Katoliku Kirik EestisHoolitsegem oma lähedaste eest, paavst Franciscus Üldaudientsil 10. juunil

Loe edasi: Hoolitsegem oma lähedaste eest, paavst Franciscus Üldaudientsil 10. juunilPiiskoppide Sinodi eel, mis toimub oktoobris 2015, alustas paavst Franciscus iganädalast katehheesi, mis on suunatud perekondade temaatikale. Nii igal kolmapäeval, Püha Peetruse väljakul Roomas, annab oma õpetust Püha Isa abielust, perekonnast, suhetest ja üksteisele andestamisest ja seda kuni oktoobrikuuni. 10. juuni katehhees Üldaudientsil oli jätk alanud esimesele paavsti õpetussõnadele 3. juunil, kus Püha Isa kõneles «perekonnast ja vaesusest». Teine katehhees juunikuu teisel nädalal keskendus haigustele perekonnas. Paavst märkis sellega olukorda, kui perekonda tabab haigus, kas haigestub ema või isa, või kuidas vanemad vaatavad oma lapse peale, kes on haigestunud. Samuti kuidas oleme surjate kõrval koos perekonnaga. Paavst julgustas haigusega toimetulemiseks järgmist: "Kui palju kordi Jeesus tervendas inimesi, seda ütleb meile Evangeelium. Jumal on alati haigete lähedal. Nii peame ka meie olema oma lähedaste kõrval nende haiguse igal hetkel."
Kirik kutsub meid palvetama, märkis paavst Franciscus ja ta lisas, et pidevalt. Palvetama haigete ja surijate eest. "Palvetada tuleb individuaalselt ja kollektiivselt." "Olgem ka tänulikud selle eest, kui haigestumise korral on teie kõrval inimesed. Vaid nii saate üle rasketest hetkedest."
Palve, lähedus, hoolitsemine, ligiolu haiguse korral, olid paavst Franciscuse märksõnad kolmapäevasel Üldaudientsil Vatikanis.

Järgmine üldaudients toimub 17. juunil.

Allikas: Vatican News, 10.juuni 2015

Püha Tool EXPO maailmanäitusel Milanos

Loe edasi: Püha Tool EXPO maailmanäitusel Milanos2015 aasta EXPO maailmanäitusel on esindatud ka Püha Tooli esindus. 11. juuni on EXPOl pühendatud Vatikani rahvuspäevaks. Eesti rahvuspäev toimus 8. juunil 2015.

Vatikani motoks EXPOl on «mitte ainult leivast», kus kutsutakse üles isiklikule ja sotsiaalsele teadvusele toidust ja toidu väärtusest. Püha Tool on rõhutanud oma EXPO esindatusega hariduslikku momenti, et luua teadlikust toidust ning näidata kuidas on läbi aegade, alates aegade algusest olnud toit meie identiteedi osa. Samuti püüab Püha Tool juhtida tähelepanu sellele, kui suurel osal maailmas valitseb nälg ning paljud inimesed ei saa täisväärtuslikku toitu igapäevaselt.

Vatikani poolt peab rahvuspäeva kõne 11. juunil Milanos Vatikani Kultuurikomisjoni esimees, T. E. kardinal Gianfranco Ravasi. Kohal viibib ka Milano peapiiskop Angelo Scola. Peale paviljoni külastust toimub avalik kontsert rahvale, mida esitab Milano sümfooniaorkester ESAGRAMMA.

Esimene EXPO maailmanäitus toimus aastal 1851. Tänaseks on EXPO muutunud väljapaistvaimate kultuuri-, haridus- ja teadussaavutuste näituseks. Tänavuse EXPO teema Milanos on „Toites maad ja andes planeedile eluks vajalikku energiat". EXPO on avatud 1. maist kuni 31. oktoobrini 2013.

EXPO avapäeval, 1. mai avatseremoonial esines ning andis omad tervitused edasi videokõnevahendusel otse Vatikanist ka paavst Franciscus.

Paavst rajab kodututele öömaja

Loe edasi: Paavst rajab kodututele öömajaVatikani ümbruses elavad kodutud leiavad omale uue koha, kus elada ning peatuda, kinnitas Vatikani Raadio 9. juunil. See on paavst Franciscuse otsus rajada koht, kus kodutud saaks ööbida. Mitu aastat on paavst Franciscus käinud jõulude aeg külastamas Vatikani ümbrust ning organiseerinud kodututele toitu ja kingitusi.

