Katoliku Kirik EestisJumala nimi on Halastus. Ilmus uus intervjuuraamat Püha Isaga

Loe edasi: Jumala nimi on Halastus. Ilmus uus intervjuuraamat Püha Isaga12. jaanuaril anti välja Halastuse aasta puhul intervjuuraamat paavst Franciscusega. Vatikani reporter Andrea Tornielli intervjueeris Püha Isa Erakorralise Juubeliaasta raames ja püüab leida vastust sellele, et milles seisneb Jumala halastus. Raamatus, “Jumala nimi on Halastus” selgitab paavst Franciscus isiklike kogemuste põhjal, kuidas Jumala halastus saab olla tema esimeseks tööristaks ning Jumal ei taha, et keegi kaotaks usu Jumala halastavasse olemusse. “Kirik ei sulge kellegi ees oma uksi,” rõhutab raamatus paavst Franciscus, kelle keskseks õpetuseks on halastus ja Jumala armuannid inimestele, teatas Vatikani Raadio. Paavst Franciscus viitab esmakordselt paavst Johannes Paulus I kirjutistele ja ütleb, et soovitab Albino Luciani, kes nii vähe aega sai olla Peetruse järglane, tekste lugeda ning seda eriti halastuse temaatika kontekstis.

Halastuse aastal kanoninseeritakse õndsad ema Elisabeth Hesselblad ja ema Teresa Kalkutast

Loe edasi: Halastuse aastal kanoninseeritakse õndsad ema Elisabeth Hesselblad ja ema Teresa Kalkutast2015. aasta lõpus teatas paavst Franciscus, et 2016. aastal kanoninseeritakse lisaks ema Teresale Kalkutast ka birgitiiniordu aluspanija, õnnis ema Elisabeth Hesselblad. Hetkel ei ole ametlikult teatatud, millal ema Teresa ja ema Elisabethi kanoninseerimine aset leiab, kuid Püha Tool on märkinud, et pühakuks kuulutamine võiks toimuda Halastuse aastal. Elisabeth Hesselblad (1870-1957) sündis Rootsis, kuid rändas töö otsinguil USA-sse. Vahetult enne USA-st Euroopasse naasmist ühines ta katoliku kirikuga, enne seda oli ta luterlane. 1904. aastal sõitis Elisabeth Hesselblad USA-st Rooma, asutades seal 1911. aastal vaimuliku õeskonna, mis tugines Püha Birgitta reeglitele, kuid seadis ka uusi eesmärke. Elisabeth Hesselbladi missiooniks oli juhendada õdesid nii, et nende tegevus toetuks tänapäeva vajadustele, sotsiaalsele ja oikumeenilisele teenimisele.

Paavst külastas Grecco jõulusõime

Loe edasi: Paavst külastas Grecco jõulusõimePaavst Franciscus tegi üllatusvisiidi Rooma lähistele asuvasse Grecco linna frantsiskaanide kloostrisse esmaspäeva õhtupoolikul 4. jaanuaril, linna, kus esimest korda lavastati jõulumüsteerium püha Franciscus Assisist poolt 1223. aastal. Sellest kujunes jõulusõimede traditsioon üle maailma. Oma lühivisiidi ajal paavst palvetast vaikuses  jõulusõime ees mõne minuti ja kohtus kohalike Grecco kloostri frantsiskaanidega ning kohaliku piiskopkonna piiskop Domenico Pompiliga. Samas avanes võimalus Püha Isal kohtuda ka 70 noore inimesega, kes olid tulnud palverännakule Greccosse. Grecco linnake on üks tuntud palverännu koht Itaalias just oma jõulusõimede traditsiooni poolt.

Allikas: Vatikani Raadio
5. jaanuar 2016

Ületada ükskõiksus ja võita rahu. Püha Isa paavst Franciscuse sõnum ülemaailmseks rahupalvepäevaks

Loe edasi: Ületada ükskõiksus ja võita rahu. Püha Isa paavst Franciscuse sõnum ülemaailmseks rahupalvepäevaks

TEMA PÜHADUSE PAAVST FRANCISCUSE SÕNUM
ÜLEMAAILMSEKS RAHUPALVEPÄEVAKS
1. JAANUAR 2016

ÜLETADA ÜKSKÕIKSUS JA VÕITA RAHU

 

 

1. Jumal ei ole ükskõikne! Jumal hoolib inimkonnast! Jumal ei hülga meid! Uue aasta alguses tahaksin jagada mitte ainult seda sügavat veendumust, vaid soovida enda poolt teile rahu ja heaolu, ja et täituksid iga mehe ja iga naise, iga perekonna, rahva ja riigi, sealhulgas riigi- ja valitsusjuhtide ning kõigi usuliidrite lootused. Me usume endiselt, et 2016. aasta näeb meid kõiki kindlalt ja veendunult, tegelemas rahu ja õigluse otsingutega. Rahu on ühekorraga Jumala kink ja inimlik saavutus. Jumala kingitusena on see usaldatud kõigile meestele ja naistele, keda on kutsutud seda saavutama.

