Katoliku Kirik EestisInformatsioon katoliku piiskoppide sinodi kohta internetis

Loe edasi: Informatsioon katoliku piiskoppide sinodi kohta internetisPiiskoppide sinodi täpset infot kajastab Vatikani uudiste alam-veebilehekülg. Veebileheküljel on kajastatud sinodi päevakava iga päeva kohta, kõnede terviktekstid ning sinodi veebiülekanded. Samuti igapäevaselt toimuvad pressikonverentsid, mille ülevaated on internetis jälgitavad. Kahenädalast katoliku piiskoppide sinodi perekondade teemal on võimalik jälgida internetis inglise, itaalia, hispaania, prantsuse ja portugali keeles.

Otselink veebileheküljele asub SIIN.

Rooma Katoliku Piiskoppide Erakorraline sinod perekondade teemadel toimub Roomas, Vatikanis 5. - 19. oktoobrini 2014.

Paavst Franciscuse ametlik visiit Strasbourgi

Loe edasi: Paavst Franciscuse ametlik visiit StrasbourgiPaavst Franciscus külastab Euroopa Parlamenti ja Euroopa Nõukogu Strasbourgis. Ühepäevane ametlik visiit leiab aset 25. novembril Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi kutsel, mille esitas Jagland eraaudientsil 20. septemberil 2014 paavst Franciscusele. Euroopa Parlamendi president Martin Schulz kutsus paavst Franciscus Euroopa Parlamenti külastama läinud aasta novembris. Vatikani Raadio teatas, et paavsti ametliku visiidi eesmärk Strasbourgi on külastada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Nõukogu ning esineda organisatsiooni 65. aastapäeva pidulikul istungil.

Roomas toimub kahenädalane katoliku piiskoppide kohtumine perekonna teemal

Loe edasi: Roomas toimub kahenädalane katoliku piiskoppide kohtumine perekonna teemal6.-19. oktoobrini toimub Roomas, Vatikanis, katoliku piiskoppide kohtumine ehk sinod, Paavst Franciscuse osavõtul, eesmärgiga arutada perekonna ja abielu ning sellest lähtuvaid küsimusi ja pastoraalseid väljakutseid kirikus tänapäeval. Sinod arutab kahe nädala jooksul, milliste väljakutsete ees seisab tänane perekond, millised on tekkinud kiired arutamist vajavad teemad ning milliseid juhiseid anda täna kogu kiriku heaks, et selgitada välja kõigeparemad pastoraalsed valikud perele kaasaegsest kontekstist lähtuvalt. "Töötada üheskoos Jumala armastatud plaani järgi oma rahva heaks," ütles paavst Franciscus avades pühapäeval, 5. oktoobril Vatikanis Püha Missaga Erakorralist Piiskopliku sinodi, kuhu on osalema sõitnud kaheks nädalaks üle 150 vaimulikul. Püha Isa alustas oma kõnet viidates Evangeeliumile ja kirjakohale Issanda viinamäest. "Ka meie oleme siin sinodil kutsutud töötama Issanda viinamäel. See sinod ei ole mõeldud selleks, et arutada ilusaid ning tarku ideid või vaadata kes on rohkem intelligentsem... Me oleme kutsutud, et realiseerida oma unistust Issanda viinamäel, mis on olnud Tema plaan algusest peale. Antud juhul kutsub Issand hoolitsema perekonna eest, mis olnud algusest peale lahutamatu osa Tema plaanist inimkonnale," selgitas paavst Franciscus.

Euroopa piiskoppide kohtumine paavstiga

Loe edasi: Euroopa piiskoppide kohtumine paavstigaPaavst Franciscus rääkis reedel, 3. oktoobril Euroopa Piiskoppide Konverentsi kohtumisel kui olulise võimaluse ees sellel konverentsil piiskoppid seisavad, et ühiselt mõelda kuidas väärtustada perekonna ja perekonnaväärtuste eest tänases ühiskonnas.

Püha Isa rõhutas, et perekonnad ja vaimulikud peavad omavahel tegema koostööd, et kogudused saaksid olema kui "perekondade pered", kus kogudus saab toetada abielus peresid, neid kellel on probleeme või tekkinud lahkuminemisega seotud küsimusi, kui ka toetada neid perekondi, kellel on normaalne igapäevane pereelu.

Paavst Franciscus rõhutas eriti vajadust tuua ühiseid ja koordineerituid tegevusi kogudustesse ning need märkida ka kiriku direktiividega ja toetada ning edendada katoliku koolide tegevust

Lõpuks paavst julgustas kõiki konverentsil osalejaid, et nad jätkaks oma jõupingutusi kiriku osaduse edendamisel erinevate kirikute vahel Euroopas ning hõlbustaks nõuetekohast ja Evangiliseeritud koostööd ja et nende "prohvetlik hääl" kõlaks ühiskonnas.