Maikuus paavst Franciscus korraldas Paulus VI saalis kodututele kontserdi, et lisaks söögile ja ulualusele oleks ka veidi meelelahutust hüljatutel. Lisaks sellele, et rajatakse koht, kus kodutud saaks ööbida, tagatakse neile ka pesemise ja habemeajamise võimalused ning puhkenurgad. Kogu tegevust hakkavad koordineerima vabatahtlikud, teatas Vatikani Raadio.

Allikas: Vatikani Raadio, 9. juuni 2015

 

 

Rahu olgu teiega - Sarajevo 2015

Loe edasi: Rahu olgu teiega  - Sarajevo 2015Laupäeval, 6. juunil toimus paavst Franciscuse ametlik ühepäevane visiit Sarajevosse. Paavst pidas Püha Missa enam kui 60 000 inimesele Sarajevo staadionil, ja kutsus oma Missal peetud kõnes usugruppide liidreid rahule ja leppimisele üle maailma. Paavsti visiidi motoks oli «rahu olgu teiega». Sellega soovis paavst Franciscus, et iga üks meist tegutseks rahu nimel ja mitte ei räägiks sellest ning iga päev oleks iga inimese teod ja mõtted suunatud rahutagamisele, seda nii üldises rahu mõistes kui ka perekondades valitseks rahu. 

Pühapäevasel Angelusel ehk keskpäevasel palvusel Roomas, Püha Isa märkis, et Bosnia ja Hertsogoviina saagu eeskujuks kõigile kui leppimise sümbol, ning seejärel tänas südamest lahke vastuvõtu eest ja lausus: "Jumal õnnistagu Bosnia ja Hertsogoviinat". Järgmine paavst Franciscuse visiit toimub 21. juunil Torinosse.

Püha Isa palveintentsioonid juunikuuks

Loe edasi: Püha Isa palveintentsioonid juunikuuksPaavst Franciscuse palved on suunatud juunikuus põgenikele. Püha Isa palub, et kõik, kes paluvad peavarju ja hoolt, leiaks selle. Kurvastusega nentis paavst Franciscus oma palveintentsiooni välja öeldes: "et saabuvatele paatidele ei tule lõppu. Iga päev tuleb üle mere tuhandeid põgenikke, kes on kurnatud ja otsivad abi." Oma palve läbi kutsub paavst rahvusvahelist ühtsust tegelema põgenike küsimusega ning leidma meetodeid olukorra lahendamiseks.

 

 

Paavsti visiit Sarajevosse

Loe edasi: Paavsti visiit Sarajevosse„Rahu olgu teiega," sõnadega avaldas paavst Franciscus oma videosõnumis toetust Bosnia ja Hertsogovina rahvale oma laupäevase, 6. juunil toimuva apostelliku visiidi eel, teatas Vatikani Raadio. Püha Isa visiit Sarajevosse 6. juunil ei ole esimene paavstlik visiit Sarajevosse, sest varem on külastanud paavst Johannes Paulus II Bosnia ja Hertsogovinat aastatel 1997 ja 2003 .

Paavst Franciscuse ühepäevase reisi eesmärk on anda tunnistust katoliku usust, toetada oikumeeniat ning kutsuda üles rahvast usuvahelisele dialoogile. Paavst Franciscus nimetas reisi sõnumiks rahu tunnistamist ja rahvaste vahelist dialoogi, ning oma reisi eelses sõnumis märkis paavst, et oma visiidiga soovib ta väljendada kõigile oma austust ja sõprust.

Allikas ja foto: Radio Vaticana, 5.06.2015

Kardinal Parolin Iirimaal toimunud refendiumist

Loe edasi: Kardinal Parolin Iirimaal toimunud refendiumistIirimaal toimunud referendum, millega kiideti heaks samasooliste abielud, on "kaotus kogu inimkonnale" ütles Vatikani riigisekretär kardinal Parolin Majandus- ja Sotsiaalpreemiate kätteandmisel peetud kõnes Vatikani Riigikantseleis 27. mail, Palazzo della Cancelleria's. „Olen väga kurb selle otsuse tõttu, sest kirik peab tugevdama oma pühendumist evangeliseerimisele ja ma arvan, et me ei saa rääkida täna kaotusest mitte ainult kristlikes väärtustes, vaid kaotusest kogu inimkonnale".

