Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscuse lühivisiit Firenzesse

Loe edasi: Paavst Franciscuse lühivisiit FirenzessePaavst Franciscus tegi 10. novembril ametliku visiidi Firenzesse ja osales 5. Itaalia Kirikute esindajate kokkutulekul ning Püha Isa kõne keskendus "uuele humanismile Jeesuses Kristuses". Püha Isa rõhutas oma kõnes kiriku vabadusest tänases ühiskonnas, mis ei ole kerge tänu kiriku kuvandile meedias, erinevatele skandaalidele, kuid ta kutsus olema vabad ja rõõmsad, sest me peame järgnema Jeesusele Kristusele ja tema ütleb, kuhu minna ja mida teha, aga alustada tuleb nagu Kristus, halastusest." "Kirik elab inimestes ja inimeste jaoks," lisas paavst Franciscus. "me ei saa võtta seda uue humanismi mõistet kui midagi abstraktset, aga me peame nägema selles "inimese ideed". Me peame toetuma sellele kuidas meis elab Kristus ja seeläbi meie hoiakutele".

Isa Vello Salo - elu mõte on kanda vilja. Vaimuvilja.

Loe edasi: Isa Vello Salo - elu mõte on kanda vilja. Vaimuvilja.Neljapäeval 5. novembril tähistas isa Vello Salo oma 90. sünnipäeva ja juubeliks ilmus ka tema elulooraamat, mille pealkiri on "Siin Vatikani Raadio! Vello Salo lugu". Juubilari oli õnnitlema tulnud ligi 300 inimest, mis lõi rekordi kui suurima rahvaarvuga sündmus Okupatsioonide muuseumis. Külaliste seas oli erinevate kirikute esindajad, sõbrad ja tuttavad nii kodumaalt kui ka välismaalt. Kuid kõige esimesena oli kohal muuseumis isa Vello, eelnevalt just lõpetades oma elulooraamatu lugemise, mida ta kohe vahetult peale trükist saamist lugema hakkas. Mahukas teos, 260 lehekülge on koostatud Indrek Petersoo poolt ja raamatu kirjastas Kirjastus Gallus. Raamatut on võimalik osta hästivarustatud raamatupoodidest ning kaubanduskettidest, samuti koguduste juurest. Raamatu pealkiri põlvneb perioodist, mil isa Vello oli Vatikani Raadio eestikeelsete saadete toimetaja.

Hariduse teelahkmest

Loe edasi: Hariduse teelahkmest

Ajalehes Eesti Kirik ilmus artikkel Eesti erakoolide olukorrast. Avaldame autori loal artikli katoliku kiriku kodulehel. Täismahus artiklit loe ajalehes Eesti Kirik.

Haridus- ja teadusministeeriumi ees on ühe mehe kuju ja sama maja sees on tema nime kandev saal. See mees on Peeter Põld. Ta oli 1909–1919 Tartu Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastekooli direktor, mis oli erakool. Tsaariaja lõpus sai emakeeles õpetada ainult erakoolides. Ilma erakoolideta oleks tsaariaja lõpus olnud päris raske emakeelse hariduse järjepidevust säilitada. Pärast tegi see tubli erakooli direktor ka Tartu ülikooli esmakordselt ajaloos ehk 1919. aastal eestikeelseks.

Paavst Franciscus üldaudientsil: õppigem üksteisele andeks andma

Loe edasi: Paavst Franciscus üldaudientsil: õppigem üksteisele andeks andmaKolmapäeva hommikupoolikul toimunud paavsti iganädalasel üldaudientsil Püha Peetruse väljakul keskendus Püha Isa oma katehheesis andestavale ja leppivale perekonnale, kus meie õpime andeks andma üksteisele. "Iga päev palvetades Meie Isa palvet, me palume Jumalalt, et ta andestaks meile ja et meie omakorda andestaks teistele. Andeks anda on raske, kuid see on oluline meie enda isiklikus kasvus, meie võimes teadvustada ebaõnnestumisi ja kuidas lepitada purunenud suhteid. Andeks andmine on voorus, mida me õpime perekonnas," selgitas paavst Franciscus. 8. detsembril algab Halastuse aasta, mis on ka armu aasta ning Püha Isa palus, et selle aastal jooksul me õpiks, eriti perekonnades andestuse jõudu, milles väljendub Jumala töö meie maailmas.

Üldaudientsil palvetas paavst Franciscus Bukaresti õnnetuses lahkunud hingede eest.

Isa Vello Salost artikkel ajalehes Eesti Kirik

Loe edasi: Isa Vello Salost artikkel ajalehes Eesti Kirik 5. novembril 90. sünnipäeva tähistav katoliku preester Vello Salo on teada-tuntud nii oma erudeerituse kui tegevuse laiahaardelisuse poolest. Pika loetelu võiks koostada valdkondadest, milles ta on avalikus debatis oma kaaluka sõna sekka öelnud. Siinjuures viimati tehtud intervjuu isa Velloga ajalehes Eesti Kirik. Loe edasi SIIT.

 

 

 

 

Püha Isa palveintentsioonid novembrikuuks

Loe edasi: Püha Isa palveintentsioonid novembrikuuksPaavst Franciscuse palveintentsioonid novembrikuuks on seotud inimestevaheliste suhetega, et iga inimene oleks avatud kohtumiseks ja dialoogiks, isegi nendega, kelle veendumused on erinevad meie omadest. Samuti palub Püha Isa palvetada oma Kiriku karjaste eest, et nendes valitseks sügav armastus ja nad kannaks ning elavdaks lootust inimestes.

