Katoliku Kirik EestisMeie peame armastama oma ligimest!

Loe edasi: Meie peame armastama oma ligimest!«Aga kõigepealt pean ma ise vaatama, et ma Jeesuse Kristuse kombel oma ligimest armastan,» ütles isa Vello Salo sageli enda kohta.

Teisipäeval, 21. aprillil möödub üks aasta isa Vello Salo lahkumisest Taevase Isa koju. Isa Vello lahkus eelmise aasta Ülestõusmispühal, ilusamat lahkumisaega on raske leida - astuda üle igavikus lävepaku.

«Rõõm Kristuse võidust kõige kurja üle - elu võidust surma üle - iseloomustas ka isa Vellot. Seda usku ja rõõmu jätkus tal jagada meile kõigile. Tema armastus ületas konfessioonide ja maailmavaadete piirid, tehes temast kõigi kristlaste ja kaasteeliste hingekarjase», kirjutab Eesti Kirikute Nõukogu kaastundeavalduses Katoliku Kirikule.

Aastast 2001 oli Vello Salo Pirita Püha Birgitta kloostri preester, elades ja teenides Jumalat igapäevaselt koos birgitiini õdedega.

Kindlasti ta on juba kuulda võtnud paljude usklike eeskostepalveid ja andnud lohutust. Kuna me praeguses olukorras üheskoos ei saa isa Vellot meenutada tema surma-aastapäeval, siis võiksime mõelda tema ühele elumotole, et kõike mida teie teete, tehke armastusega! «Meie kohus on üksteist teenida ja hoida ning armastada». Kuid meie preestrid pühitsevad teisipäeval, 21. aprillil tema hinge eest Püha Missat. Kristuse valgus paistku talle!

Katoliku kirik püüab vaatamata keerulisele eriolukorrale käesoleval aastal avada Pirita kloostrisse isa Vello Salo mälestustoa. 

 

Oluline. Eesti pühendamine Jeesuse Pühimale Südamele

Loe edasi: Oluline. Eesti pühendamine Jeesuse Pühimale Südamele 

 

PÜHENDUMINE KRISTUSE SÜDAMELE
Jumala Halastuse Suurpüha puhul

Issand,
sel pühapäeval, mil me austame Sinu pühimat halastust,
pühendame me ennast Sinu Pühimale Südamele, millest voolab välja Jumala armastus ja Halastus.
Praegusel pandeemia ja ebakindluse perioodil, mis puudutab eriti kõige hapramaid ja üksildasemaid meie seast, pühendame me Jeesuse Südamele oma elu, perekonnad, maa ja rahva ning kogu maailma.

Me pöördume Jeesuse Südame poole Maarja südame kaudu ning palume Issandalt Tema Ema eestkoste läbi, et Ta õnnistaks ja kaitseks oma Kirikut, et see oleks iga päev üha misjonärlikum, täis indu ning võiks olla Jumaliku Halastuse särav tunnistaja kõikide inimeste ees.
Ülestõusmise valguses andku Issand meie maailmale tagasi usk, lootus ja rahu ning eemaldagu see epideemia!

Meie Isa…
Ole tervitatud, Maarja …
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule…
Jeesuse Pühim Süda, ma usaldan Sind.

Neitsi Maarja, Valuema puhtaim süda, kaitse meid.

Kui me ei mõtle homsele, leiame end ettevalmistamata. Kardinal Turkson

Loe edasi: Kui me ei mõtle homsele, leiame end  ettevalmistamata. Kardinal TurksonIntervjuu kardinal Peter Kodwo Appiah Turksoniga, Inimarengu edendamise osakonna perfektiga Püha Tooli juures.

15. aprillil tegi Püha Tooli kommunikatsiooniosakond intervjuu kardinal Turksoniga, et selgitada, kuidas Püha Tool rakendab pandeemiakriisi meetmeid, millised on suunised kirikute rahvusvahelisele koostööle praegusel ajal ning kuidas ennetada majanduslikku ja sotsiaalset kriisi lähitulevikus.

Paavst on Teid, Teie Eminents, korduvalt palunud audientsile, et rääkida koroonaviiruse kriisist. Mis muret Püha Isa on teile väljendanud?

Paavst väljendas muret praeguse aja pärast. COVID-19 on tekitatud maailmakriisi ja silmapiiril paistab dramaatiline stsenaarium. Püha Isa käskis mitte raisata aega ja asuda kohe tööle, sest oleme (Inimarengu edendamise osakond) tema tugipunkt praeguses olukorras. Peame tegutsema nüüd. Ja peame kohe mõtlema, mis edasi saab.

Tühjad kirikud

Loe edasi: Tühjad kirikudMiljonid kristlased üle maailma tähistasid Ülestõusmispühi tingimustes kui avalikud jumalateenistused olid keelatud ja kirikud suletud. Usklikel ei olnud võimalik osa saada paasatriduumist ja sakramentidest. Hetkelgi on teadmata, kui kauaks kiriku uksed jäävad suletuks. Kuid sellised Ülestõusmispühade tähistamise pole enneolematud. Paavstid ja piiskopid on läbi sajandite rakendanud erakorralisi meetmeid nakkuse leviku tõkestamiseks. 1576. aasta katk Milanos ja 1656. aastal Roomas, on vaid mõned ajaloolised näited seda olukorda illustreerimaks.

