Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscus Aafrikas

Loe edasi: Paavst Franciscus AafrikasPaavst Franciscus alustas eile, 25. novembril oma apostelliku visiiti Aafrikasse, mis kestab kuni 30. novembrini, kus Püha Isa külastab Keenia, Uganda ja Kesk-Aafrika Vabariiki. Püha Isa pressiesindaja isa Frederico Lombari SJ sõnade järgi keskendub paavsti visiit erinevate usugruppide vahelisele leppimisele, mis on ka reisi keskseks teemaks võetud. Teise teemana on paavst Franciscus tõstatanud keskkonna ja loomise küsimused lähtudes Püha Isa viimasest entsüklikast Laudato Si, märkis esimese visiidi päeva lõpuks isa Lombardi. 26. novembril on plaanitud paavst Franciscusel osaleda uskudevahelise dialoogi konverentsil Keenias ning samuti kohtuda erinevate pühendunud inimestega. Õhtupoolikul külastab paavst Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorterit Keenias, kus peab Püha Isa ka oma kõne. Õhtu kulmineerub noortekohtumisega Nairobis.

Joseph Ratzingeri 2015. auhinnad läksid Liibanoni ja Brasiiliasse

Loe edasi: Joseph Ratzingeri 2015. auhinnad läksid Liibanoni ja BrasiiliasseEsmaspäeval, 16. novembril tehti Roomas teatavaks selle aastased Ratzingeri auhinna saajad. Joseph Ratzingeri iga-aastast auhinda antakse silmapaistvatele teoloogidele, kes oma teadustöös põhinevad Joseph Ratzingeri teoloogiakäsitlustel. 2015. aasta Ratzingeri preemia võitsid filosoofia ja võrdleva kirjandusloo professor Nabil e-Khoury Liibanonist ja professor isa Mario de França Miranda, S.J Brasiiliast. Professor Nabil e-Khoury on tõlkinud kõik Joseph Ratzingeri/Benedictus XVI teosed araabia keelde. Professor isa Mario de França Miranda oli Rahvusvahelise Teoloogiakomisjoni liige Vatikanis aastatel 1992-2003, mida juhtis kardinal Ratzinger. Ta on Paavstliku Katoliku Ülikooli (PUC) teoloogiaprofessor Rio de Janeros alates 1974. aastast.

Püha Isa läkitus Pariisi peapiiskopile André Vingt-Trois'le

Loe edasi: Püha Isa läkitus Pariisi peapiiskopile André Vingt-Trois'lePüha Isa läkitus Pariisi peapiiskopile André Vingt-Trois'le

Kuulnud Pariisis aset leidnud kohutavatest terrorirünnakutest, mis põhjustasid paljude inimeste surma ja mitmete inimeste haavata saamist, ühines Tema Pühadus, Püha Isa Paavst Franciscus palves nii kannatanud perekondadega, keda see draama on proovile pannud, kui ka kogu prantsuse rahvaga. Ta palub Jumalat, halastavat Isa, et Ta võtaks ohvrid vastu rahus ja valguses ning annaks lohutust ja lootust haavatutele ning kõikide kannatanute perekondadele. Ta kinnitab oma vaimset lähedust niisamuti kõigile, kes päästetöödel osalesid. Püha Isa mõistab veel kord teravalt hukka vägivalla, mis pole lahendus. Ta palub Jumalal anda inimestele rahu ja solidaarsust ning et Jumal hoiaks kõiki peresid ja kogu Prantsusmaa rahvast.

Paavst Franciscus: Juhtigu Halastaja Ema meid oma tarkuses ja rahus.

Loe edasi: Paavst Franciscus: Juhtigu Halastaja Ema meid oma tarkuses ja rahus.Pühapäevasel Angelusel paavst Franciscus avaldas kaastunnet kõikidele Pariisi terrorirünnakus hukkunud peredele ning nende lähedastele ja ühtlasi väljendas oma sügavaimat kaastunnet Prantsusmaa president Hollandile. Püha Isa ütles, et selline barbaarsus ehmatab meid kõiki mis on toimunud ja me ei saa aru, kuidas selline asi mahub inimese südamesse, et teha selliseid hirmutegusid, mis ei shokeeri ainult Prantsusmaad, vaid kogu maailma. Paavst rõhutas veelkord, et selline vihkamine ja vägivald ei lahenda probleeme maailmas ja lisas, et igaüks, kes kasutab Jumala nime õigustamaks sellist tegu on süüdi jumalateotuses. Ta kutsus kõiki inimesi, kes olid Angelusele kogunenud ühinema palvesse, et usaldada kõik hukkunud hinged, süütud ohvrid, Jumala armu valgusesse. "Juhtigu Halastaja Ema Neitsi Maarja meid kõiki tarkuses ja rahus," lisas paavst Franciscus Angeluse lõpus.

Paavst Franciscuse lühivisiit Firenzesse

Loe edasi: Paavst Franciscuse lühivisiit FirenzessePaavst Franciscus tegi 10. novembril ametliku visiidi Firenzesse ja osales 5. Itaalia Kirikute esindajate kokkutulekul ning Püha Isa kõne keskendus "uuele humanismile Jeesuses Kristuses". Püha Isa rõhutas oma kõnes kiriku vabadusest tänases ühiskonnas, mis ei ole kerge tänu kiriku kuvandile meedias, erinevatele skandaalidele, kuid ta kutsus olema vabad ja rõõmsad, sest me peame järgnema Jeesusele Kristusele ja tema ütleb, kuhu minna ja mida teha, aga alustada tuleb nagu Kristus, halastusest." "Kirik elab inimestes ja inimeste jaoks," lisas paavst Franciscus. "me ei saa võtta seda uue humanismi mõistet kui midagi abstraktset, aga me peame nägema selles "inimese ideed". Me peame toetuma sellele kuidas meis elab Kristus ja seeläbi meie hoiakutele".

