Katoliku Kirik EestisPaavsti palveintentsioonid detsembriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid detsembriksPüha Isa detsembrikuu palveintentsiooniks on, et Lunastaja sündmine tooks rahu ja lootust kõigile hea tahtega inimestele. Tema evangeelseks palveintentsiooniks on, et lapsevanemad võiksid olla tõelised usukuulutajad, edastades oma lastele hinnalist usu kingitust.
Allikas: News.va.
Foto: Vatikani Raadio.

Paavst Franciscuse üldaudients, 3. detsember: Jumal kaitse Türgi rahvast

Loe edasi: Paavst Franciscuse üldaudients, 3. detsember: Jumal kaitse Türgi rahvastPeale Türgi visiiti, andis Rooma tulnud palveränduritele paavst Franciscus oma iganädalast katehheesi Püha Peetruse väljakul 3. detsembril, mis seekord keskendus nimelt toimunud Türgi visiidile. Paavst Franciscus rõhutas oma kõnes oikumeeniale ja usuvahelistele elementidele, mis saatsid teda Türgi visiidi ajal ning ta rõhutas pidevat vajadust palvetada selle teekonna eest, mis viiks meid õigeusu kirikuga täielikku osadusse. Samuti paavst Franciscus palus katehhesi alguses palvetada, et kristlased ja moslemid saaksid üheskoos elada solidaarselt rahus. "Ma tänan Jumalat selle eduka reisi eest ja et see kannaks dialoogivilju meie suhetes Õigeusu kirikuga ning Islami vendadega ja samuti oleks rahutunneliks rahvaste vahel," palvetas paavst Franciscus. "Kallid vennad ja õed, Armuline Jumal, kaitse Türgi rahvast, nende juhte ja erinevate usurühmituste esindajaid. Luba neil üheskoos ehitada tulevast rahu, et Türgi oleks rahu koht, kus kooseksisteerivad erinevad religioonid ja kultuurid. Palvetame samuti Neitsi Maarja eeskostel, et Püha Vaim teeks selle apostelliku reisi viljakaks ning soodustaks misjonlikku kirglikust kirikus, kuulutaks kõigile rahvastele austust ja vennalikku dialoogi, sest Jeesus Kristus on tõde, rahu ja armastus. Ainult tema on Issand. Tänan Sind". Loe lähemalt: news.va.

 

Lõppes paavst Franciscuse ametlik visiit Türki

Loe edasi: Lõppes paavst Franciscuse ametlik visiit TürkiPühapäeval, advendiaja esimesel pühapäeval lõppes paavst Franciscuse visiit Türki. Kolmepäevase ametliku visiidi jooksul paavst Franciscus külastas nii Ankarat kui Istanbuli ja kohtus Türgi riigipeade ja kirikujuhtidega.

Laupäeval, 29. novembril külastas Rooma paavst Sinist Mošeed, kus Püha Isa palvetas vaikuses ning peale palvust külastas ta endist kristliku pühamut Hagia Sophiat, kus täna asub muuseum ja mis on avatud kõigile külalistele. Peale päevast visiiti Istanbuli kesklinnas pidas paavst Franciscus Missa Püha Vaimu Katedraalis, kus temaga koos pühitses missat 50 preestrit.

Paavst kohtus Türgi president Recep Tayyip Erdoğaniga

Loe edasi: Paavst kohtus Türgi president Recep Tayyip ErdoğanigaPaavst Franciscus alustas kolmepäevast külaskäiku Türgis moslemite enamusega. Esmalt kohtus ta president Recep Tayyip Erdoğaniga, vahendas ERR. Paavst on mõistnud hukka äärmusrühmituse ISIS, mis sooritab oma vägivallategusid jumala nimel.

Katoliku kiriku pea kohtub ka õigeusklike vaimse juhi Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartolomeus esimesega ning Türgi katoliiklaste kogukonnaga. Katoliiklasi on türklaste hulgas alla ühe protsendi.

Paavst Franciscuse tervikkõne Türgi presidendile on leitav Vatikani veebilehelt: SIIT (inglise keeles).


Allikas: ERR.ee; foto: Reuters.

Paavsti ametlik visiit Türki

Loe edasi: Paavsti ametlik visiit TürkiTäna algab paavst Franciscuse ametlik visiit Türki. Paavsti ametlik visiit kestab pühapäevani, 30. novembrini ning apostellik reis toimub Tema Pühaduse Bartolomaiose kutsel. Paavst külastab Istanbuli ja Ankarat. Vatikani Raadio selgitas paavst Franciscuse ametliku visiidi tähendust Türki ja viitas kahele asjaolule: poliitilisele ja religioossele mõõtmele. Esiteks, paavst külastab Türgi presidenti ja peaministrit ning samuti Rahvuslike Ususuhete Üksuse esindajatega, mis annab Katoliku Kiriku juhile edastada sõnumit "laiemale Islami maailmale", kus Püha Isa edastab oma pöördumises sõnumi nii Türgi poliitkutele kui ka Islami usu esindajatele, et rõhutada oma veendumust, et religiooni ei saa kunagi kasutada vägivalla õigustamiseks. Paavst on väga selgelt järjekordselt väljendanud, et ta on kindel, et ükski usklik, ükskõik millise Jumala usku ta on, ei saa kunagi viia läbi mis tahes välgivallaakti usu nimel! Religioosse mõõtme annab paavst Franciscuse visiidile mitmed liturgilised teenistused. Paavst osaleb oikumeenilistel palvustel ning külastab ka Hagia Sophia Muuseumit, Sinist Moshed ning Katoliku Püha Vaimu Katedraali, kus ka ta pühitseb püha Missat.

