Katoliku Kirik EestisJumala halastuse noveen

Loe edasi: Jumala halastuse noveenPühapäeval, 19. aprillil tähistab Kirik Jumala halastuse püha. Jumala halastuse püha tähistamist ülestõusmispühale järgneval pühapäeval palus meie Issand Jeesus pühalt Faustina Kowalskalt 1930. aastatel ning 30. aprillil 2000 kuulutas paavst Johannes Paulus II selle pühaks kogu Kiriku jaoks.

Meie Issand Jeesus ütles pühale Faustinale, et halastuse pühale peab eelnema noveen – Jumala halastuse palvepärja lugemine üheksa päeva jooksul alates suurest reedest – ning andis talle intentsioonid, mille eest palvetada.

Koos konkreetsete igapäevaste intentsioonidega andis Ta Faustinale edasi ka üldised intentsioonid: et kogu maailm pöörduks ning kõik inimesed Jumala halastust paremini tundma õpiksid ja ülistaksid. Konkreetsete igapäevaste intentsioonide kohta ütles Issand Jeesus pühale Faustinale: „Ma tahan, et sa nende üheksa päeva jooksul tooksid hinged minu halastuse allika juurde, et nad ammutaksid sealt jõudu ja kosutust ja kogu armu, mida nad vajavad elu raskustes, eriti aga surmatunnil. Igal päeval tood sa minu Südame juurde erilise rühma hingi ja kastad nad minu halastuse merre. Aga mina toon kõik need hinged oma Isa koju. Sa teed seda selles elus ja järgmises. Ma ei keela midagi ühelegi hingele, kelle sa tood minu halastuse allika juurde. Iga päev palud sa mu Isa käest minu kibeda kannatuse läbi nendele hingedele armu.“

Suure nädala mõtisklus. Suur neljapäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Suur neljapäevPaljude kristlaste jaoks on kaks küsimust väga tähtsad. Need küsimused on fundamentaalsed ja ei ole maailma ajaloo jooksul muutunud: kes on Jumal ja mis on armastus?

Kes on Jumal? Mõnede jaoks ei ole see küsimus selge, sest inimesed vaatavad selle peale läbi materiaalse maailma ja saavad valesti aru vabaduse perspektiivist. Kuid inimeste jaoks, kes otsivad midagi rohkemat, kelle jaoks on side Jumalaga väga tähtis, küsivad: –"kes on elav Jumal?"

Paljude inimeste jaoks on nende elu keskpunktiks see teine küsimus: mis on armastus. Paljusid ei huvita Jumal, aga kas on kedagi, kes ei otsiks armastust? Kirjandus, kunst, teater, film, laulud... kõik räägivad armastusest. Võib olla on armastus ainukene tähtis asi elus.

Suure nädala mõtisklus. Vaikne kolmapäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne kolmapäevRistil on imetlusväärne jõud. Läheneme nendel päevadel eriliselt pühale ristile. Rist tõmbab meid oma lähedale ja me soovime kogu hingega kummardada risti, sest nii nagu on öelnud püha piiskop Kreeta Andreas, et kui poleks risti, Ristilöödut...kui risti poleks olnud, siis poleks surma võidetud, põrgust poleks välja kirjutatud.”

Kui me aga austame Jeesuse risti, ei tohi me unustada seal risti all seisvat Jeesuse ema. Püha Bernard on öelnud: “Oo, meie püha Ema, sinu hinge läbistas mõõk.. valu tungis su hinge ja nii me kutsume sind enam kui märtriks, sest sina osalesid oma Poja märtrisurma füüsilistes kannatustes risti all.” - Me oleme risti all koos Tema emaga.

Nendel pühadel ja tasastel päevadel embame püha risti ja palume Valuema eeskostet, et ta aitaks meil hingeliselt läbi elada oma Poja kannatust, tema valurikast surma ja seejärel meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmist.

Isa Artur

Täiendatud! Püha Triduum Peeter-Pauli kirikus ja online ülekanded

Laupäev, 11.04 

Armulauda jagamist ei toimu, paasatoidu õnnistamist ei toimu!

Kirik on avatud palveks kuni kella 15.00.

Kell 22.00 Kristuse Ülestõusmispüha. Paasaöö vigiilia:

https://youtu.be/ZcrBopTUM1Y

Pühapäev, 12.04 

kell 10.00 Ülestõusmispüha. Püha Missa poola keeles:
https://youtu.be/dVGTMQ6oH20

kell 11.30 Ülestõusmispüha. Püha Missa eesti keeles:
https://youtu.be/v5kdvQG6J1E

Kirik on avatud palveks ja Armulauaks  12.30 -13.45

kell 14.00 Ülestõusmispüha. Püha Missa vene keeles:
https://youtu.be/jyRs0MHtRKc

Kirik on avatud palveks ja Armulauaks 15.00 -15.45

kell 16.00 Ülestõusmispüha. Püha Missa inglise keeles:
https://youtu.be/IbkkNUjLcIk

Kirik on avatud palveks ja Armulauaks 17.00 -20.00

Suure nädala mõtisklus. Vaikne teisipäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne teisipäevSuur nädal on kurb aeg, sest siis me meenutame Kristuse kannatusi ja surma. Need sündmused viivad kristlased aga kõige olulisema sündmuseni – Kristuse ülestõusmiseni! Apostlitele oli Kristuse niisugune surm kõige lõpp. Juudas andis Jeesuse ära, Peetrus salgas Teda, teised apostlid ehmusid ja põgenesid. Võib-olla tundsid jüngrid, et Jeesus pettis neid. Võib-olla nad muretsesid oma elu pärast. Ainult Johannes jäi Jeesusega kuni Tema surmani. Mõnikord põhjustavad erinevad elusituatsioonid meis hirmu. Me ei tea, mida teha ja meil puudub lootust. Me võime unustada, et Jumal on meiega. Tundub, et Ta on väga kaugel ning siis me küsime: „Jumal, kus Sa oled?“ Jeesus küsis samuti Jumalalt: „Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid“?