„Nii nagu ma ütlesin Dublini peapiiskopile", ütles riigisekretär „märgin täna, et Kirik peab seisma vastu sellele olukorrale, aga peab ka tegema kõike seda, et kirikuõpetus ja kogu tema jõupingutused oleks suunatud meie kultuurilisele evangeliseerimisele."

„Perekonna ohtu seadmine oleks nagu ehitiselt vundamendi eemaldamine," lisas kardinal Parolin, kommenteerides viimaseid sündmuseid Iirimaal. „Perekond jääb kirikus keskmesse, ja me peame tegema kõik selleks, et aidata ja edendada igat peret ning kaitsta perekonda inimkonna tulevikus," lisas Vatikani riigisekretär kardinal Parolin.

Hetkel  töötatakse Vatikanis välja perekondadele suunatud Piiskoppide Sinodi dokumenti Instrumentum laboris. Sinod toimub käesoleva aasta oktoobris.

Allikas: Vatikani Raadio, 27.05.2015

Paavst Franciscus laste kasvatamisest

Loe edasi: Paavst Franciscus laste kasvatamisestVanemad võtavad endale ülesande õpetada oma lapsi vastutama nii iseenda kui ka teiste eest. Lahutades ei tohi lapsi mitte kunagi võtta „pantvangiks". Nende soovitustega alustas Püha Isa oma iganädalast üldaudientsi, jätkates mõtisklusi perekonnast ja täpsemalt „vanemate loomulikust kutsumusest harida oma lapsi".

Laste harimises „on aeg, et vanemad tuleksid tagasi" eksiilist, kuhu nad on endid sulgenud ja võtaksid „täielikult" enda kanda ülesande kasvatada lapsi nii, et noored „areneksid vastutustundlikkuses enda ja teiste vastu". See oli Paavst Franciscuse palve, kui ta tervitas arvukaid Peetruse väljakule kogunenud perekondi.

Ärge kartke ega elage hirmus. Olge rõõmsad!

Loe edasi: Ärge kartke ega elage hirmus. Olge rõõmsad!Õige kristlane ei ole kurb, ega hirmunud - selgitas paavst Franciscus 15. mai Pühal Missal Casa Martas. Püha Isa julgustas olema rõõmsad ja mitte alluma kiusatusele, kus hirm nõrgestab meid, sest hirmus elav inimene ei tee midagi: ta ei saavuta midagi ning hirm viib enesekeskseks. Usklikud peavad olema avatud, elama koos teiste inimestega ning mitte kartma. Hirmus elamine ei ole kristlase hoiak. Püha Isa rõhutas aga jumalakartlikust, mis on aga voorus igale kristlasele. Selles ei ole midagi tegemist hirmu või kartusega Jumala ees, see on olla kuulekas ja elada igapäevases suhtes meie Isaga. Inimene, kes on rõõmus ja ei ela igapäevastes hirmudes, suudab kuulutada Kristuse sõnumit maa peal. Paavst Franciscus tihti toob oma jutlustes välja lihtsaid ning toetavaid meetodeid iga uskliku ellu, et kristlastena suudaksime kuulutada Evangeeliumi sõnumit.

Allikas: 15.05.2015, L'Osservatore Romano

Šveitsi Kaardiväega liitus 32 uut teenistujat

Loe edasi: Šveitsi Kaardiväega liitus 32 uut teenistujatPaavst Julius II rajas 22. jaanuaril 1506 Paavstliku Šveitsi Kaardiväe, mis pidi tegelema paavsti isikliku turvamisega. Šveitsi Kaardivägi jätkab seda tegevust ka tänapäeval. Kaardiväe verisemaid lahinguid toimus 1527. aasta 6. mail, mil Peetruse väljakul hukkus võitluses roomlastega 147 Šveitsi sõdurit. Sellel päeval iga kaardiväelane uuendab oma ustavust paavstile ning teenistusse tulevad uued kaardiväelased. Hetkel on Šveitsi Kaardiväes 110 meest. Käesoleval aastal liitus Šveitsi Kaardiväega 32 uut teenistujat, kes kohtusid ka paavst Franciscusega 4. mai hommikul Vatikanis.