Paavst Franciscus: kõigile Euroopa kodanikele

Loe edasi: Paavst Franciscus: kõigile Euroopa kodanikeleTeisipäeval paavsti peetud kõnes oli võtmeteemaks inimväärikus. Ta kutsus Euroopat üles taasavastama oma parimaid külgi, rõhutades teemadena immigratsiooni, keskkonnakaitset, inimõiguseid ning demokraatiat. Pidulikku istungit avades ütles parlamendi president Martin Schulz, et poliitika on kaotanud usalduse nii riiklikul kui ELi tasemel. Ta lisas, et ükski institutsioon ei saa toimida, kui sel pole toetust. "Seetõttu peame tegema koostööd, et kaotatud usaldus taastada," ütles Schulz. Schulz rõhutas ELi ühiste eesmärkide olulisust ja katoliku kiriku rolli väärtuste edendamisel nagu tolerantsus, austus, võrdsus, solidaarsus ja rahu. Schulz lisas, et Euroopa Liit tähendab pigem kaasatust ja koostööd, mitte tõrjutust ja vastasseisu.

Paavst Franciscus julgustas eurooplasi

Loe edasi: Paavst Franciscus julgustas eurooplasiPaavst Franciscus külastas Euroopa Parlamenti teisipäeval, 25. novembril, kui pidas kõne pidulikul istungil. Paavsti pöördumine keskendus muu hulgas rändepoliitikale, alternatiivsetele energiaallikatele ning teadus- ja arendustegevusele, haridusküsimustele ja õigusele omada väärikat tööd. Visiidist ja kõnest saab ülevaate meie fotogalerii vahendusel. Pärast Strasbourgi istungitesaalis peetud kõne kohtusid paavst Franciscus ja EP president Martin Schulz Euroopa Komisjoni juhi Jean-Claude Junckeri, Euroopa Ülemkogu presidendi Herman Van Rompuy ning Itaalia peaministri Matteo Renziga, kelle riik täidab hetkel ELi Nõukogu eesistuja rolli. Viimati külastas paavst parlamenti 25 aasta eest, kui 1988. aastal tegi visiidi Johannes Paulus II.
Allikas: Euroopa Parlament.

Täna toimub paavst Franciscuse visiit Strasbourgi

Loe edasi: Täna toimub paavst Franciscuse visiit StrasbourgiTäna toimub paavst Franciscuse visiit Strasbourgi. Ühepäevane ametlik visiit leiab aset Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi kutsel, mille esitas Jagland eraaudientsil 20. septemberil 2014 paavst Franciscusele. Euroopa Parlamendi president Martin Schulz kutsus paavst Franciscus Euroopa Parlamenti külastama läinud aasta novembris. Vatikani Raadio teatas, et paavsti ametliku visiidi eesmärk Strasbourgi on külastada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Nõukogu ning esineda organisatsiooni 65. aastapäeva pidulikul istungil.

Väikeste sammudega pühaduse poole

Loe edasi: Väikeste sammudega pühaduse pooleÜldaudientsil, 19. novembril Püha Peetruse väljakul kutsus paavst Franciscus kõiki käima pühaduse teel. "Pühadus on Jumala kingitus," nende sõnadega alustas oma iganädalast katehheesi Püha Isa. "Pühadus on kõige ilusam Kiriku pale, kõige ilusam, kus me taasavastame enda osadust armulaua läbi, Tema täiuses ja Tema armastuses". Paavst Franciscus tuletas meelde, et mitte ainult piiskopid, preestrid ja pühendunud ei ole võimalik saada pühaks, kõikidel usklikel on võimalik saada pühaks ning juhtis oma iganädalases õpetuse läbi seda mõtet järgima, sest pühadus on Jumala kingitus meile. Üldaudientsi lõpus palus paavst palvetada kõigi ohvrite eest konfliktikolletes maailmas, sest jätkuvalt kuuleme iga päev sõjavägivalla ohvritest.
Allikas: news.va

Pühendunud eludele suunatud aasta

Katoliku Kirikus pühendatakse 2015. aasta pühendunutele, kes pühendavad oma elu erilisel viisil Jumalale, võttes omaks evangeeliumi nõuandeid. Katoliku Kirik avab pühendatud eludele pühitsetud aasta advendi esimesel pühapäeval 30. novembril Püha Missaga Vatikanis. Pühendatud inimestele pööratakse aasta jooksul tähelepanu, et palvetada Kirikus koos kutsumuste eest ning märgata ja aidata neid inimesi, kes on end pühendanud Jumalale ning täidavad neile usaldatud missiooni. Aasta lõppeb veebruaris 2016 ülemaailmse pühendatud elu päeval.
Allikas: news.va