Katoliku Kirik EestisNoored, usk ja kutsumuse äratundmine

Loe edasi: Noored, usk ja kutsumuse äratundmineVeebruarikuu alguses ilmus Itaalia nädalalehes Corriere della Sera isa Antonio Spadaro SJ intervjuu paavst Franciscusega. Peamise teemana käsitleti tulevast piiskoppide sinodi, mis toimub 2018. aastal sügisel Roomas ja mille peamiseks keskusteluks on noored, nende usk ja kutsumus ning hea hariduse osutamine noortele. Paavst Franciscus selgitab, et Vatikan püüab hoolikalt ettevalmistada tulevast sinodi, et see oleks tulemuslik ja sinodi töösse oleks kaasatud noori ning nendega tegelevaid inimesi. Eriti neid, kes on kaasteelised noore inimese preestrikutsumuse teekonnal.

Opus Dei prelaadiks valiti Mons. Fernando Ocáriz Braña

Loe edasi: Opus Dei prelaadiks valiti Mons. Fernando Ocáriz Braña23. jaanuari õhtul kinnitas paavst Franciscus uueks Opus Dei prelaadiks Mons. Fernando Ocáriz Braña. Mons. Ocáriz sündis 27. oktoobril 1944 Pariisis, hispaania eksiilperekonnas, ja ta on noorim kaheksast lapsest. Ta on lõpetanud Barcelona ülikoolis füüsika (1966). Samuti ta on õppinud teoloogiat paavstlikus Laterani ülikoolis Roomas ja doktorikraad omistati talle Hispaanias Navarra Ülikooli teoloogiateaduskonnas aastal 1971. Samal aastal pühitseti ta ka preestriks. Mons. Fernando Ocáriz on püha Josemaría Escrivá (1902–1975) kolmas ametijärglane.

Avati uus Vatikani muuseumide kodulehekülg

Loe edasi: Avati uus Vatikani muuseumide kodulehekülgVatikani muuseumid (Musea Vaticana, lad) sai jaanuaris uue ja kaasaegse kodulehekülje. 2016. aasta lõpus nimetas paavst Franciscus ametisse uue muuseumide direktrissi, Barbara Jatta (54), kes ennem töötas ase-direktrissina professor Antonio Paolucci kõrval ja aastatel 1996-2010 ta töötas Vatikani raamatukogus. Hariduse on Barbara Jatta saanud Napoli ülikoolis. Vatikani muuseumi rajas 16. sajandi alguskümnenditel paavst Juulius II. Vatikani muuseum omab ühte maailma suurimat kunstivaramut. Ainuüksi Sixtuse kabelit külastas 2015. aastal 6. miljonit külastajat. 

Uus kodulehekülg, mida ametliult esitleti 23. jaanuril, hõlmab aga lisaks praktilisele teabele kollektsioone ja interaktiivseid võimalusi muuseumi eksponaatidele. Kodulehekülg asub aadressil: http://www.museivaticani.va

Vatikani muuseumide struktuur:

Dominiiklaste juubelimissa koos Püha Isaga Rooma Püha Johannese katedraalis

Loe edasi: Dominiiklaste juubelimissa koos Püha Isaga Rooma Püha Johannese katedraalis21. jaanuaril paavst Franciscus pühitses Missa Rooma Püha Johannese katedraalis tähistamaks 800 dominiiklaste ordu juubeliaastat (1216-2016).

Püha Isa toetus oma jutluses kahele teemale: “ilmalik karneval” ja Isa austamisele hea teenimise läbi. Paavst hoiatas maiste huvide eest, mida ta nii tihti näeb erinevate inimeste tegevustes, kes otsivad uusi ideoloogiaid, õpetusi, doktriine ja isegi tõde seisneb milleski “üles tehtus” ning mis on kaetud erinevate atraktiivsustega. See on Püha Isa jaoks suur oht, mis valitseb täna ilmalikus maailmas ja see ilmalikus ei tohi saada atraktiivseks teenimisametis. Püha Vaimu läbi, peame olema Kristuse jüngrid, me peame saama „maa soolaks“ ja „maailma valguseks“. Need sõnad olid mõeldud kõigile, kes seda juubeliaastat tähistasid ja mitte ainult orduliikmetele, vaid kõikidele inimestele, õdedele ja vendadele Kristuses.

Noored, usk ja kutsumus

Loe edasi: Noored, usk ja kutsumusJärgmine Sinod toimub 2018. aasta oktoobrikuus Roomas ja see tuleb kokku, et arutada noorte kutsumuste ja usu küsimuste üle. Sinodi ametlik teema on 2018. aastal „Noored, usk ja kutsumus“. Seoses Sinodi ettevalmistustega läkitas paavst Franciscus sõnumi näitamaks kui südames on noored Püha Isale ning ühtlasi ta juhtis tähelepanu kogu Kiriku noortele olema „kompassiks“ sellel Sinodi ettevalmistusperioodil. Siinjuures väljavõte Püha Isa läkitusest kogu Kiriku noortele.