Paavst Franciscus üldaudientsil: õppigem üksteisele andeks andma

Loe edasi: Paavst Franciscus üldaudientsil: õppigem üksteisele andeks andmaKolmapäeva hommikupoolikul toimunud paavsti iganädalasel üldaudientsil Püha Peetruse väljakul keskendus Püha Isa oma katehheesis andestavale ja leppivale perekonnale, kus meie õpime andeks andma üksteisele. "Iga päev palvetades Meie Isa palvet, me palume Jumalalt, et ta andestaks meile ja et meie omakorda andestaks teistele. Andeks anda on raske, kuid see on oluline meie enda isiklikus kasvus, meie võimes teadvustada ebaõnnestumisi ja kuidas lepitada purunenud suhteid. Andeks andmine on voorus, mida me õpime perekonnas," selgitas paavst Franciscus. 8. detsembril algab Halastuse aasta, mis on ka armu aasta ning Püha Isa palus, et selle aastal jooksul me õpiks, eriti perekonnades andestuse jõudu, milles väljendub Jumala töö meie maailmas.

Üldaudientsil palvetas paavst Franciscus Bukaresti õnnetuses lahkunud hingede eest.

Püha Isa palveintentsioonid novembrikuuks

Loe edasi: Püha Isa palveintentsioonid novembrikuuksPaavst Franciscuse palveintentsioonid novembrikuuks on seotud inimestevaheliste suhetega, et iga inimene oleks avatud kohtumiseks ja dialoogiks, isegi nendega, kelle veendumused on erinevad meie omadest. Samuti palub Püha Isa palvetada oma Kiriku karjaste eest, et nendes valitseks sügav armastus ja nad kannaks ning elavdaks lootust inimestes.

 

 

 

 

Nostra Aetate väljaandmisest möödus 50 aastat

Loe edasi: Nostra Aetate väljaandmisest möödus 50 aastatPaavsti 28. oktoobri üldaudients oli pühendatud religioonidevahelisele dialoogile. Tuhandetele inimestele, kes olid tulnud Rooma paavst Franciscuse iganädalasele üldaudientsile, kõneles Püha Isa Jumaliku Halastuse aasta eel kristlaste ja islamiusuliste vahelisest dialoogist ning omavahelisest suhtest, usust ja koostegutsemisvõimest. Püha Isa rõhutas, et nii kristlaste kui juutide, kristlaste ja islamiusuliste vahel peab valitsema sõprus ja rahu. Paavst palus palvetada ka selle eest, et perekondades valitseks rahu erinevate usuliste vaadete vahel.  "Me palvetame, et hea tahtega inimestes valitseks mõistmine, et nad näeksid üksteist vendade ja õdedena suures inimperekonnas, mis on ühendatud rahus.

Samuti möödus 50 aastat Teise Vatikani Kirikukogu deklaratsioonist "Nostra Aetate", mis kõneleb kiriku suhtest teiste religioonidega, mida lähemalt paavst Franciscus üldaudientsil tutvustas.  

Nostra Aetate on leitav ja loetav eesti keeles SIIT.

Loomisel on uus komisjon Rooma Kuurias

Loe edasi: Loomisel on uus komisjon Rooma KuuriasNeljapäeval 22. oktoobril teatas paavst Franciscus Peresinodis, et kavatseb luua uue komisjoni Rooma Kuurias, mis tegeleb ilmikute ja pereelu küsimustega. Paavst peab vajalikuks, et Vatikanis tegutseks sellise kompetentsiga organ, mis lahendaks ilmikute, perekonna ja elukultuuri küsimusi. Selleks on moodustatud erikomisjon, mis töötab välja kanoonilist pädevust loodava komisjoni tarbeks. Teksti esitletakse Kardinalide Nõukogu istungil käesoleva aasta detsembris. Püha Isa lisas, et komisjonis hakkavad kaastööd tegema Paavstliku Eluakadeemiasse kuuluvad isikud ja teiste institutsioonide inimesed, kes on seotud perekonna ning ilmikute küsimustega. Paavsti sõnade järgi on see oluline samm, sest see ühtlustab kolme praegu eksisteeriva institutsiooni tööd ning aitab anda suuremat tähelepanu erinevatele probleemidele, mis on seotud ilmikute tegevusega kirikus, perekondade tänaste väljakutsetega ning kiriku ning perekonna koostööst lähtuvate teemadega. Kuidas täpselt hakkab uus institutsioon tööle, selgub detsembrikuuks valmivas dokumendis.

Allikas: Catholic News Agency, 22. oktoober 2015

Paavst Franciscus tuletas kolmapäevasel üldaudientsil meelde püha paavst Johannes Paulus II õpetust abielusakramendist

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/syndmused/2015/paavstaudientsil.jpg'

Loe edasi: Paavst Franciscus tuletas kolmapäevasel üldaudientsil meelde püha paavst Johannes Paulus II...„Sinod kinnitab koos Wojtyla õpetusega abielulahutamatust," märkis paavst Franciscus oma kolmapäevases katehheesis tuhandetele inimestele Püha Peetruse väljakul toimunud üldaudientsil. Paavsti katehhees üldaudientsil Roomas on suunatud sellel aastal perekonna temaatikale ja Püha Isa püüab oma õpetusega puudutada erinevaid valukohti ühiskonnas, pereelus ja tööl ning seeläbi aidata inimestel läbi kirikuõpetuse jõuda erinevate tekkinud konfliktide lahendusteni. Nii käsitles kolmapäeval, 21. oktoobril paavst Franciscus püha paavst Johannes Paulus II õpetust, et abielu on lahutamatu.