Katoliku Kirik EestisPaavsti ajakava Lundis

Loe edasi: Paavsti ajakava LundisPaavst Franciscus sõidab ametlikule visiidile Lundi 31. oktoobril 2016. Edastame järgnevalt ametliku visiidi ajakava. Kuid Püha Isa on Rootsis samuti 1. novembril, et kohtuda katoliiklastega ning pühitseda Missat Malmös. Kes soovivad sõita omal käel Rootsi, et osa saada Pühast Missast 1. novembril Malmös, palume sellest anda teada Administratuurile, et me teaksime küsida ning seejärel jagada sissepääsuks pileteid. Palume kirjutada järgnevale aadressile

Paavst Lundis - ametlik kava :

Paavst Franciscus avaldas sõnumi kogu loodule ja keskkonna hoolitsemisele

Loe edasi: Paavst Franciscus avaldas sõnumi kogu loodule ja keskkonna hoolitsemisele Püha Isa paavst Franciscus avaldas apostelliku sõnumi “Näidake üles halastust meie ühisele kodule,” millega Püha Isa kutsub kõiki inimesi, eriti kristlike kogukondi kinnitama oma kutsumust olla kogu loodu peremees, tänama Jumalat selle kõige eest, mille Tema on meie hoolde usaldanud. “On väga julgustav näha, et muret meie planeedi tuleviku pärast jagavad kirikud ja kristlikud kogukonnad teiste religioonidega. Tõesti, viimastel kümnenditel on erinevad vaimulikud juhid teinud arvukalt pingutusi, et pöörata ühiskonna tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad meie planeedi vastutustundetu ärakasutamisega. Siin sooviksin ma äramärkida Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeust, kes on palju rääkinud patust, mis on loodule liigategemine ning on juhtinud tähelepanu moraalsele ja vaimulikule kriisile,” märgib paavst Franciscus kohe oma palvepäeva kirja alguses. „Kristlased või mitte, usklike ja heatahtlike inimestena, peaksime hoidma kokku näidates ülest halastust planeedi Maa kui meie ühise kodu vastu, mis on paik jagamiseks ning osaduseks.“ "Kui kuuled nuttu maailmas, siis kuuled vaeste ja kannatavate inimeste nuttu". "Millises maailmas me soovime elada," küsib paavst Franciscus. Ta kutsub kõiki inimesi teadvusama ülemaailmsest probleemist meie elukeskkonnas.

Ülemaailmse palvepäeva palve kogu loodule

Loe edasi: Ülemaailmse palvepäeva palve kogu looduleEelmine aasta entsükika Laudato Si' ilmumise järgselt nimetas paavst Franciscus 1. septembri palvepäevaks kogu loodu eest. Püha Isa palub kõigil palvetada eriti sellel Halastuse Juubeliaastal kõige loodu eest ja et meie hoolitseksime ühise kodu eest. Püha Isa on andnud selleks kogu Kirikule, kiriklikele institutsioonidele ja ortotoksetele vendadele ja õdedele Kristuses järgneva palve:

O vaeste Jumal,
aita meil päästa mahajäetuid,
ja neid keda on unustatud siin maa peal,
kõiki neid, kes on hinnalised Sinu silmis...
Armastav Jumal -
näita meile meie koht selles maailmas,
mis oleks armastuse kanaliks kõigele loodule.
Halastav Jumal, anna meile andeks,
ja aita meil jagada Sinu halastust kogu meie ühise kodu heaks.
Kiidetud olgu Jumal!
Aamen.

Paavst Franciscus jättis ära iganädalase katehheesi ja palvetas Peetruse väljakule kokkutulnutega Itaalia maavärina ohvrite eest