Katoliiklaste kohta lühistatistikat

Loe edasi: Katoliiklaste kohta lühistatistikat2013. aasta lõpu seisuga on katoliiklasi maailmas 1.253.926,000 inimest, kasvuga 25.305.000 katoliiklast 2013. aasta jooksul ja katoliiklaste kasv oli kontinenditi järgmine: Ameerikas (+ 15.051.000) ja Aafrikas (+7.637.000), Aasias (+ 2.161.000); Euroopas (+ 285.000) ja Okeaanias (+ 171.000). 31 detsembri 2013. aasta andmetel maailma rahvastikuks oli 7.093.798.000. Preestreid maailmas 2013. aasta lõpu seisuga on 13.752. 2014. aasta andmed esitatakse 2016. aasta jooksul. 

Andmeid pärinevad Katoliku agentuurilt Fides.

Loe lähemalt: SIIT

Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuariks 2016

Loe edasi: Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuariks 2016Paavst Franciscuse palveintentsioonid jaanuarikuuks on, et dialoog erineva usuga meeste ja naaste vahel võiks toota rahu ja õiglust. Püha Isa evangeelne palveintentsioon jaanuarikuuks keskendub vennalikule heategevusele: “Et Pühast Vaimust kantuna kristlased võiks ületada tekkinud omavahelised vaheseinad,” märkis paavst Franciscus.

Halastuse aastal on hea sagedasti palvetada Püha Isa palveintentsioonide eest.

Allikas: Vatikani Raadio, 30.12.2015

In Veritate Ambulare. Katoliku klassikat on võimalik lugeda uues võrguraamatukogus

Loe edasi: In Veritate Ambulare. Katoliku klassikat on võimalik lugeda uues võrguraamatukogusPühade ja talvepuhkuste aeg on hea võimalus lugeda neid raamatuid, mis on seotud kas katoliku traditsiooni, kirikuga, kirikuisadega, pühakutega, kirikuõpetusega jpm. Inglismaal on loodud võrgukeskkond, kus on digitaliseeritud enamik katoliku kiriku ajaloo raamatuid; sh. kirjandusklassikat. Osad raamatud on kuulatavad ka audioraamatuna. Projekti eesmärk, miks digitaliseeriti väärtkirjandust oli see, et lugeja saaks paremini tunnistada Tõde ja elada Tões. Raamatud on kõik tasuta loetavad (küll inglise keeles) ja allalaetavad üle interneti. Siinkohal informeerimine ka katoliku.ee lugejaid, et kellel on soov harida ning tundma õppida paremini katoliku kiriku ajalugu, inimesi kirikuloos, kirikupärimust, siis neil on võimalus lugeda Traditional Catholic Literature kodulehelt suurt hulka klassikateoseid. Samuti kodulehel on ära toodud palju palveid ja muud kasulikku lugemist. Kodulehte on soovitanud Inglismaa katoliku häälekandja, Catholic Herald. Head lugemist.

2015. aasta Charlemagne auhind anti paavst Franciscusele

Loe edasi: 2015. aasta Charlemagne auhind anti paavst Franciscusele2015. aasta Charlemagne auhind anti paavst Franciscusele. Charlemagne auhind on Aacheni elanike poolt antav auhind, millega avaldatakse tunnustust Euroopa kodanikule tehtud töö eest Euroopa ühendamises. Tegemist on vanima ja tuntuima Euroopa auhinnaga. Laureaadid on ajaloos olnud sellised inimesed nagu Konrad Adenauer, Rober Schuman ja nüüd ka paavst Franciscus. Auhind antakse üle pidulikult Roomas. Kuupäev on veel teadmata, millal pidulik sündmus aset leiab. Laureaat tehti teatavaks 23. detsembris Aachenis. Auhinna komitee märkis paavst Franciscuse teenet Euroopa integratsiooni küsimuste lahendamisel ja paavst on tunnistaja ühendusest, mis põhineb väärtustel ning milles sisalduvad inimlikkus, ja dialoogist kultuuride ning religioonide vahel. Aacheni linnapea, Marcel Philippe märkis juurde, et paavsti puhul on tegemist erakordse moraalse autoriteediga, kes kõnetab inimestes "südametunnistuse häält" nende murede keskel. Paavstidest on Charlemagne auhinna saanud püha Johannes Paulus II 2004. aastal.

Allikas: www.news.va, 23.12.2015

Mõtiskledes jõulusõime ees

Loe edasi: Mõtiskledes jõulusõime eesJõulunädalal paavst Franciscus kutsus inimesi mõtisklema Kristuse sündimise müsteeriumi üle, sest selles räägib meiega Jumal. Püha Isa soovitas mõelda Jumala armu üle, kus Ta sai lihaks ning et meie pilgud oleks helluses suunatud Jeesuslapsele sõimes. Püha Peetruse väljakul olev Jõulusõim, mida külastas paavst jõulude eel ja kus ta palus mõelda mõningatele asjaoludele, kui me kohtame Jeesust vahetult jõulusõimes. Esiteks, "jõulusõimes ei ole vaid dekoratiivsed objektid, vaid neis on tugev sõnum meie jaoks, sest Jeesus ei ilmunud lihtsalt maailma. Ta tuli, et jagada oma elu ja saata meie soove, sest ta tahtis elada siin ja meiega, et Jumal ja tema suur halastus oleks meie juures." Paavst meenutas, et sündimine esitab meile juhtmõtte, millist elu me peame elame.