Katoliku Kirik EestisÜletada ükskõiksus ja võita rahu. Püha Isa paavst Franciscuse sõnum ülemaailmseks rahupalvepäevaks

Loe edasi: Ületada ükskõiksus ja võita rahu. Püha Isa paavst Franciscuse sõnum ülemaailmseks rahupalvepäevaks

TEMA PÜHADUSE PAAVST FRANCISCUSE SÕNUM
ÜLEMAAILMSEKS RAHUPALVEPÄEVAKS
1. JAANUAR 2016

ÜLETADA ÜKSKÕIKSUS JA VÕITA RAHU

 

 

1. Jumal ei ole ükskõikne! Jumal hoolib inimkonnast! Jumal ei hülga meid! Uue aasta alguses tahaksin jagada mitte ainult seda sügavat veendumust, vaid soovida enda poolt teile rahu ja heaolu, ja et täituksid iga mehe ja iga naise, iga perekonna, rahva ja riigi, sealhulgas riigi- ja valitsusjuhtide ning kõigi usuliidrite lootused. Me usume endiselt, et 2016. aasta näeb meid kõiki kindlalt ja veendunult, tegelemas rahu ja õigluse otsingutega. Rahu on ühekorraga Jumala kink ja inimlik saavutus. Jumala kingitusena on see usaldatud kõigile meestele ja naistele, keda on kutsutud seda saavutama.

Katoliiklaste kohta lühistatistikat

Loe edasi: Katoliiklaste kohta lühistatistikat2013. aasta lõpu seisuga on katoliiklasi maailmas 1.253.926,000 inimest, kasvuga 25.305.000 katoliiklast 2013. aasta jooksul ja katoliiklaste kasv oli kontinenditi järgmine: Ameerikas (+ 15.051.000) ja Aafrikas (+7.637.000), Aasias (+ 2.161.000); Euroopas (+ 285.000) ja Okeaanias (+ 171.000). 31 detsembri 2013. aasta andmetel maailma rahvastikuks oli 7.093.798.000. Preestreid maailmas 2013. aasta lõpu seisuga on 13.752. 2014. aasta andmed esitatakse 2016. aasta jooksul. 

Andmeid pärinevad Katoliku agentuurilt Fides.

Loe lähemalt: SIIT

Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuariks 2016

Loe edasi: Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuariks 2016Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuarikuuks on, et dialoog erineva usuga meeste ja naaste vahel võiks toota rahu ja õiglust. Püha Isa evangeelne palveintentsioon jaanuarikuuks keskendub vennalikule heategevusele: “Et Pühast Vaimust kantuna kristlased võiks ületada tekkinud omavahelised vaheseinad,” märkis paavst Franciscus.

Halastuse aastal on hea sagedasti palvetada Püha Isa palveintentsioonide eest.

Allikas: Vatikani Raadio, 30.12.2015

In Veritate Ambulare. Katoliku klassikat on võimalik lugeda uues võrguraamatukogus

Loe edasi: In Veritate Ambulare. Katoliku klassikat on võimalik lugeda uues võrguraamatukogusPühade ja talvepuhkuste aeg on hea võimalus lugeda neid raamatuid, mis on seotud kas katoliku traditsiooni, kirikuga, kirikuisadega, pühakutega, kirikuõpetusega jpm. Inglismaal on loodud võrgukeskkond, kus on digitaliseeritud enamik katoliku kiriku ajaloo raamatuid; sh. kirjandusklassikat. Osad raamatud on kuulatavad ka audioraamatuna. Projekti eesmärk, miks digitaliseeriti väärtkirjandust oli see, et lugeja saaks paremini tunnistada Tõde ja elada Tões. Raamatud on kõik tasuta loetavad (küll inglise keeles) ja allalaetavad üle interneti. Siinkohal informeerimine ka katoliku.ee lugejaid, et kellel on soov harida ning tundma õppida paremini katoliku kiriku ajalugu, inimesi kirikuloos, kirikupärimust, siis neil on võimalus lugeda Traditional Catholic Literature kodulehelt suurt hulka klassikateoseid. Samuti kodulehel on ära toodud palju palveid ja muud kasulikku lugemist. Kodulehte on soovitanud Inglismaa katoliku häälekandja, Catholic Herald. Head lugemist.

