Katoliku Kirik EestisSoome piiskoppide kohtumine Püha Isaga Roomas

22. jaanuaril külastas oikumeeniline delegatsioon Soomest Vatikani ja kohtus Püha Isaga. Oikumeeniline kohtumine, kus osales Soome Luteri kiriku piiskop Vikström ja samuti Soome katoliku kiriku piiskop Sippo, toimus Soome kaitsepühaku püha Hendriku päeval ning leidis aset nädalal, kui kogu katoliku kirik palvetas üheskoos kiriku ühtsuse eest.

Püha Isa viitas kohtumise ajal püha Johannes Paulus II-le ja tema oikumeenilise töö panusele ning meenutas tema õpetust, kus kristlik osadus seisneb tõetundmises ja heategevuses. "Tunnistust Kristusest on tänasel kannataval ajastul väga vaja," rõhutas paavst Franciscus. "Ühist tunnistust saame kanda kui me pidevalt julgustame teoloogilist dialoogi kirikutevaheliselt," kus Püha Isa viitas dialoogile luteri ja katoliku kiriku vahel. "Ma palvetan, et teie Rooma külastus tugevdaks tulevast oikumeenilist tööd luterlaste ja katoliiklaste vahel Soomes, mis on juba nii palju aastaid olnud väga positiivne. Issand saadku teile Tõetundmise Vaimu, juhtigu teid armastuses ja ühtsuses".

Antud oikumeeniline kohtumine leiab aset Roomas igal aastal ja omab juba kolmekümne aastast traditsiooni. Kohtumise kokkuvõte on saadaval Soome Katoliku kiriku veebilehel:katolinen.fi.

Allikas: Vatican News.

Paavsti visiit Aasiasse

11. jaanuari Angeluse ehk Inglitervituse palve ajal palus Püha Isa palvetada tema järgmise välisvisiidi eest, mis toimub 12.- 19. jaanuaril Sri Lankale ja Filipiinidele. Pühapäeva, 11. jaanuari ehk reisi eelõhtul külastas paavst Roomas Neitsi Maarjale pühendatud basiilikat (Santa Maria Maggioret), et palvetada Maarja poole selle reisi eest. "Et sellel reisil oleks eriti Maarja südames filipiinlased ja Sri Lanka rahvas, " teatas Vatikani infoagentuur. Arvatakse, et paavstiga kohtub väga suur hulk inimesi Aasiast ning planeeritud on sadadele tuhandetele palveränduritele Püha Missa Manilas 18. jaanuaril. Palvetagem paavsti intentsioonide ja reisi eest Aasiasse.

Paavst avaldas kaastunnet Pariisi ohvritele ja kannatada saanutele

"Püha Isa mõistis hukka hirmsa rohkearvulise rünnaku Pariisi südalinnas, mis toimus 7. jaanuari hommikul ja avaldab kaastunnet ohvrite ning haavata saanute perekondadele", märkis Vatikani pressiesindaja isa Federico Lombardi. Paavst Fransciscus palus tungivalt, et peatada viha levik, lõpetada füüsiline ja vaimne vägivald, mis hävitavad elusid ning rikuvad inimväärikust ning mis radikaalselt kahjustavad inimeste põhiõigusid rahumeelseks kooseksisteerimiseks sõltumata rahvusest, religioonist ja kultuurilisest taustast.

Allikas: www.news.va, 7.jaanuar 2015

Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuariks 2015

Loe edasi: Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuariks 2015Paavst Franciscuse palveintentsioon jaanuariks on, et kõik hea tahtega inimesed (sh erinevate religioossete vaadetega) võiksid koos tegutseda rahu heaks. Tema Pühaduse evangeelne intentsioon jaanuarikuuks on pühendatud pühitsetud elude eest, eriti religioossete meeste ja naiste eest, kes oma kutsumuses järgnevad Kristusele ning rõõmus teenivad vaeseid. 2015. aasta on pühendatud Püha Tooli poolt pühitsetud eludele. Palvetame nende eest, kellel on kutsumus või otsivad seda.

Vatikani külastas 6 miljonit palverändurit 2014. aastal

Loe edasi: Vatikani külastas 6 miljonit palverändurit 2014. aastalIgal nädalal külastab tuhandeid inimesi Vatikani, et avaneks võimalus näha Rooma paavsti. Pea lõppeval aastal ligi 6 miljonit palverändurit võttis osa erinevatest paavstlikest sündmustest Roomas.