Loe edasi: Paavst Franciscus jättis ära iganädalase katehheesi ja palvetas Peetruse väljakule kokkutulnutega...Kolmapäeval toimus tugev maavärin Kesk-Itaalias. Paavst Franciscus palus kolmapäevasel üldaudientsil kõigil Püha Peetruse väljakule saabunud usklikel palvetada valurikast roosipärga ning ta jättis ära oma iganädalase katehheesi. “Ma soovin selle palvega avaldada oma kaastunnet Accumuli, Amatrice, Rieti, Ascoli, ja kõikidele Lazio, Umbria ja Marche maakonna inimestele,” märkis paavst Franciscus. “Ma valmistasin oma tänaseks katehheesiks Jeesuse läheduse teemat ja kuuldes uudiseid maavärinast Kesk-Itaalias, avaldan oma sügavamat kaastunnet ja vaimset lähedust kõigile inimestele nimetatud piirkondades nagu tegi Jeesus. Sellistel hetketel vajame eriti halastavat Jeesust, kes oleks kõigile meile lähedal. Ma tänan kõiki päästemeeskondi ja vabatahtlike, kes on abistamas inimesi toimunud maavärina piirkonnas. Ma palun kõigil ühineda palvesse, palvetada Jeesuse Kristuse poole, kes on alati liigutatud inimkannatustest ja tunneb kaasa murtud südametele ning läbi Maarja eeskoste toob kannatajatele rahu. Palvetame minu katehheesi asemel täna üheskoos valurikast roosipärja palvet.” Maavärin toimus 24.08 kell 3.36 (Eesti aja järgi kell 4.36).

Paavst sõidab Gruusiasse ja Aserbaidžaani

Loe edasi: Paavst sõidab Gruusiasse ja AserbaidžaaniPaavst Franciscuse ametlik visiit Gruusiasse ja Aserbaidžaani leiab aset 30. septembrist kuni 2. oktoobrini. Enne seda sõidab Püha Isa taas Assisi 20. septembril, kus toimub Ulemaailmse Rahukohtumise 30. aastapäeva tähistamine. Gruusiasse ja Aserbaidžaani kohtumise moto on “Pax Vobis” (rahu olgu teiega), teatas Püha Tool. Vatikani uudisteagentuur edastas esmaspäeval 22. augustil, et välisvisiit Gruusiasse ja Aserbaidžaani leiab aset egiidi all “religioonidevaheline dialoog ja lootus rahule”, sest Püha Isa on öelnud, et ta soovib selle reisiga väärtustada selle piirkonna kogukonna usku ja kultuuri ning julgustada Gruusia ja Aserbaidžaani elanike dialoogile. Tegemist on Püha Isa teise visiidiga Kaukasuse piirkonda. Esimene toimus juunis Armeeniasse. Peale paavsti ametlikku visiiti Gruusiasse ja Aserbaidžaani sõidab Püha Isa Lundi ja Malmösse 31. oktoobril, kus toimub reformatsiooni 500 aastapäeva tähistamine.

 

Allikas: www.news.va

22. august 2016

Asutati uus kongregatsioon ilmikute, perekonna ja eluküsimuste jaoks

Loe edasi: Asutati uus kongregatsioon ilmikute, perekonna ja eluküsimuste jaoksKolmapäeval, 17. augustil andis Püha Tool välja paavst Franciscuse allkirjastatud (15.08.2016)  uue motu proprio kirja, millega ametlikult asutatakse uus ilmikute, perekonna ja eluga tegelev ametkond. „Aastasadu on Kirik armastava emana kandnud hoolt ja näidanud ülesse austust ilmikute, perekonna ja elu vastu, kandes edasi halastava Päästja armastust inimkonna vastu“, võime lugeda uuest, 15. augustil allkirjastatud dokumendist. „Me pöörame oma mõtted ilmikute, perekonna ja elu poole, kellele soovime pakkuda toetust ja abi, sest nad on meie ajastul Evangeeliumi elavad tunnistajad ning Issanda headuse väljendajad.“ Uus Vatikani osakond võtab üle seniste Paavstliku ilmikute konsiiliumi ja Paavstliku perekonna konsiiliumi ülesanded. Ilmikute, perekonna ja elu kongregatsioon alustab tööd 1. septembril käesoleval aastal, mil paavstlikud ilmikute ja perekonna konsiiliumid lõpetavad oma töö. Uut kongregatsiooni hakkab juhtima piiskop Kevin Joseph Farrell, kes seniajani on teeninud Dallase piiskopina Texases, teatas Vatikani Raadio.