Terviktekstid kõnedest ja kohtumistest on saadaval inglise keeles www.ccee.eu

Paavsti palveintentsioonid oktoobriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid oktoobriksPaavst Franciscuse palveintentsioon oktoobrikuuks on palve nende eest, keda on tabanud sõjahoop ja kannatanud vägivalda. Teiseks palub paavst Franciscus palvetada evangeeliumi kuulutamise eest, et see taaselustaks usklike innukust seda kuulutada kõikjal maailmas.

Allikas: Vatican News, 1. oktoober 2014

Alvaro del Portillo kuulutati õndsaks

Loe edasi: Alvaro del Portillo kuulutati õndsaks Alvaro del Portillo (1914-1994) oli püha Josemaria esimene järglane Opus Dei peana. Ime, mille Püha Tool kinnitas seisnes Tšiili vastsündinud poisi Jose Ignacio Ureta Wilsoni koheses paranemises. Mõni päev pärast sündi 2003. aasta augustis tabas teda südameseisak, mis kestis üle 30 minuti ning järgnes ulatuslik verejooks. Ta vanemad palvetasid piiskop Alvaro del Portillo eestkostel suure usuga. Msgr. Flavio Capucci, pühakukskuulutamise esitaja ja uurija, on kokku saanud ligi 12 000 allkirjastatud piiskop Alvaro eestkostel asetleidnud armutegude juhtumit. Juulis 2013 kirjutas paavst Franciscus alla dekreedile, kus kinnitas imede asetleidmist ning kiitis heaks Alvaro del Portillo õndsakskuulutamise.

Paavsti palveintentsioonid septembriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid septembriksPaavst Franciscuse palved septembrikuus on pööratud kannatavatele inimestele, kes vajavad lähedaste armastust ning abi. Eriti puuetega inimestele, et nad saaks elada väärtuslikku elu ning tunda armastust.

Samuti palvetab paavst Jumala Sõnast inspireeritult, et kristlased saaks teenida vaeseid ja neid, kes kannatavad, et valitseks teenimises lähedus ja armastus.

Palvetagem koos paavstiga.

Palvetagem üheskoos Põhja-Iraagi kirstlaste eest

Loe edasi: Palvetagem üheskoos Põhja-Iraagi kirstlaste eest9. augustil pöördus paavst Franciscus Ühinenud Rahvast Organisatsiooni poole seoses olukorraga Põhja-Iraagis. Avaldame lühidalt väljavõtte allpool Püha Isa kirjast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär Ban Ki-Moonile seoses olukorraga Põhja-Iraagis.

"Koos raske ja ahistatud südamega olen jälginud viimaseid sündmuseid Põhja-Iraagis, kus kristlasi ja teisi religioosseid vähemusi on sunnitud oma kogudest lahkuma, kus pühakodasid on hävitatud ning hävitatud religioossed pärandid," kirjutas paavst Franciscus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ning väljendas oma valu seoses kestvate rahutustega. "Ma väljendan oma vaimset lähedust nendega, ning kogu Katoliku Kirik jagab minuga muret, kes soovivad elada rahus, harmoonias ja vabaduses oma esiisade maal".

Paavsti uudised mobiilist

Loe edasi: Paavsti uudised mobiilistLoodud on uus mobiilirakendus The Pope App, mis on värav viimaste uudiste ja värskete teadete juurde katoliku kirikus. Mobiilirakendus on tasuta ja allalaetav leheküljelt news.va.

Mobiilirakendus annab võimaluse läbi tahvelarvuti ja mobiiltelefoni vaadata otse paavstlike üritusi, saada teateid olulistest otsustest, pakub head foto- ja videomaterjali erinevatest sündmustest. Samuti pannakse üles täistekstid paavsti kõnedest ja pöördumistest. Tänases kiires infomaailmas on antud rakendus operatiivne ja hea kaaslane igapäevases elus. 

Mobiliirakendus on kättesaadav viies keeles: itaalia, inglise, hispaania, portugali ja prantsuse keeles.

Ülemaailmsed Noortepäevad Krakowis 2016

Loe edasi: Ülemaailmsed Noortepäevad Krakowis 2016Järgmised, 31. Ülemaailmsed Noortepäevad toimuvad Krakowis, Poolas.

Tänaseks on valminud noortepäevade logo ja seda esitati 3. juulil Roomas. Logo sümboliseerib esiteks kohta, Krakowit kui peamist noortepäevade tunnistajat ning illustreerib Evangeeliumi teksti Matteuse järgi: Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse (Mt 5,7), mis on ka valitud sündmuse teemaks. Teiseks sümboliseerib logo Kristuse Risti kui Ülemaailmsete Noortepäevad vaimsust. Kollane täpp märgib Krakowi asukohta Poolas. Jumaliku halastuse tuleleek, mis tõuseb risti läbi, kutsub lausuma aga "Jeesus, ma usaldan sind". Kasutatud värvid - sinine, punane ja kollane - on ametlikud Krakowi linna värvid.