Iga pühapäevast Inglitervitust ehk Angelust külastas kokku umbes 3 miljonit inimest ning kolmapäevasel Üldaudientsil osales Püha Peetruse väljakul ligi 1,2 miljonit palverändurit. Eriliselt rohkearvuline oli aprillikuu, kus ka toimus Johannes Paulus II ja Johannes XXIII kanoniseerimine. Liturgiast võttis terve aprillikuu jooksul osa 730 000 inimest. Loomulikult fookuses oli kanoniseerimise liturgia Püha Peetruse väljakul, mis seda liturgias osalenute arvu kasvatas. Kokku osales erinevatel liturgilistel teenistustel Vatikanis 1,110,700 inimest 2014. aastal nendest 6 miljonist palverändurist. Siiski oli üldine statistika veidi väiksem Vatikani andmetel 2013. aastaga. Kindlasti mõjutas Vatikani allikatel 2013 enamat külastust uue paavsti valimine, kui külastas 6,7 miljonit palverändurit kokku ning lõppenud Usuaasta (2012-2013) sündmused Roomas.
Allikas: Rome Reports

Paavst kutsus dialoogile jõululäkituses

Paavst Franciscus mõistis oma 25.12 jõululäkituses hukka usuliste ja etniliste vähemuste "jõhkra tagakiusamise", vahendas ERR.

Paavst kutsus samuti üles dialoogile Iisraelis ja Palestiinas ning mõistis hukka Talibani rünnakud Pakistanis, märkides ära 132 lapse surmaga lõppenud rünnaku sealsele koolimajale.

Paavsti jõululäkitus terviktekstina eesti keeles ilmub 26.12.

Angelus, 21. detsembril. Paavst Franciscus: öelge "jah"!

Loe edasi: Angelus, 21. detsembril. Paavst Franciscus: öelge Neljandal advendiaja pühapäeval, pidas paavst Franciscus Inglitervituse palve ja jutluse Roomas Püha Peetruse väljakul ning rõhutas 21. detsembri Angelusel Neitsi Maarja tähendusele Jõulude eelsel ajal ning palus inimestel mõelda just Maarja usu peale. Ingel Gabriel külastas Neitsi Maarjat ja ta ootas "jah" sõna Maarjalt, et Sõna saaks Lihaks. Paavst märkis seda ka kui müsteeriumit, kus kogu maailm ootas Maarja "jah" sõna ning palus ka kõigil inimestel sellisel viisil valmistuda Kristuse sündimiseks.

Paavst Franciscuse 45 preestriks ordineerimise aastpäev

Loe edasi: Paavst Franciscuse 45 preestriks ordineerimise aastpäev13. detsembril möödus 45 aastat kui noor Jorge Mario Bergoglio ordineeriti preestriks piiskop Ramon Jose Castellano poolt. Oma ordinatsiooni aastapäeva puhul paavst Francicus palus eriti nüüd, kui ta on Peetruse järglane, et tema eest palvetataks ning samas palus kõigi preestrite eest maailmas palvetada, "Jumal esimesena otsib ja siis leiab, keda ta on otsitud," lisas paavst neile, kes otsivad oma kutsumust.

17. detsembril tähistab paavst Franciscus ka oma 78. sünnipäeva. Palju õnne.

Rahusõnum 2015. aastaks

Loe edasi: Rahusõnum 2015. aastaksÜlemaailmset rahu päeva tähistatakse 1. jaanuaril ning nii nagu igal aastal annab Rooma paavst välja oma iga-aastase rahusõnumi. 2015. aasta paavstliku rahusõnumi teema on "Mitte enam orje, vaid vendasid ja õdesid".

Rahusõnum avalikustati Vatikanis kolmapäeval, 8. detsembril ja see koosneb viiest alateemast:
- Jumala plaani inimkonnale;
- Mitmenäoline orjus eile ja täna;
- Mõningaid sügavaid põhjusi orjuses;
- Jagatud kohustused orjuse lõpetamiseks;
- Globaliseerides vendlust, mitte orjust või ükskõiksust.
Lähemalt saab lugeda inglise keelset rahusõnumit Vatikani veebilehelt või news.va.
Allikas: Vatikani Raadio

Paavsti üldaudients 10. detsembril

Loe edasi: Paavsti üldaudients 10. detsembrilKolmapäevasel üldaudientsil paavst Franciscus pööras tähelepanu oktoobrikuus toimunud Sinodile ning avaldas oma tänu kõigile Sinodi osalistele. Paavst Franciscus oma iganädalasel kohtumisel palveränduritele Püha Peetruse väljakul ütles avameelselt, et Sinod on pastoraalne väljakutse lahendada perekondades tekkinud probleeme ja ta pidas silmas, et abielu on sakrament, mis on ühtsuse, truuduse ja elule avatuse liit. Paavst oli kriitiline, kuidas meedia väljendas seda nägemust "tihti nad töötavad kui kahes meeskonnas, poolt ja vastu, kord konservatiivses, kord liberaalses mõttes jne," ütles Püha Isa. Ta selgitas, et Sinodi lõplik aruanne valmib varsti ja seda jagatakse kõigile, kuid ta andis mõista, et Sinodist tulevad tulemused tuuakse järgmise aasta oktoobris toimuvale Sinodile ja paavst julgustas kõiki selle eest palvetama. "Sinod ei ole kui Parlament, Sinod on dialoog," ütles paavst Franciscus. "See on pikk ettevalmistus, teekond, mis tegutseb meie perekondade ja ühiskonna heaks," lisas Püha Isa.
Allikas: news.va