Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscus visiidil Myanmaris ja Bangladeshis

Loe edasi: Paavst Franciscus visiidil Myanmaris ja BangladeshisPaavst Franciscus viibib visiidil Myanmaris ja Bangladeshis 26. novembrist 2. detsembrini.

Paavst alustas oma visiiti traditsiooniliselt, külastades Neitsi Maarja basiilikat Roomas ja palvetades Myanmari ja Bangladeshi riigi ning rahva eest. Paavst on öelnud, et see reis saab olema palverännak, mille intentsiooniks on rahu ja rahvuslik leppimine ning ta palvetab selle eest kogu reisi vältel.

Paavst on kohtunud esimesel visiidi päeval Myanmari liidritega, keda Püha Isa kutsus järgima ning austama inimõigusi Myanmari vabariigis. Myanmar on tuntud kui paljude usuliste ühendustega riik. Paavst tõdes, et rahu eelduseks on ka see, et kõiki ühiskonna liikmeid, etnilisi rühmi ja nende identiteeti austatakse.

Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik (Angelus, 26.11.2017)

Loe edasi: Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik (Angelus, 26.11.2017)Liturgilise aasta viimasel pühapäeval tähistame me Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha. Tema kuningriik on juhatamise ja teenimise kuningriik, ning samuti kuningriik, mis aegade lõpus esitab end kohtuna. Meie ees on täna Kristus kui kuningas, karjane ja kohtunik, kes näitab Jumala riiki kuulumise tingimusi. Evangeeliumi leheküljel avaneb suurejooneline nägemus. Jeesus pöördub oma jüngrite poole ja ütleb: “Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile” (Mt 25,31). Tegemist on piduliku sissejuhatusega jutustusele ülemaailmsest kohtumõistmisest. Olles elanud maa peal alandlikkuses ja vaesuses, näitab Jeesus end nüüd jumalikus auhiilguses, mis talle kuulubki, ümbritsetuna arvukatest inglitest. Kogu inimkond on tema ette kokku kogutud ja ta rakendab oma võimu neid üksteisest eraldades, nii nagu karjane eraldab lambad sikkudest.

Isiklik vastutus ja ustavus Jumalale (Angelus, 19.11.2017)

Loe edasi: Isiklik vastutus ja ustavus Jumalale (Angelus, 19.11.2017)Tere päevast, kallid vennad ja õed!

Sel liturgilise aasta eelviimasel pühapäeval esitab Evangeelium meile tähendamissõna talentidest (vt. Mt 25,14-30). Enne reisile minekut usaldab üks mees oma sulastele talendid, mis sel ajal omasid suurt rahalise väärtust: viis talenti ühele, kaks teisele, üks kolmandale, igaühele tema võimete kohaselt. Sulane, kes sai viis talenti on ettevõtlik ja paneb need vilja kandma, saades teist viis. Sulane, kes sai kaks talenti, tegutseb nõndasamuti ning hangib teist kaks. Vastukaaluks sulane, kes sai vaid ühe talendi, kaevab maasse augu ja peidab sinna oma isanda raha.

Püha Euharistia ja palveelu

Loe edasi: Püha Euharistia ja palveeluRoomas, Püha Peetruse väljakul toimub igal kolmapäeval paavstlik üldaudients, kus Püha Isa kohtub üle maailma kohale saabunud palveränduritega. Sinna tulevad kümned tuhanded inimesed, et võtta vastu paavst Franciscuse õnnistus ning kuulata tema katehheesi. Igal kolmapäeval käsitleb paavst lähtuvalt nädala evangeeliumi tekstistidest ühte olulist teemat, mis puudutab kogu kirikut ja igat katoliiklast. Kolmapäeval,15.novembril käsitles paavst oma katehheesis Püha Missa ja palveelu teemat. Paavst Franciscus selgitas, kui sügava tähendusega on Püha Euharistia ja kui kaunis on pühendada end palves täielikult Pühale Missale. Meie kõik, kes me osaleme Pühal Missal, peaksime esitama endale küsimuse: “Mis on tõeline palveelu?” ...Kas meie palve on tõesti dialoog, personaalne suhe Jumalaga?

Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse

Loe edasi: Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse Kõigi Pühakute Suurpüha on "meie" püha - mitte seetõttu, et me oleme "head", vaid kuna Jumala pühadus on meie elusid puudutanud. Pühakud ei ole täiuslikud musternäidised, vaid inimesed, keda Jumal on läbinud. Me võime neid võrrelda kirikute vitraažidega, mis lasevad valgusel siseneda erinevates värvitoonides. Pühakud on meie vennad ja õed, kes on oma südamesse vastu võtnud Jumala valguse ja kes on selle edasi andnud maailmale, igaüks omaenda "tonaalsuse" kohaselt. Aga nad kõik olid läbipaistvad, nad kõik võitlesid, et eemaldada patu plekid ja pimeduse, nii et Jumala õrn valgus saaks läbi tulla. See ongi elu eesmärk: anda edasi Jumala valgust ja see on ka meie elu eesmärk.

Joseph Razingeri preemia määrati helilooja maestro Arvo Pärdile

Loe edasi: Joseph Razingeri preemia määrati helilooja maestro Arvo Pärdile26. septembril 2017 tegi Püha Tool teatavaks, et Joseph Razingeri Fondi käesoleva aasta preemia saajad on Theodor Dieter, teoloog Strasburgist; Karl-Heinz Menkel, teoloog ja vaimulik Bonnist; ja helilooja Arvo Pärt Eestist. Preemiad antakse üle pidulikult 18. novembril Vatikanis.

