Katoliku Kirik EestisAngelus, 21. detsembril. Paavst Franciscus: öelge "jah"!

Loe edasi: Angelus, 21. detsembril. Paavst Franciscus: öelge Neljandal advendiaja pühapäeval, pidas paavst Franciscus Inglitervituse palve ja jutluse Roomas Püha Peetruse väljakul ning rõhutas 21. detsembri Angelusel Neitsi Maarja tähendusele Jõulude eelsel ajal ning palus inimestel mõelda just Maarja usu peale. Ingel Gabriel külastas Neitsi Maarjat ja ta ootas "jah" sõna Maarjalt, et Sõna saaks Lihaks. Paavst märkis seda ka kui müsteeriumit, kus kogu maailm ootas Maarja "jah" sõna ning palus ka kõigil inimestel sellisel viisil valmistuda Kristuse sündimiseks.

Paavst Franciscuse 45 preestriks ordineerimise aastpäev

Loe edasi: Paavst Franciscuse 45 preestriks ordineerimise aastpäev13. detsembril möödus 45 aastat kui noor Jorge Mario Bergoglio ordineeriti preestriks piiskop Ramon Jose Castellano poolt. Oma ordinatsiooni aastapäeva puhul paavst Francicus palus eriti nüüd, kui ta on Peetruse järglane, et tema eest palvetataks ning samas palus kõigi preestrite eest maailmas palvetada, "Jumal esimesena otsib ja siis leiab, keda ta on otsitud," lisas paavst neile, kes otsivad oma kutsumust.

17. detsembril tähistab paavst Franciscus ka oma 78. sünnipäeva. Palju õnne.

Rahusõnum 2015. aastaks

Loe edasi: Rahusõnum 2015. aastaksÜlemaailmset rahu päeva tähistatakse 1. jaanuaril ning nii nagu igal aastal annab Rooma paavst välja oma iga-aastase rahusõnumi. 2015. aasta paavstliku rahusõnumi teema on "Mitte enam orje, vaid vendasid ja õdesid".

Rahusõnum avalikustati Vatikanis kolmapäeval, 8. detsembril ja see koosneb viiest alateemast:
- Jumala plaani inimkonnale;
- Mitmenäoline orjus eile ja täna;
- Mõningaid sügavaid põhjusi orjuses;
- Jagatud kohustused orjuse lõpetamiseks;
- Globaliseerides vendlust, mitte orjust või ükskõiksust.
Lähemalt saab lugeda inglise keelset rahusõnumit Vatikani veebilehelt või news.va.
Allikas: Vatikani Raadio

Paavsti üldaudients 10. detsembril

Loe edasi: Paavsti üldaudients 10. detsembrilKolmapäevasel üldaudientsil paavst Franciscus pööras tähelepanu oktoobrikuus toimunud Sinodile ning avaldas oma tänu kõigile Sinodi osalistele. Paavst Franciscus oma iganädalasel kohtumisel palveränduritele Püha Peetruse väljakul ütles avameelselt, et Sinod on pastoraalne väljakutse lahendada perekondades tekkinud probleeme ja ta pidas silmas, et abielu on sakrament, mis on ühtsuse, truuduse ja elule avatuse liit. Paavst oli kriitiline, kuidas meedia väljendas seda nägemust "tihti nad töötavad kui kahes meeskonnas, poolt ja vastu, kord konservatiivses, kord liberaalses mõttes jne," ütles Püha Isa. Ta selgitas, et Sinodi lõplik aruanne valmib varsti ja seda jagatakse kõigile, kuid ta andis mõista, et Sinodist tulevad tulemused tuuakse järgmise aasta oktoobris toimuvale Sinodile ja paavst julgustas kõiki selle eest palvetama. "Sinod ei ole kui Parlament, Sinod on dialoog," ütles paavst Franciscus. "See on pikk ettevalmistus, teekond, mis tegutseb meie perekondade ja ühiskonna heaks," lisas Püha Isa.
Allikas: news.va

Paavsti palveintentsioonid detsembriks

Loe edasi: Paavsti palveintentsioonid detsembriksPüha Isa detsembrikuu palveintentsiooniks on, et Lunastaja sündmine tooks rahu ja lootust kõigile hea tahtega inimestele. Tema evangeelseks palveintentsiooniks on, et lapsevanemad võiksid olla tõelised usukuulutajad, edastades oma lastele hinnalist usu kingitust.
Allikas: News.va.
Foto: Vatikani Raadio.

