Katoliku Kirik EestisPühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse

Loe edasi: Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse Kõigi Pühakute Suurpüha on "meie" püha - mitte seetõttu, et me oleme "head", vaid kuna Jumala pühadus on meie elusid puudutanud. Pühakud ei ole täiuslikud musternäidised, vaid inimesed, keda Jumal on läbinud. Me võime neid võrrelda kirikute vitraažidega, mis lasevad valgusel siseneda erinevates värvitoonides. Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse ja kes on selle edasi andnud maailmale, igaüks omaenda "tonaalsuse" kohaselt. Aga nad kõik olid läbipaistvad, nad kõik võitlesid, et eemaldada patu plekid ja pimeduse, nii et Jumala õrn valgus saaks läbi tulla. See ongi elu eesmärk: anda edasi Jumala valgust ja see on ka meie elu eesmärk.

Joseph Razingeri preemia määrati helilooja maestro Arvo Pärdile

Loe edasi: Joseph Razingeri preemia määrati helilooja maestro Arvo Pärdile26. septembril 2017 tegi Püha Tool teatavaks, et Joseph Razingeri Fondi käesoleva aasta preemia saajad on Theodor Dieter, teoloog Strasburgist; Karl-Heinz Menkel, teoloog ja vaimulik Bonnist; ja helilooja Arvo Pärt Eestist. Preemiad antakse üle pidulikult 18. novembril Vatikanis.

5-liikmeline komisjon - kardinal Amto, kardinal Koch, kardinal Ravasi, T.E piiskop Padaria, T.E Mons. Voderholzer, kes juhib Regensburgis Saksamaal Benedictus XVI instituuti - otsustasid anda preemia inimestele, kelle tegevuse ulatus on laienenud ning ulatub ka väljaspoole religioosset ranget konteksti, sh hõlmates ka kunsti nagu sügava religioosse inspiratsiooni muusika puhul, mille elavaks näiteks on Arvo Pärdi looming. Oluline otsustamise kriteerimu sel aastal oli oikumeenia. Nii osutusid preemia saajateks luterlane, katoliiklane ja ortotoks, kommenteeri Püha Tool.

Püha Isa visiit Kolumbiasse

Loe edasi: Püha Isa visiit KolumbiassePaavst Franciscus viibib apostellikul visiidil Kolumbias 9. kuni 11. septembrini 2017.  Paavst Franciscuse reis Kolumbiasse kannab motot “ühtsus ja rahu”, mida ta soovib Kolumbia rahvale kogu südamest, teavitas Püha Tooli pressiosakond.

90% Kolumbia rahvastikust on katoliiklased. Iseseisvuse saavutas Kolumbia 1810 ja tegemist on presidentaalse vabariigiga. Kolumbia on tuntud kui kodurahustuste, kriminaalse ja kuritegevusliku taustaga riik Ladina-Ameerikas, mida on räsinud ajaloos mitu kodusõda.

Paavsti soov on täna lepitada inimesi peale pikka ja kibedat kodusõda ühtsusele ning rahusaavutamisele Kolumbias. Oma videotervituses reisi eel paavst tänas küllakutse eest riigiesindajaid ja rahvast ning nentis, et meie oleme kõik ühe Isa lapsed, Isa, kes meid armastab ja lepitab. Kolumbia kardinal Salazar lisas, et paavst soovib kindlasti tegeleda Kolumbias ka keskkonnaküsimuste arutamisega, sest selles riigis on palju väärtuslikke loodusressursse, mida ei kasutata ökonoomselt. Üheskoos liidrite ja kiriku esindajatega soovitakse arutada paremaid võimalusi Kolumbia loodusressursside kasutamiseks ja majandamiseks kogu maailmas

Viiepäevase visiidi ajal kohtub paavst Franciscus samuti Kolumbia presidendi ja katoliku kogukondadega ning noortega.

Paavst nimetas 1. septembri palvepäevaks

Loe edasi: Paavst nimetas 1. septembri palvepäevaks Paavst Franciscus otsustas nimetada 1. septembri Ülemaailmseks palvepäevaks kogu loodu eest. Palvepäeva võib pidada individuaalselt või kogudustes üheskoos palvetades. Paavst Franciscus paneb kõigi inimeste südametele, et see palvepäev oleks sügav ja puudutaks igaühte. Ta palub kogu kristlaskonnal palvetada 1. septembril kogu loodu eest, meie ühise kodu eest, mille Jumal on meie kätte usaldanud. Paavst nendib, et tänane ökokriis ei ole lihtsalt kui moesõna. See on probleem, millel on kaugele ulatuvad juured. Tema sõnade järgi tuleb keskkonna küsimusi vaadata  hoopiski kultuurilisest paradigmast. Ei tasu arvata, et kirikupea propageerib ökokultuuri, kuid ta kutsub elama ökoloogilises kultuuris, mis tähendab, et Jumal usaldas meile ühise kodu ja kõik oleme kutsutud selle eest hoolt kandma.

Paavst kirjeldas oma keskkonnateemalises entsüklikas Laudato Si' linnastumise probleemist ning juhtis tähelepanu igapäevasele raiskamisele. Näiteks visatakse tohutult ära toitu, tehnoloogilisi seadmeid ja keemilisi ühendeid, samas kui nii paljud maailmas elavad puuduses või lausa näljas. See tegevus igapäevases elus peaks olema ka läbimõeldud. Kõik need eelnimetatud teemad on vaid vähesed probleemid meie elukeskkonnas - seda kõike on palju enam ja miks Püha Isa nimetas ühe päeva aastas Kirikus palvepäevaks kogu loodu eest.