5-liikmeline komisjon - kardinal Amto, kardinal Koch, kardinal Ravasi, T.E piiskop Padaria, T.E Mons. Voderholzer, kes juhib Regensburgis Saksamaal Benedictus XVI instituuti - otsustasid anda preemia inimestele, kelle tegevuse ulatus on laienenud ning ulatub ka väljaspoole religioosset ranget konteksti, sh hõlmates ka kunsti nagu sügava religioosse inspiratsiooni muusika puhul, mille elavaks näiteks on Arvo Pärdi looming. Oluline otsustamise kriteerimu sel aastal oli oikumeenia. Nii osutusid preemia saajateks luterlane, katoliiklane ja ortotoks, kommenteeri Püha Tool.

Püha Isa visiit Kolumbiasse

Loe edasi: Püha Isa visiit KolumbiassePaavst Franciscus viibib apostellikul visiidil Kolumbias 9. kuni 11. septembrini 2017.  Paavst Franciscuse reis Kolumbiasse kannab motot “ühtsus ja rahu”, mida ta soovib Kolumbia rahvale kogu südamest, teavitas Püha Tooli pressiosakond.

90% Kolumbia rahvastikust on katoliiklased. Iseseisvuse saavutas Kolumbia 1810 ja tegemist on presidentaalse vabariigiga. Kolumbia on tuntud kui kodurahustuste, kriminaalse ja kuritegevusliku taustaga riik Ladina-Ameerikas, mida on räsinud ajaloos mitu kodusõda.

Paavsti soov on täna lepitada inimesi peale pikka ja kibedat kodusõda ühtsusele ning rahusaavutamisele Kolumbias. Oma videotervituses reisi eel paavst tänas küllakutse eest riigiesindajaid ja rahvast ning nentis, et meie oleme kõik ühe Isa lapsed, Isa, kes meid armastab ja lepitab. Kolumbia kardinal Salazar lisas, et paavst soovib kindlasti tegeleda Kolumbias ka keskkonnaküsimuste arutamisega, sest selles riigis on palju väärtuslikke loodusressursse, mida ei kasutata ökonoomselt. Üheskoos liidrite ja kiriku esindajatega soovitakse arutada paremaid võimalusi Kolumbia loodusressursside kasutamiseks ja majandamiseks kogu maailmas

Viiepäevase visiidi ajal kohtub paavst Franciscus samuti Kolumbia presidendi ja katoliku kogukondadega ning noortega.

Paavst nimetas 1. septembri palvepäevaks

Loe edasi: Paavst nimetas 1. septembri palvepäevaks Paavst Franciscus otsustas nimetada 1. septembri Ülemaailmseks palvepäevaks kogu loodu eest. Palvepäeva võib pidada individuaalselt või kogudustes üheskoos palvetades. Paavst Franciscus paneb kõigi inimeste südametele, et see palvepäev oleks sügav ja puudutaks igaühte. Ta palub kogu kristlaskonnal palvetada 1. septembril kogu loodu eest, meie ühise kodu eest, mille Jumal on meie kätte usaldanud. Paavst nendib, et tänane ökokriis ei ole lihtsalt kui moesõna. See on probleem, millel on kaugele ulatuvad juured. Tema sõnade järgi tuleb keskkonna küsimusi vaadata  hoopiski kultuurilisest paradigmast. Ei tasu arvata, et kirikupea propageerib ökokultuuri, kuid ta kutsub elama ökoloogilises kultuuris, mis tähendab, et Jumal usaldas meile ühise kodu ja kõik oleme kutsutud selle eest hoolt kandma.

Paavst kirjeldas oma keskkonnateemalises entsüklikas Laudato Si' linnastumise probleemist ning juhtis tähelepanu igapäevasele raiskamisele. Näiteks visatakse tohutult ära toitu, tehnoloogilisi seadmeid ja keemilisi ühendeid, samas kui nii paljud maailmas elavad puuduses või lausa näljas. See tegevus igapäevases elus peaks olema ka läbimõeldud. Kõik need eelnimetatud teemad on vaid vähesed probleemid meie elukeskkonnas - seda kõike on palju enam ja miks Püha Isa nimetas ühe päeva aastas Kirikus palvepäevaks kogu loodu eest.

 

Paavst palvetab Hispaania terrorirünnaku ohvrite eest

Loe edasi: Paavst palvetab Hispaania terrorirünnaku ohvrite eestPaavst Franciscus avaldas oma kaastunnet Hispaanias 17. augustil toimunud terrorirünnaku ohvrite omastele. Püha Isa palvetab kõigi eest, kes on hukkunud või kannatada saanud julmas rünnakus.

Paljud maailma riigjuhid ja tipp-poliitikud, sealhulgas Paavst Franciscus, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on mõistnud terrorirünnaku hukka, vahendas Püha Tooli pressiosakond.

Hispaanias Barcelona kesklinnas leidis neljapäeval aset juhtum, mille käigus sõitis kaubik tänaval kõndinud rahva sekka, kus sai surma 13 inimest ja vigastada vähemalt 80 inimest.
Allikas: Püha Tooli pressiosakond, 17. august 2017

Motu Proprio Mariorem hac dilectionem

Loe edasi: Motu Proprio Mariorem hac dilectionemTeisipäeval, 11. juulil avaldati paavst Franciscuse apostellik kirik Motu Proprio Mariorem hac dilectionem, kus Püha Isa toob sisse uusi kategooriaid märtrite õndsakskuulutamise protssi. Dokument käsitleb märtrisurma ja kangelaslikke vooruste kirjelduste uusi formuleeringuid, et õndsaks nimetatakse Jumala sulane, kes vabalt ohverdas ennast Kristuse nimel. Kiri kannab Johannes evangeeliumi juhtlauset, “Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi
annab elu oma sõprade eest” (Jh 15:13). Mis on paavsti apostelliku kirja kese?