Paavst Franciscuse üldaudients, 3. detsember: Jumal kaitse Türgi rahvast

Loe edasi: Paavst Franciscuse üldaudients, 3. detsember: Jumal kaitse Türgi rahvastPeale Türgi visiiti, andis Rooma tulnud palveränduritele paavst Franciscus oma iganädalast katehheesi Püha Peetruse väljakul 3. detsembril, mis seekord keskendus nimelt toimunud Türgi visiidile. Paavst Franciscus rõhutas oma kõnes oikumeeniale ja usuvahelistele elementidele, mis saatsid teda Türgi visiidi ajal ning ta rõhutas pidevat vajadust palvetada selle teekonna eest, mis viiks meid õigeusu kirikuga täielikku osadusse. Samuti paavst Franciscus palus katehhesi alguses palvetada, et kristlased ja moslemid saaksid üheskoos elada solidaarselt rahus. "Ma tänan Jumalat selle eduka reisi eest ja et see kannaks dialoogivilju meie suhetes Õigeusu kirikuga ning Islami vendadega ja samuti oleks rahutunneliks rahvaste vahel," palvetas paavst Franciscus. "Kallid vennad ja õed, Armuline Jumal, kaitse Türgi rahvast, nende juhte ja erinevate usurühmituste esindajaid. Luba neil üheskoos ehitada tulevast rahu, et Türgi oleks rahu koht, kus kooseksisteerivad erinevad religioonid ja kultuurid. Palvetame samuti Neitsi Maarja eeskostel, et Püha Vaim teeks selle apostelliku reisi viljakaks ning soodustaks misjonlikku kirglikust kirikus, kuulutaks kõigile rahvastele austust ja vennalikku dialoogi, sest Jeesus Kristus on tõde, rahu ja armastus. Ainult tema on Issand. Tänan Sind". Loe lähemalt: news.va.

 

Lõppes paavst Franciscuse ametlik visiit Türki

Loe edasi: Lõppes paavst Franciscuse ametlik visiit TürkiPühapäeval, advendiaja esimesel pühapäeval lõppes paavst Franciscuse visiit Türki. Kolmepäevase ametliku visiidi jooksul paavst Franciscus külastas nii Ankarat kui Istanbuli ja kohtus Türgi riigipeade ja kirikujuhtidega.

Laupäeval, 29. novembril külastas Rooma paavst Sinist Mošeed, kus Püha Isa palvetas vaikuses ning peale palvust külastas ta endist kristliku pühamut Hagia Sophiat, kus täna asub muuseum ja mis on avatud kõigile külalistele. Peale päevast visiiti Istanbuli kesklinnas pidas paavst Franciscus Missa Püha Vaimu Katedraalis, kus temaga koos pühitses missat 50 preestrit.

Paavst kohtus Türgi president Recep Tayyip Erdoğaniga

Loe edasi: Paavst kohtus Türgi president Recep Tayyip ErdoğanigaPaavst Franciscus alustas kolmepäevast külaskäiku Türgis moslemite enamusega. Esmalt kohtus ta president Recep Tayyip Erdoğaniga, vahendas ERR. Paavst on mõistnud hukka äärmusrühmituse ISIS, mis sooritab oma vägivallategusid jumala nimel.

Katoliku kiriku pea kohtub ka õigeusklike vaimse juhi Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartolomeus esimesega ning Türgi katoliiklaste kogukonnaga. Katoliiklasi on türklaste hulgas alla ühe protsendi.

Paavst Franciscuse tervikkõne Türgi presidendile on leitav Vatikani veebilehelt: SIIT (inglise keeles).


Allikas: ERR.ee; foto: Reuters.

Paavsti ametlik visiit Türki

Loe edasi: Paavsti ametlik visiit TürkiTäna algab paavst Franciscuse ametlik visiit Türki. Paavsti ametlik visiit kestab pühapäevani, 30. novembrini ning apostellik reis toimub Tema Pühaduse Bartolomaiose kutsel. Paavst külastab Istanbuli ja Ankarat. Vatikani Raadio selgitas paavst Franciscuse ametliku visiidi tähendust Türki ja viitas kahele asjaolule: poliitilisele ja religioossele mõõtmele. Esiteks, paavst külastab Türgi presidenti ja peaministrit ning samuti Rahvuslike Ususuhete Üksuse esindajatega, mis annab Katoliku Kiriku juhile edastada sõnumit "laiemale Islami maailmale", kus Püha Isa edastab oma pöördumises sõnumi nii Türgi poliitkutele kui ka Islami usu esindajatele, et rõhutada oma veendumust, et religiooni ei saa kunagi kasutada vägivalla õigustamiseks. Paavst on väga selgelt järjekordselt väljendanud, et ta on kindel, et ükski usklik, ükskõik millise Jumala usku ta on, ei saa kunagi viia läbi mis tahes välgivallaakti usu nimel! Religioosse mõõtme annab paavst Franciscuse visiidile mitmed liturgilised teenistused. Paavst osaleb oikumeenilistel palvustel ning külastab ka Hagia Sophia Muuseumit, Sinist Moshed ning Katoliku Püha Vaimu Katedraali, kus ka ta pühitseb püha Missat.

Paavst Franciscus: kõigile Euroopa kodanikele

Loe edasi: Paavst Franciscus: kõigile Euroopa kodanikeleTeisipäeval paavsti peetud kõnes oli võtmeteemaks inimväärikus. Ta kutsus Euroopat üles taasavastama oma parimaid külgi, rõhutades teemadena immigratsiooni, keskkonnakaitset, inimõiguseid ning demokraatiat. Pidulikku istungit avades ütles parlamendi president Martin Schulz, et poliitika on kaotanud usalduse nii riiklikul kui ELi tasemel. Ta lisas, et ükski institutsioon ei saa toimida, kui sel pole toetust. "Seetõttu peame tegema koostööd, et kaotatud usaldus taastada," ütles Schulz. Schulz rõhutas ELi ühiste eesmärkide olulisust ja katoliku kiriku rolli väärtuste edendamisel nagu tolerantsus, austus, võrdsus, solidaarsus ja rahu. Schulz lisas, et Euroopa Liit tähendab pigem kaasatust ja koostööd, mitte tõrjutust ja vastasseisu.