Maailm vajab taas ema hoidvat pilku

Loe edasi: Maailm vajab taas ema hoidvat pilkuPaavst Franciscus alustas uut aastat pühitsedes Missa Püha Peetruse basiilikas Ülemaailmse Rahu Päeva puhuks. Püha Isa andis välja viienda rahusõnumi kogu maailmale, kus ta kutsus maailma poliitilisi liidreid mitte vastama välgivallale vägivallaga ning manitses aktiivselt tegutsema valitseva kurjuse suhtes.

Paavst Franciscus palus Missal peetud jutlusel, et maailm peab võitlema eelkõige isekuse vastu, mida ta nimetas söövitavaks haiguseks ja maailma ümbritsev hirmuvari peab lõppema. Ta palus Jumalaema, et kodutunne tuleks tagasi kõikide südamesse, kes on selle kaotanud.

Märkimisväärseimad sündmused Rooma-Katoliku Kirikus 2016. aastal

Loe edasi: Märkimisväärseimad sündmused Rooma-Katoliku Kirikus 2016. aastal

2016. aasta oli Rooma-Katoliku Kirikule juubeliaasta. Erakorraline Halastuse Juubeliaasta koos Püha Uste avamisega (ja Halastuse Uste avamisega maailmas), algas juba 8. detsembril 2015. Halastuse Aasta oli eriline sündmuste poolest, mis püüdsid avada ja selgitada tavapärasest enam halastuse mõistet ning kutsuda inimesi halastustegudele. Suurimaks eeskujuks oli paavst Franciscus ise, kes seadis kohe Juubeliaasta alguses sisse nn. halastuse reeded, kus Püha Isa külastas haigeid, kodutuid, vange ja teisi abivajajaid. Paavst Franciscus märkis Juubeliaasta lõppedes oma ringkkirjaga “Misericordia et Miseria”, et elame halastuse ajastul:

 

Suri Opus Dei prelaat piiskop Javier Echevarría

Loe edasi: Suri Opus Dei prelaat piiskop Javier Echevarría 

Piiskop Javier Echevarria, Opus Dei prelaat, lahkus meie hulgast 12. detsembril, Guadalupe Jumalaema pühal kell 21.20 Rooma aja järgi. Reedel, 16. detsembril kell 18.00 pühitseb piiskop Philippe katedraalis Missa piiskop Javier'i hinge eest.

12. detsembril, Guadalupe Jumalaema pühal kell 21.20 (Rooma aja järgi) lahkus meie hulgast Opus Dei prelaat, piiskop Javier Echevarria. Ta oli 84-aastane ning oli püha Josemaria, Opus Dei asutaja, teine järeltulija.

2018. aastal toimub Dublinis ülemaailmne perekondade kohtumine

Loe edasi: 2018. aastal toimub Dublinis ülemaailmne perekondade kohtumine

Ülemaailmne katoliiklik perekondade kohtumine (ametliku nimetusega inglise keeles World Meeting of Families), sedapuhku 9 kohtumine, leiab aset Iirimaal Dublinis 22.-26. augustil 2018. Paavst Franciscus on valinud kohtumise teemaks “Perekonna evangeelium: rõõm maailmale”. Viimane kohtumine leidis aset USAs Philadelphias septembris 2015, millest võttis osa ka paavst Franciscus. 2018. aasta paavsti välisvisiiti Iirimaale ei ole veel kinnitanud Püha Tool. Dublinisse on planeeritud  3-päevane peredele mõeldud kongress koos temaatiliste seminaridega, kultuuriprogramm igas vanuses perekondadele ning rahvusvaheline kohtumine kulmineerub tänumissaga Dublinis. Täpsemat infot ja uudistest Ülemaaimsest perekondade kohtumisest  leiab internetist korraldajate ametlikult kodulehelt: http://www.worldmeeting2018.ie.

 

 

 

 

Järgmine korraline Piiskoppide Sinod toimub 2018

Loe edasi: Järgmine korraline Piiskoppide Sinod toimub 2018

Roomas toimus 21-22. novembril Piiskoppide Sinodi ettevalmistav kohtumine, kus kogunenud nõukogu valmistab ette järgmist korralist Piiskoppide Sinodi, mis toimub aastal 2018.

2018. aasta korraline Piiskoppide Sinodi koguneb kolmeks nädalaks, et arutada teemadel, mis puudutavad noori, noorte usku ja kutsumust. Tulevases Sinodis arutatakse noorte eluviise tänases ühiskonnas ja kuidas paremini noori kaasata Kiriku ellu. Roomas toimunud Sinodi eelkohtumisel nähti just vajadust noorte kaasamisele, et neil oleks võimalus ülesehitada kristlikel väärtustel põhinevat ühiskonda ja tänast Kirikut vastavalt kaasaja vajadustele, lähtudes sealjuures kirikuõpetusest.