Allikas: Vatikani Raadio
18. august 2016

Paavst kohtus Prantsusmaa presidendi Hollandiga

Loe edasi: Paavst kohtus Prantsusmaa presidendi HollandigaKolmapäeval, 17. augustil kohtus Prantsusmaa president Francois Holland Vatikanis Püha Isa paavst Franciscusega. Tegemist oli teise ametliku kohtumisega president Hollandi ja paavst Franciscuse vahel. President Hollandi saatsid Prantsuse siseminister Cazeneuve ja Prantsusmaa suursaadik Püha Tooli juures Philippe Zeller. Kohtumine toimus kolm nädalat peale julma isa Hameli mõrva Pransusmaal, Rouenis, mis oli üks kohtumise teemadest. Prantsuse president Holland andis mõista paavst Franciscusele omapoolset tänulikkust Püha Isa toetuse eest Prantsusmaale rasketel hetketel viimasel ajal, eriti Nizzas ja viimati isa Hameli mõrva ajal, teates Prantsusmaa ajaleht La-Croix. Kuna kohtumine toimus Prantsusmaa presidendi ja Püha Isa vahel privaatselt, siis ei ole avaldatud kohtumise sisu, teatas Vatikani Raadio. Prantsusmaa president Holland külastas ka Prantsuse kogukonna kirikut Saint-Louis des Français'i Roomas. Samuti kohtus Prantsusmaa president Holland Püha Tooli riigisekretäri kardinal Paroliniga. Kolmapäevasel lühikohtumisel Prantsusmaa presidendiga kinnitas paavst Franciscus oma jätkuvat toetust ja kiindumust Prantsusmaale, teatas ajaleht La – Croix.

Allikas: La-Croix, Vatikani Raadio.
17. august 2016

Paavst Franciscus: palvetage Süüria eest!

Loe edasi: Paavst Franciscus: palvetage Süüria eest!Paavst Franciscus pühapäevasel Angelusel 7. augustil kutsus avalikust Süürias rahule. Püha Isa palus kõikidel, kes olid tulnud Püha Peetruse väljakule pühapäevast Inglitervitust kuulama, et  üheskoos palvetada olukorra eest Süürias, mis on väljunud kontrolli alt ja palju süütuid inimesi tapetakse iga päev : “Armsad vennad ja õed, kurbusega kuuleme jätkuvalt sõnumeid Süüriaist, kus nii palju tsiviilisikuid hukkub sõja tõttu, eriti viimasel ajal Aleppos.” Püha Isa ütles rõhutas, et nende süütute inimeste seas on väga palju lapsi, kes ei pea selle tekkinud sõjalise konflikti eest oma eluga maksma. Paavst Franciscus avaldas oma lähedust kogu Süüria rahvale kes kannatavad selles konfliktis. Ja usaldas kõik Ema, Neitsi Maarja kaitse alla ning palus kogu Kirikul palvetada Süüria eest, et seal lõpuks saavutataks rahu.

Allikas: www.news.va

Paavst Franciscus võib külastada Venemaad või Valgevenet

Loe edasi: Paavst Franciscus võib külastada Venemaad või Valgevenet"Ma usun, et Franciscus külastab Venemaad või Valgevenet ja tema visiit Poola on samm selles suunas," rääkis KAI-le (Poola Katoliku Infoagentuurile) Tadeusz Kondrusiewicz, Minsk-Mohilevi metropoliit-peapiiskop Valgevenes. Peapiiskop Kondrusieiwcz märkis, et Poola visiidile saabudes ja oma avakõnes Poola riigiesindajatele, puudutas paavst Franciscus suure tähtsusega teemat. Nimelt ütles ta Wawelis, et tal on hea meel tulla Kesk- ja Ida-Euroopasse. On selge, et see on tema jaoks oluline visiit. Nüüd on saabunud aeg teha veel üks samm Ida-Euroopasse. Ma usun, et lõpuks jõuab ta Venemaale või Valgevesse.“

Paavst emeerituse intervjuuraamat ilmub septembris

Loe edasi: Paavst emeerituse intervjuuraamat ilmub septembrisPaavst emeeritus Benedictus XVI annab välja oma järgmise intervjuuraamatu, mis kannab pealkirja “Viimased vestlused”. Raamat ilmub käesoleva aasta septembris. Itaalia ajaleht Corriere della Sera, kellel on õigused avaldada raamatu katkendeid, kirjeldas ilmuvat raamatut kui paavsti päevikut, mis kirjeldab nii tema järglase paavst Franciscuse kui Benedictuse vahelist erinevust ning lahkab samuti erinevaid spekulatsioone Benedictus XVI ametist lahkumise üle. Raamat vormib erinevaid teemasid, mis jäid avatuks eelmistes paavsti intervjuuraamatutes: “Maa sool” (1996), ja viimati ilmunud “Maailma Valgus” (2010) – mõlemad intervjuud olid tehtud saksa ajakirjaniku Peter Seewaldi poolt. Raamatut esitletakse Vatikanis 9. septembril ja hõlmab umbes (arvestatud umbes) 240 lehekülge.

Allikas: Vatikani Raadio
3. juuli 2016