Kiire pilk möödunud sajanditele aitab mõista, kui dramaatiline on meie  olukord. See pole esimene kord kui viirus tapab tuhandeid inimesi. Piirangud kirikutele ja kristlikele kogukondale on kehtinud varemgi ajaloos.

Täpsustatud! Katehhees täiskasvanutele 2020/2021

Loe edasi: Täpsustatud! Katehhees täiskasvanutele 2020/2021Kui sa soovid ristimist või esimest Armulauda vastu võtta Katoliku Kirikus, või soovid lihtsalt põhjalikult teada saada, mida Katoliku Kiriku usub ja õpetab Jumala, inimese ja maailma kohta, pakume sulle katehheesi kursust.

Katehhees tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku usu ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhiküsimusi, Kiriku liturgiat ja sakramente, moraaliõpetust ning palveelu (mis on palve, erinevad palveviisid ja -kombed).

2020/2021 aasta katehhees täiskasvanutele algab kolmapäeval 23. septembril 2020. Tunnid toimuvad kolmapäeviti algusega kell 18.30. Sõltuvalt soovitustest, mida Terviseamet annab praeguse epideemia kohta sügiseks, tunnid toimuvad Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides Vene tn 22 või interneti teel. Täpsustame lähiajal ja palume jälgida kodulehte!

Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kodulehel oleva kontaktvormi kaudu ( VORM).

 

Ülestõusmisoktaavi esmaspäeva mõtisklus

Kaheksa päeva jooksul alates Jeesuse Kristuse ülestõusmise suurpühast tähistame Kirikus aega, mida nimetatakse oktaaviks (ld octavus = kaheksas). Selle aja liturgia koos oma lugemistega räägib meile eriti Jumala piiritust armastusest ja halastusest meist igaühe vastu. Tõepoolest, ülestõusmisoktaav lõpeb järgmisel pühapäeval, kui tähistame Jumala halastuse pühapäeva. Kaheksa päeva jooksul avastame ja kogeme, et Jeesuse püha kannatamine, surm ning ülestõusmine on kõige tähtsam märk just Jumala armastusest ja halastusest meie kõigi vastu.

Ülestõusmispüha mõtisklus

Loe edasi: Ülestõusmispüha mõtisklusArmsad vennad ja õed!

Midagi täiesti uut on sündinud, midagi ootamatut, mille sihtpunkti me ei tea. Vaatamata sellele hetkele, meie, kristlased ikkagi tegeleme ühe asjaga – ootame Issanda tulekut! Täna isegi rohkem kui kunagi varem!

See, mida me Paasapühal mälestame ei ole lihtsalt sündmus, Issand seadis meile kohtumise meie endi eludega, ja Paasapühast Paasapühasse, ta toob meid Temale lähemale. Ta toob meid pääste ja armastuse poole lähemale! See on see, mis Temal on inimkonna jaoks!

Suure nädala mõtisklus. Vaikne laupäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne laupäevJeesus suri tõeliselt ristil meie pattude pärast. Jeesus, meie Issand, „alandas iseennast, saades kuulekaks surmani.”1 Ja siis, kui kõik oli läbi, tuli rikas mees, Joosep Arimaatiast, kes oli salajas Jeesuse jünger. Ta läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. „Pilaatus käskis selle anda. Ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse ja pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse ning veeretanud haua ukse ette suure kivi, läks ära.”2 Pärast kannatamist puhkab nüüd Jeesus hauas. Ta on meid juba päästnud ja nii nagu Jumal hingas pärast maailma loomist „seitsmendal päeval kõigist oma tegudest,” 3 saab Jeesus, kes on ristil kõik uueks teinud, oma lunastustööst puhata.

Suure nädala mõtisklus. Suur Reede

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Suur ReedeArmsad vennad ja õed Kristuses.


Me elame sellisel ajal, mida mitte keegi meist ei oleks oodanud. Koroonaviirus on lühikese ajaga kiskunud välja meid tavaelust ja pannud meid piirangutega eriolukorda. Ka meie usuelu on piiratud. Me ei saa koos tähistada Püha Nädalat ning me ei saa osaleda Missal. Pole kahtlust, et selle järgimine on kuulekuse ja armastuse väljendus teiste suhtes. Teises küljest piirangud tekitavad väga palju kannatusi. Meie usku testitakse!


Niisiis, piirangute kaudu Issand toob aga palju valgust meie ellu. Usust juhituna ja meie isiklikust suhtest Jumalaga (palve, igapäevane Pühakirja lugemine ja mõtisklus...), näeme kui nõrgad me tegelikult oleme ja kui suuremeelne ning auväärne on Issand, meie Taevane Isa. Meil on olnud harjumus käia pühapäeval Missal või osaleda erinevatel teenistustel teadvustamata selle sügavaimat tähendust meie elus. Mitte kunagi varem pole me kutsutud olnud Missale internetis. Võimalik, et esimest korda oma elus me näeme, kuidas Jumal räägib meiega väga isiklikult ja Tema sõna puudutab meie iga ühe elu.