 

Paavst palvetab Hispaania terrorirünnaku ohvrite eest

Loe edasi: Paavst palvetab Hispaania terrorirünnaku ohvrite eestPaavst Franciscus avaldas oma kaastunnet Hispaanias 17. augustil toimunud terrorirünnaku ohvrite omastele. Püha Isa palvetab kõigi eest, kes on hukkunud või kannatada saanud julmas rünnakus.

Paljud maailma riigjuhid ja tipp-poliitikud, sealhulgas Paavst Franciscus, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on mõistnud terrorirünnaku hukka, vahendas Püha Tooli pressiosakond.

Hispaanias Barcelona kesklinnas leidis neljapäeval aset juhtum, mille käigus sõitis kaubik tänaval kõndinud rahva sekka, kus sai surma 13 inimest ja vigastada vähemalt 80 inimest.
Allikas: Püha Tooli pressiosakond, 17. august 2017

Motu Proprio Mariorem hac dilectionem

Loe edasi: Motu Proprio Mariorem hac dilectionemTeisipäeval, 11. juulil avaldati paavst Franciscuse apostellik kirik Motu Proprio Mariorem hac dilectionem, kus Püha Isa toob sisse uusi kategooriaid märtrite õndsakskuulutamise protssi. Dokument käsitleb märtrisurma ja kangelaslikke vooruste kirjelduste uusi formuleeringuid, et õndsaks nimetatakse Jumala sulane, kes vabalt ohverdas ennast Kristuse nimel. Kiri kannab Johannes evangeeliumi juhtlauset, “Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi
annab elu oma sõprade eest” (Jh 15:13). Mis on paavsti apostelliku kirja kese?

Üldaudientiside toimumised Roomas suveperioodil

Loe edasi: Üldaudientiside toimumised Roomas suveperioodilJuulikuus ei toimu Roomas, Püha Peetruse väljakul, paavsti üldaudientsi, teatas Püha Tooli pressiosakond. Üldaudientsid paavstiga jätkuvad augustikuus, aga siis Paulus VI saalis Vatikanis, kus taas paavst võtab palverändureid vastu igal kolmapäeval. Selleks tuleb soetada tasuta üldaudientsi pääse. Samuti ei pühitse igal hommikult paavst Franciscus Püha Missat juulis ja augustis Casa Martas, ning jätkab taas seda septembrikuu keskel. Kuid igal pühapäeval palvetab paavst Franciscus tavapäraselt keskpäevapalvust ehk Angelust ja tervitab Rooma sõitnud palverändureid oma ametiruumide aknalt üle Püha Peetruse väljaku.

Allikas: Püha Tooli pressiosakond, 1. juuli 2017.

Usudoktriini Kongregatsioon sai uue juhi

Loe edasi: Usudoktriini Kongregatsioon sai uue juhiUsudoktriini Kongregatsiooni uueks perfektiks nimetati paavst Franciscuse poolt jesuiit mons. LUIS FRANCISCO LADARIA FERRER, S.I. Eelmisel perfektil, kardinal Mülleril täitus viisaastak sellel olulisel ametikohal,  kus on töötanud ka kardinal Razinger enne paavstiks valimist.
Mons. Ladaria, S.I on hispaanlane ja kauaegne Paavstliku Gregoriani Ülikooli õppejõud Roomas.
Kardinal Mülleri ametiaeg lõppeb ametlikult pühapäeval, 2. juulil 2017.

Allikas: Püha Tooli pressiosakond, 1. juuli 2017

Leedu sai õndsa märtri Teofiliuse

Loe edasi: Leedu sai õndsa märtri Teofiliuse  Pühapäeval, 25. juunil kuulutati õndsaks märtriks Leedu peapiiskop Teofilius Matulionis. Õndsakskuulutamisel viibis ka RKK piiskop Philippe Jourdan.

Teofilius Matulionis sündis 22. juuni 1873 väikeses Anykščiaisi külas Leedumaal. Tema vanemad olid talupidajad. Varakult alustas ta leedu ja poola keele õppimist ning 1887. aastal asus õppima Daugpilisi Gümnaasiumisse. Peale viit gümnaasiumiaastat astus noor Teofilius Peterburgi preestriseminari ning 1900. aastal pühitseti ta preestriks. Preestriseminari õpingud kestsid üheksa pikka aastat, kuna noor Teofilius soovis olla absoluutselt kindel oma kutsusmuses. Edasi tegutses ta hingehoiutööl kuni aastani 1923, mil ta Peterburis arreteeriti. Selline asjade käik oli tingitud katoliku kiriku vastu suunatud repressioonidest, mis algasid Venemaal juba 1917.a.

Paavst Franciscus: perekond on Euroopa suurim aare

Loe edasi: Paavst Franciscus: perekond on Euroopa suurim aareNeljapäeval, 1. juunil võttis paavst Franciscus audientsil vastu Katoliku Perekondade Assotsiatsiooni Euroopa Föderatsiooni (FAFCE) liikmed. Assotsatsiooni kohtumine paavstiga leidis aset seoses 20 aasta täitumisega selle asutamisest. FAFCE tegutseb 14 Euroopa riigis ning omab osaleja staatust Euroopa Nõukogus. Paavst Franciscus ütles, et perekond on Euroopa suurim aare. Ta jätkas öeldes, et perekonnad teenivad ühiskonda ning sisaldab vastastikuse pühendumist ja avatust elule.”