 

 

 

 

Nostra Aetate väljaandmisest möödus 50 aastat

Loe edasi: Nostra Aetate väljaandmisest möödus 50 aastatPaavsti 28. oktoobri üldaudients oli pühendatud religioonidevahelisele dialoogile. Tuhandetele inimestele, kes olid tulnud Rooma paavst Franciscuse iganädalasele üldaudientsile, kõneles Püha Isa Jumaliku Halastuse aasta eel kristlaste ja islamiusuliste vahelisest dialoogist ning omavahelisest suhtest, usust ja koostegutsemisvõimest. Püha Isa rõhutas, et nii kristlaste kui juutide, kristlaste ja islamiusuliste vahel peab valitsema sõprus ja rahu. Paavst palus palvetada ka selle eest, et perekondades valitseks rahu erinevate usuliste vaadete vahel.  "Me palvetame, et hea tahtega inimestes valitseks mõistmine, et nad näeksid üksteist vendade ja õdedena suures inimperekonnas, mis on ühendatud rahus.

Samuti möödus 50 aastat Teise Vatikani Kirikukogu deklaratsioonist "Nostra Aetate", mis kõneleb kiriku suhtest teiste religioonidega, mida lähemalt paavst Franciscus üldaudientsil tutvustas.  

Nostra Aetate on leitav ja loetav eesti keeles SIIT.

Siseminister andis Vello Salole üle ministeeriumi teenetemärgi

Loe edasi: Siseminister andis Vello Salole üle ministeeriumi teenetemärgiPreester Vello Salo pälvis siseministeeriumi hõbeteenetemärgi suure panuse eest Eesti usu- ja kultuuriellu ning silmapaistvate teenete eest okupatsioonivõimude repressiivpoliitika uurimisel. Siseminister Hanno Pevkur andis teenetemärgi üle pühapäeval 25. oktoobril Pirita kloostris. „Tänavusel Maarjamaa 800. juubeliaastal saame eriliselt esile tõsta isa Vello Salo aktiivset tegevust meie ajaloo uurimisel ja teadvustamisel nii läbi tema kirjastuse Maarjamaa väljaannete kui ühiskonnas laiemalt," märkis Pevkur üleandmisel. 5. novembril tähistab roomakatoliku kiriku vaimulik, literaat, tõlkija ja kirjastaja Vello Salo oma 90. sünnipäeva. Aastast 2001 on ta Pirita kloostri preester. Salo on avaldanud ülevaateid okupatsioonivõimude repressioonidest Eesti territooriumil ning ta juhtis pikka aega okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklikku komisjoni. Siseministeeriumi hõbeteenetemärk antakse vääriliste teenete ja tulemusrikka koostöö eest.

Loomisel on uus komisjon Rooma Kuurias

Loe edasi: Loomisel on uus komisjon Rooma KuuriasNeljapäeval 22. oktoobril teatas paavst Franciscus Peresinodis, et kavatseb luua uue komisjoni Rooma Kuurias, mis tegeleb ilmikute ja pereelu küsimustega. Paavst peab vajalikuks, et Vatikanis tegutseks sellise kompetentsiga organ, mis lahendaks ilmikute, perekonna ja elukultuuri küsimusi. Selleks on moodustatud erikomisjon, mis töötab välja kanoonilist pädevust loodava komisjoni tarbeks. Teksti esitletakse Kardinalide Nõukogu istungil käesoleva aasta detsembris. Püha Isa lisas, et komisjonis hakkavad kaastööd tegema Paavstliku Eluakadeemiasse kuuluvad isikud ja teiste institutsioonide inimesed, kes on seotud perekonna ning ilmikute küsimustega. Paavsti sõnade järgi on see oluline samm, sest see ühtlustab kolme praegu eksisteeriva institutsiooni tööd ning aitab anda suuremat tähelepanu erinevatele probleemidele, mis on seotud ilmikute tegevusega kirikus, perekondade tänaste väljakutsetega ning kiriku ning perekonna koostööst lähtuvate teemadega. Kuidas täpselt hakkab uus institutsioon tööle, selgub detsembrikuuks valmivas dokumendis.

Allikas: Catholic News Agency, 22. oktoober 2015

Paavst Franciscus tuletas kolmapäevasel üldaudientsil meelde püha paavst Johannes Paulus II õpetust abielusakramendist

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/syndmused/2015/paavstaudientsil.jpg'

Loe edasi: Paavst Franciscus tuletas kolmapäevasel üldaudientsil meelde püha paavst Johannes Paulus II...„Sinod kinnitab koos Wojtyla õpetusega abielulahutamatust," märkis paavst Franciscus oma kolmapäevases katehheesis tuhandetele inimestele Püha Peetruse väljakul toimunud üldaudientsil. Paavsti katehhees üldaudientsil Roomas on suunatud sellel aastal perekonna temaatikale ja Püha Isa püüab oma õpetusega puudutada erinevaid valukohti ühiskonnas, pereelus ja tööl ning seeläbi aidata inimestel läbi kirikuõpetuse jõuda erinevate tekkinud konfliktide lahendusteni. Nii käsitles kolmapäeval, 21. oktoobril paavst Franciscus püha paavst Johannes Paulus II õpetust, et abielu on lahutamatu.