2015. aasta Charlemagne auhind anti paavst Franciscusele

Loe edasi: 2015. aasta Charlemagne auhind anti paavst Franciscusele2015. aasta Charlemagne auhind anti paavst Franciscusele. Charlemagne auhind on Aacheni elanike poolt antav auhind, millega avaldatakse tunnustust Euroopa kodanikule tehtud töö eest Euroopa ühendamises. Tegemist on vanima ja tuntuima Euroopa auhinnaga. Laureaadid on ajaloos olnud sellised inimesed nagu Konrad Adenauer, Rober Schuman ja nüüd ka paavst Franciscus. Auhind antakse üle pidulikult Roomas. Kuupäev on veel teadmata, millal pidulik sündmus aset leiab. Laureaat tehti teatavaks 23. detsembris Aachenis. Auhinna komitee märkis paavst Franciscuse teenet Euroopa integratsiooni küsimuste lahendamisel ja paavst on tunnistaja ühendusest, mis põhineb väärtustel ning milles sisalduvad inimlikkus, ja dialoogist kultuuride ning religioonide vahel. Aacheni linnapea, Marcel Philippe märkis juurde, et paavsti puhul on tegemist erakordse moraalse autoriteediga, kes kõnetab inimestes "südametunnistuse häält" nende murede keskel. Paavstidest on Charlemagne auhinna saanud püha Johannes Paulus II 2004. aastal.

Allikas: www.news.va, 23.12.2015

Mõtiskledes jõulusõime ees

Loe edasi: Mõtiskledes jõulusõime eesJõulunädalal paavst Franciscus kutsus inimesi mõtisklema Kristuse sündimise müsteeriumi üle, sest selles räägib meiega Jumal. Püha Isa soovitas mõelda Jumala armu üle, kus Ta sai lihaks ning et meie pilgud oleks helluses suunatud Jeesuslapsele sõimes. Püha Peetruse väljakul olev Jõulusõim, mida külastas paavst jõulude eel ja kus ta palus mõelda mõningatele asjaoludele, kui me kohtame Jeesust vahetult jõulusõimes. Esiteks, "jõulusõimes ei ole vaid dekoratiivsed objektid, vaid neis on tugev sõnum meie jaoks, sest Jeesus ei ilmunud lihtsalt maailma. Ta tuli, et jagada oma elu ja saata meie soove, sest ta tahtis elada siin ja meiega, et Jumal ja tema suur halastus oleks meie juures." Paavst meenutas, et sündimine esitab meile juhtmõtte, millist elu me peame elame.

Jõulueelne Angelus

Loe edasi: Jõulueelne Angelus Jõulunädala algusel, pühapäevase Angeluse palve ajal, paavst Franciscus julgustas Püha Peetruse väljakule tulnud palverändureid lugema iga päev Pühakirja, eriti nüüd jõuluajal. Mõtiskledes pühapäevase Evangeeliumi teksti üle, Püha Isa tuletas meelde, et kuidas Jumal ennast annab meile, oma pojas ja seda rõõmu läbi. Niisamuti ta palus kõigil kristlasel mõelda teistele andmise üle nii nagu Jumal andis meile ennast. Ta tõi välja kolm olulist punkti: Kristus teistele end andes, Kristus ajaloos ja Kristus kirikus. Ta palus nendele kolmele olulisele momendile mõelda eriti nüüd kui lähenevad jõulud. Paavst kutsus üles ka rahvusvahelist ühtsust rahu tagama Süürias, Liibüas ning Costa Rical ja Nicaraguas, riikides, kus on vaja tugevdada dialoogi ja koostööd. Angeluse palve lõpus paavst Franciscus õnnistas inimeste kaasatoodud jõulusõimed ja sõimedesse minevaid Jeesuslapsi.

Ema Teresa kanoniseeritakse eeldavalt 2016. aastal

Loe edasi: Ema Teresa kanoniseeritakse eeldavalt 2016. aastal18. detsembril teavitas Vatikan, et ema Teresa kuulutatakse järgmisel aastal pühakuks. Pühakuks kuulutamise tingimuseks on kaks imetegu, mida paavst Franciscuse kinnitusel on ta korda saatnud. Hetkel on ema Teresa Kalkutast kuulutatud õndsaks. Ta kuulutati õndsaks 2003 paavst Johannes Paulus II poolt, mis on esimene samm pühakuks nimetamise poole. Õndsaks kuulutamine nõuab ühte imetegu.

Ta on võitnud Nobeli rahupreemia. Ta on oli albaania päritolu roomakatoliku nunn, kes rajas Indiasse heategevusorganisatsiooni ning ka Tallinnas tegutsevad Halastaja Misjonäride Ordu ehk ema Theresa õed. Ema Teresa kanoniseeritakse eeldatavalt tuleva aasta septembris Roomas.

 

 

Kalender A.D. 2016

Loe edasi: Kalender A.D. 2016Eesti Apostelliku Administratuuri kalender ja aadressiraamat A.D. 2016 on olemas ka elektroonilise rakendusega ja võimalik allalaadida SIIT. Selleks peab olema ka laetud teil arvuti või mobiili vastav rakendus, mida leiate näiteks Google Play lehelt. Epub formaadis on laetav SIIT. Küsimuste korral võtke ühendust administraatoriga.