Suure nädala mõtisklus. Vaikne esmaspäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne esmaspäevKuus päeva enne paasapühi külastas Jeesus - Laatsaruse, Maarja ja Marta peret. Jeesus ei läinud sinna seekord selleks, et õpetada, vaid et süüa õhtusööki nende inimeste seltsis, puhata koos nendega ja tunda nende kohalolekut. Enne oma kannatusteed ja surma tahtis Ta olla koos südamesõpradega. Ta tundis vajadust läheduse järele - armastab, aga tahabki tunda, et on armastatud.

Hiljem, juba Ketsemani aias, ütles Jeesus oma jüngritele: "Mu hing on väga kurb surmani.” Jüngrid, kes olid ju ka Jeesuse lähimad inimesed, ei suutnud sel hetkel olla koos temaga. Nad magasid. Laatsarus, Marta ja Maarja suutsid...

Paavst Franciscuse videoläkitus vaikseks nädalaks

Loe edasi: Paavst Franciscuse videoläkitus vaikseks nädalaksVIDEO :

Püha Isa Franciscus on saatnud kõigile katoliiklastele videoläkituse vaikseks nädalaks. Isalikult julgustab paavst mitte kaotama lootust sel raskel ajal ning avaldab oma toetust kõigile kannatajatele.

Kallid sõbrad, head õhtut!

Täna õhtul on mul võimalus siseneda teie kodudesse tavapärasest erineval viisil. Kui lubate, tahaksin teiega sellel hetkel, kui on raskusi ja kannatusi, mõni hetk vestelda. 

Palmipuudepüha mõtisklus

Loe edasi: Palmipuudepüha mõtisklusVaiksel nädalal avaldame Eesti katoliku preestrite mõtisklusi Suure Nädala iga päeva kohta, et üheskoos paremini läbi elada seda püha aega.  Esimese mõtiskluse on meile saatnud isa Miguel Tartust.

Täna, kui me pühitseme Palmipuudepüha, meenutame, et juba viimased 35 aastat tähistame samal päeval ka "ülemaailmset noorte päeva" – mille lisas kiriku kalendrisse Johannes Paulus II. Selle aasta teemaks on valitud: "Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” (Lk 14,11), lõik Luuka Evangeeliumist, mis jutustab Naimi linnas toimunud sündmustest. Linnaväravas kohtuvad kaks rongkäiku: üks kannab surnud noormeest, lesestunud ema ainsat poega. Teisega saabub Jeesus, kes on tee, tõde ja elu. Jeesus astub surnuraami juurde ja puudutab seda, mispeale kandjad seisatuvad. Jeesus sõnab: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” Ka meie ootame ses rahulolematus, kurvas ja kannatavas maailmas ning praeguste sündmuste valguses, et Jeesus puudutaks meid Ülestõusmispühal. Kuuldes tema sõnu, võime meiegi taas üles tõusta. Täna, algava Püha Nädala sõnade ja sakramentide kaudu võime kogeda Issanda lohutust!

Oluline info! Kiriku erinevad tegevused

Piht ja sakramendid
Igas koguduses pakutakse individuaalselt nii palju kui see on võimalik vastu võtta sakramente järgides eriolukorra nõuded. Palume võtta ühendust kogudusega.

Kinnitamise sakrament
Täiskasvanud, kes eelmisel aastal võeti vastu kirikusse või ristiti, saavad kinnitamise sakramenti nii pea kui võimalik pärast eriolukorda. Palume selleks hästi ettevalmistada.

Esimene Armulaud lastele
Püüame nii kiiresti kui võimalik anda lastele esimest Armulauda ja võimalust tulla esimesele pihile. Palun valmistuge selleks kodus ette ja suhelge  preestriga, kes lapsi ette valmistab esimeseks Armulauaks.

Suur Nädal Rooma-Katoliku Kirikus

Eriolukorra tingimustes ja Püha Tooli juhistest lähtuvalt, Suurel Nädalal toimuvad kõik Missad onlines, sest valitsuse otsusega kõik avalikud kogunemised on keelatud. Me ei lükka edasi pühi, aga tähistame seda kogu hinge ja südamega jälgides internetist Missat, kui preester seda pühitseb katedraalis (või teistes kogudustes). Avalikud protsessioonid lükkuvad edasi.

Jälgige infot kodulehelt ja jagage teistega, kes võimalik et pole väga aktiivsed netikasutajad!

Kriisamimissa
Toimub nii pea kui võimalik pärast eriolukorda riigis.

Suur Neljapäev
Peeter-Pauli katedraalis toimub kell 18.00 Missa privaatselt, aga ei ole protsessiooni ega jalgade pesemist. Vaata Missat: www.youtube.com/katolikuee

Suur Reede
Peeter-Pauli katedraalis Suure Reede teenistus toimub privaatselt kell 15.30, aga meie Issanda risti austust ei toimu lähtuvalt Püha Tooli soovitustest ning lükkame selle edasi ja see toimub 14. septembril 2020 kui tähistame kirikukalendri järgi Ristiülendamise püha. Siis saavad kõik usklikud tulla austama Issanda risti. Vaata Suure Reede teenistust: www.youtube.com/katolikuee

Ristitee palvust ei toimu samuti, kuid iga üks võib seda palvetada Suurel Reedel individuaalselt.