Katoliku Kirik EestisHoia, mis su hoolde on usaldatud (1Tm 6:20)

Loe edasi: Hoia, mis su hoolde on usaldatud (1Tm 6:20)Kolmapäevane üldaudients Roomas oli taas suunatud piiskoppidele ja nende töö tunnustamisele, et Kirik oleks elava armastuse märk ning preestrid ja diakonid aitaks piiskoppe nende igapäevases töös. "Laskem nende kaudu Jeesusel olla meie keskel," lisas paavst Franciscus. Kogudused peavad julgustama piiskoppe ja piiskopid peavad järgima apostel Paulus sõnu "hoia, mis su hoolde on usaldatud"(1 Tm6:20). 
Viimastel nädalatel kuuleme taas, et erinevates piirkondades maailmas on tekkinud konflikid erinevate usukogukondade vahel ning süütud inimesed kannatavad ja isegi hukkuvad. Paavst avaldas sügavat vaimset lähedust kristlike kogukondadega, keda on karmilt tagakiusatud ning keda on tabanud absurdne vägivald. Samuti oma üldaudientsil palus Püha Isa kõikidele, kellel on poliitiline vastutus nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, samuti kõigil hea tahtega inimestel, tegelda tagakiusatud kristlatega. "Püüdke tagada uuesti turvalisus ja rahu nendes riikides, kus toimuvad tagakiusamised, et inimesed saaks vabalt tunnistada meie usku," lisas paavst Franciscus üldaudientsi lõpus Püha Peetruse väljakul.
Allikas: News.va, 12.november 2014

Üldaudientsil: paavst kutsus palvetama piiskoppide eest

Loe edasi: Üldaudientsil: paavst kutsus palvetama piiskoppide eestÜldaudientsil, 5. novembril palus paavst Franciscus palvetada kõikide katoliku piiskoppide eest. Tema seekordne katehhees oli suunatud kõikidele katoliku piiskoppidele ning et Kirik üheskoos palvetaks nende eest. "Kristus ise algatas vaimuliku seisuse Kirikus, mille eesmärgiks on ülesehitada Kirik". Palvetagem kõikide piiskoppide eest, sest ei ole kerge olla piiskop," ütles paavst Franciscus. Ta lisas, et piiskopi roll paistab välja Kristuse kohaolekus, sest Kirik on tema Ihu. Lisaks oma teenistusele piiskop juhatab ja kaitseb Jumala rahvast, piiskop väljendab Kiriku emalikkust.

Palvetageme Jerusalemma eest

Loe edasi: Palvetageme Jerusalemma eestPühapäevasel Angelusel ehk Inglitervitus palve ajal, 2. novembril palus paavst Franciscus eriti palvetada nüüd, kõikide pühakute eeskostel, pingete eest Pühas Linnas, Jerusalemmas. Püha Isa nentis, et viimastel päevadel oleme taas tunnistajad pingetest juutide, kristlaste ja islamiusuliste vahel. "Olgu alati rahu märgiks, mida tahab Jumal kogu inimsoole," lisas paavst Franciscus palveintentsiooni lõpetuseks.
Allikas: Vatikani Raadio

Paavsti palveintentsioonid novembriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid novembriksPaavst Franciscuse palveintentsioon novembrikuuks on kõigi nende eest, kes kannatavad üksindust, et nad kogeks Jumala lähedust ja teiste inimeste toetust. Teiseks palveks on paavst Franciscus esitanud intentsiooni seminaristide ja pühendunute eest, et nendele saaks osaks tark ja hea vaimne juhendamine. 
Allikas: Vatican News, 1. november 2014.

Lõppes kahenädalane katoliku piiskoppide sinod

Loe edasi: Lõppes kahenädalane katoliku piiskoppide sinod5.-19. oktoobrini toimus Roomas, Vatikanis, katoliku piiskoppide kohtumine ehk sinod perekonna teemal paavst Franciscuse osavõtul, millest võttis osa ligi 200 kõrgvaimulikku ja samuti olid kohal ilmalikud esindajad. Sinodi eesmärk oli arutada perekonna ja abielu küsimusi tänases ühiskonnas. Sinod tuletas meelde abielu pühadust ühe mehe ja ühe naise vahel ning abielulahutamatust ja rõhutas pereelu tähtsust ja positiivsust inimeste elus ning väljendas soovi, et pered oleksid iga päeva rohkem armastuse ja valguse allikad.

