatud ühise heaolu ülesehitamisele ja solidaarsusele. Paavst rõhutas, et meil on ühine vastutus ühise kodu ning iga inimese ees, ja et me arvestaksime iga üksiku inimese vajadusi ja keegi ei oleks väljaarvatud ühiskonnast. Sellega märkis Peetruse järglane immigaratsiooni küsimustele USAs ning viidates tänasele globaalsele pagulasteemale. Erilist tähelepanu pööras Püha Isa Senatis tehtud pöördumises perekondadele. "Mees ja näine peavad ületama raskused, mis ilmnevad perekonnas, et ülesehitada parem tulevik," märkis paavst Franciscus. "Tuleb säästa raha, et pakkuda paremat elu perekonnale ning tuua koju igapäevane leib".

Paavst USAs, 23.-27. september 2015

Loe edasi: Paavst USAs, 23.-27. september 2015Kolmapäeval jõudis paavst Franciscus Ameerika Ühendriikidesse, kuhu ta naases peale Kuuba visiiti. Lennujaamas oli paavsti tervitamas US President Barack Obama perega ning lisaks oli paavsti ootamas lennujaamas kohalikke kirikujuhte. Peale tervitust lennujaamas suunduti Valgesse Majja, kus toimus kohtumine USA presidendi ja riigiesindajatega. Paavst märkis oma tervituskõnes kahte asjaolu: inimvabadust ja õhusaastet, viimast siis viidates oma viimasele magisteeriumile Laudato Si'. Ametilik USA visiidi kava on leitav järnevalt interneti leheküljelt - Paavst USAs.

Paavst Franciscuse visiit Kuubale ja Ameerika Ühendriikidesse

Loe edasi: Paavst Franciscuse visiit Kuubale ja Ameerika Ühendriikidesse19. kuni 28. septembrini toimub Püha Isa reis Kuubasse ja Ameerika Ühendriikidesse. 15. septembri pressikonverentsil ütles Püha Tooli pressiosakonna juht isa Federico Lombardi, et see visiit Kuubasse on ajendatud paavst Franciscuse eelkäijate, püha Johannes Paulus II ja paavst Benedictus XVI reisist Kariibisaartele. Kuubal toimub vabaõhu Missa Havannas, kus paavst Franciscus annab ka 5 lapsele esimest Armulauda, mis sümboliseerib isa Lombardi sõnade järgi lootust ja kasvavat Kirikut. Ei ole kinnitatud veel, et Püha Isa kohtuks Kuuba endise liidri Fidel Castoga, mida tegid tema eelkäijad, kuid on oodata mitmeid kohtumisi erinevate kogukondadega ja usuliidritega Kuubal. Niisamuti Jumalaema pühamu külastust Cobres. Erilist tähelepanu osutab paavst kohtumisele perekondadele, mis on kindlasti seotud ka eelseisva Perekondade Sinodi tõttu Roomas. Kuubalt lahkub USAsse Katoliku Kiriku pea 22. septembril, kus teda tervitab lennujaamas ametlikult koos diplomaatilise korpusega ja usuliidritega president Obama ning millele järgneb ametlik tervitustseremoonia Valges Majas. USA visiidi tipphetkeks peetakse perekondadele mõeldud kohtumist Philadelphias (the Church's World Meeting of Families) 26.- 27. septembril 2015.

Allikas: Vaitkani Raadio, 15.09.2015

Ikoonimaalija on tööriist Jumala käes. Intervjuu ikoonimaalija Sirje Säärega

Loe edasi: Ikoonimaalija on tööriist Jumala käes. Intervjuu ikoonimaalija Sirje Säärega

Käesoleval Maarjamaa juubeliaastal valmis Maarjamaa Kuninganna ikoon, mis paigutati Tartu Katoliku Kooli. Selle ikooni maalis eestlanna proua Sirje Säär. Siinjuures intervjuu Sirje Säärega ikoonimaalimisest ning kuidas suhelda ikoonidega.

Millal alustasite selle püha tööga - „akna avamisega nähtamatusse maailma"? Kes on olnud teie juhendajad?

Alustasin ikoonimaali õpingutega 1988. aastal. Esimene õpetaja oli preester Robert de Caluwe, kes tuli Eestisse Soomest ja andis väiksele grupile huvilistele esimesed õpetused ikoonimaalist. Edasi tuli juba võimalus osaleda Soomes Petros Sasaki kursusel. Hiljem õppisin Kreekas Ristija Johannese Kloostris õde Maksimi käe all bütsantsi ikoonimaali tehnikat ja aasta tagasi osalesin Konstantinos Ksenopoulose kursusel.

Paavst Franciscuse poolt avaldatud MOTU PROPRIO kirjadest

Loe edasi: Paavst Franciscuse poolt avaldatud MOTU PROPRIO kirjadestPaavst Franciscus avaldas kaks apostelliku MOTU PROPRIO kirja: MITIS IUDEX DOMINUS IESUS (Issand Jeesus Kristus, armulik kohtunik) - muudatusteks kanoonilise õiguse eeskirjades (CIC) ja MITIS ET MISERICORS IESUS (Armulik ja halastaja Jeesus) - muudatusteks Idakiriku kanoonilise õiguse eeskirjades (CCEO).

Pontifikaadi kirjad selgitavad hetkel kehtivaid abielu kehtetuks kuulutamise tingimusi ning kirjad on mõeldud seaduste ning tavade reformimiseks vastavatele ekspertgruppidele, et lihtsustada ning kiirendada abielu kehtetuks kuulutamisega seotud asjaolusid. "Püha Isa poolt koostatud apostellikud kirjad selgitavad

Toimus Maarjamaa pühendamise uuendamine Neitsi Maarjale

Loe edasi: Toimus Maarjamaa pühendamise uuendamine Neitsi MaarjaleVastavalt Rooma-Katoliku Kiriku traditsioonile uuendas piiskop Philippe Jourdan koos Riia peapiiskopi Zbignievs Stankevicsiga Maarjamaa pühendamist Jumala Emale 6. septembril toimunud Maarjamaa juubeli Missal. Missat pühitses apostellik nuntsius Balti riikides Mons. Pedro Lopes Quintana ja andis edasi Püha Isa sõnumi, kus paavst Franciscus saadab oma apostelliku õnnistuse kogu Eesti rahvale Maarjamaa juubeli puhul. «Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale, meenutamaks esimest, kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all, mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III, loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus, vaimses ühenduses selle kalli rahvaga, kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset, toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele, et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades, uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku, tugevat lootust ja tegusat armastust,» seisab paavst Franciscuse läkituses.