Seitse fakti õndsa paavst Paulus VI kohta

Loe edasi: Seitse fakti õndsa paavst Paulus VI kohtaGiovanni Battista Montini (1897 - 1978), paavst Paulus VI (pontifikaat 1963 - 1978) oli Katoliku Kiriku ülemkarjane 15 aastat, kes kuulutati õndsaks 19. oktoobril Püha Peetruse väljakul paavst Franciscuse poolt Pühal Missal, mille tunnistuseks oli kokku tulnud 70 000 inimest üle maailma. Missal osales samuti emeriit paavst Benecitus XVI. Milline aga oli tema pärand Kiriku ajaloos.

Õnnis paavst Paulus VI

Loe edasi: Õnnis paavst Paulus VIVatikanis kuulutati õndsaks paavst Paulus VI (pontifikaat 1963-1978). Paavst Paulus VI, kodanikunimega Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, on peetud kunstnike patrooniks, palverändurist paavstiks ja perekondade eestseisjaks - viimast eelkõige tema poolt välja antud entsüklika Humanae Vitae (1968) poolt, mis käsitles inimelu edasiandmise teemat ning tõstatas perekonna küsimused Vatikani II Kirikukogu ees olulise valguse ette ning mõistis hukka kõik raseduse katkestamisega seotud. Kokku kirjutas Paulus VI seitse entsüklikat.

Otse: Paulus VI õndsakskuulutamine

Loe edasi: Otse: Paulus VI õndsakskuulutamineSinodi lõpetamine ja paavst Paulus VI õndsakskuulutamine toimub Vatikanis 19.oktoobril, kus paavst Franciscus lõpetab pidulikult Piiskopliku Sinodi ning kuulutab õndsaks paavst Paulus VI. Otseülekanne Vatikanist on vaadatav Vatikani leheküljelt News.va.

Möödus katoliku piiskoppide sinodi esimene töönädal Vatikanis

Loe edasi: Möödus katoliku piiskoppide sinodi esimene töönädal Vatikanis6.-19. oktoobrini toimuv katoliku piiskoppide sinod perekonna teemal Vatikanis on jõudnud poole peale ja möödus esimene töönädal. Esimese nädala jooksul sinod arutas piiskoppide ja ilmalike inimestega, kus viibis kohal peaaegu igal istungil ka paavst Franciscus, järgmiste teemadel: laste toetamine lahutatud perekondes, kiriku tugi üksikutele ja leskedele, toetada ning leida lahendus lepitust otsivate paaride vahel ja arutati teiste abielu sakramenti puudutavate teemate üle. Teine oluline fookus sinodis oli suunatud pereplaneerimisele ja sündide reguleerimisele perekonnas. Erilist tähelepanu pöörati konfliktsetes piirkondades olevatele pereküsimustele - Iraagi, Süüria ja Lähis-Ida perekondadele, kes kannatavad iga päev sõjavägivalla all. Sinod kutsus kõiki inimesi vajalikku abi osutama süütutele ohvritele ning palus rahvusvahelistel organisatsioonidel tegutseda rahu saavutamise nimel. Kogu sinod koos Püha Isaga väljendas oma sügavat lähedust kõigile perekondadele Lähis-Idas, eriti neile, kes kannatavad vägivalla all.

Informatsioon katoliku piiskoppide sinodi kohta internetis

Loe edasi: Informatsioon katoliku piiskoppide sinodi kohta internetisPiiskoppide sinodi täpset infot kajastab Vatikani uudiste alam-veebilehekülg. Veebileheküljel on kajastatud sinodi päevakava iga päeva kohta, kõnede terviktekstid ning sinodi veebiülekanded. Samuti igapäevaselt toimuvad pressikonverentsid, mille ülevaated on internetis jälgitavad. Kahenädalast katoliku piiskoppide sinodi perekondade teemal on võimalik jälgida internetis inglise, itaalia, hispaania, prantsuse ja portugali keeles.

Otselink veebileheküljele asub SIIN.

Rooma Katoliku Piiskoppide Erakorraline sinod perekondade teemadel toimub Roomas, Vatikanis 5. - 19. oktoobrini 2014.