Katoliku Kirik EestisPaavst avas Püha Nädala

Loe edasi: Paavst avas Püha NädalaPalmipuudepüha hommikul juhatas paavst Franciscus protsessiooni Püha Peetruse väljakul, millega ühtlasi mäletatakse Jeesuse sissesõitu Jerusalemma. See protsessioon tähendab kristlaste sisenemist Jeesuse Kristuse kannatustesse, surma ja ülestõusmisesse. Palmipuudepüha Missal, millega algab Püha Nädal roomakatoliku kirikus, paavst Franciscus viitas päästva Jeesuse kannatustele, kes suri ristil meie pärast ning kes paljastas Jumala tõeslise pale, mis on halastus ise. Paavst lisas: "Jumala tegutsemine võib vahest tunduda nii kauge meie omast. Kuid me oleme kutsutud valima tema teed ning pidage palvehetki järgnevatel päevadel silmitsedes krutsifiksi, õppides alandlikkust, mis päästab ja annab meile elu."

Paavsti Halastuse aasta üldaudients: halastus ja teenimine

Loe edasi: Paavsti Halastuse aasta üldaudients: halastus ja teeniminePaavst Franciscusel, kellel 13. märtsil möödub kolmas pontifikaadi aasta Rooma Paavstina, pidas Halastuse aasta kolmanda üldaudientsi Roomas laupäeval 12. märtsil, mille teemaks seekord oli halastus ja teenimine. Paavst annab Halastuse aastal erakorralist üldaudientsi Roomas Püha Peetruse väljakul, mille ta sisse seadis Halastuse aasta jaoks, kus ta jagab oma magisteeriumit Jumala halastusest väljakule kohale tulnud rahvale. Püha Isa mõtiskles üldaudientsil kuidas Jeesus pesi teiste jalgu. Riitus, mida meie näeme ka Suure Neljapäeva teenistuses, räägib meile Jeesuse armastuse teost. Paavst Franciscus tuletab suure paastu ajal meelde kõigile katoliiklastele teenida armastuses üksteist ning armastus on teenimine. Ta palub mõelda, kuidas alandlikult, vaikselt ja isegi varjatult Jeesus teenis teisi inimesi, olles eeskujuks meile. Paavst Franciscus: “Olge halastavad nagu Isa”. Loe lähemalt üldaudientsist: Siit.

Allikas: Vatikani Raadio
13.03.2016

Jeemeni rünnakus hukkus 4 Halastuse Misjonäride Ordu õde

Reedel, 4 märtsil toimus Jeemenis terrorirünnak, kus hukkusid 4 Halastuse Misjonäride Ordu õde. Kokku hukkus Jeemeni rünnakus 15 inimest. Rünnak toimus Halastuse Misjonäride hooldekodus, kus kokku elab 80 residenti. Paavst Franciscus avaldab kaastunnet Halastuse Misjonäride Ordu õdedele ja lahkunud õdede lähedastele ning ütles oma kaastundeavalduses, et ta on shokeeritud ja sügavalt kurb toimunud rünnaku pärast Jeemenis. Halastuse Misjonäride Ordu õed tegutsevad samuti Eestis ja avaldame neile kaastunnet. Loe lähemalt Vatikani Raadio kodulehelt.

Halastuse reede. Paavst Franciscuse halastusteod.

Loe edasi: Halastuse reede. Paavst Franciscuse halastusteod.26. veebruari pealelõunal, paastuaja reedel, tegi paavst Franciscus üllatusvisiidi narkosõltlaste "don Picchi" taastuskeskusesse Rooma äärelinnas. Tema Pühade visiit oli üllatus kõigile, nii personalile kui võõrustusravil olevale 60 inimesele. Visiit kestis umbes tund aega, kus paavst suhtles kõigi patsientidega isikliult ning aitas leida lootust ning tugevust nende võitluses. Halastuse aastal on Kirik sisse seadnud 7 ihulist halastustegu: näljaseid toita, janustele juua anda, paljaid riide panna, võõrastele öömaja anda, vange lohutada, haigeid külastada, surnuid matta; ja 7 vaimset halastustegu: harimatut õpetada, kahtlejale head nõu anda, rusutut lohutada, patust manitseda, palvetada elavate ja surnute eest, solvajale andeks anda, tüütut taluda. 

Allikas: Vatikani Raadio,
26.veebruar 2016

Paavst annab välja lasteraamatu

Loe edasi: Paavst annab välja lasteraamatu1. märtsil avaldab paavst Franciscus  järjekordse raamatu. Seekord ei ole tegemist kirikuõpetuse või teoloogilise tekstiga, vaid raamat on suunatud lastele, kus paavst vastab 30 küsimusele, mida erinevad lapsed üle maailma talle esitasid. Raamatu pealkirjaks on "Armas paavst Franciscus". Küsimustega tegelesid üle maailma erinevate koguduste juures preestrid ning küsitlesid lapsi vanuses 6-13. eluaastat, sh. ka mitte-katoliiklasi. Kokku tuli 259 küsimust 26 riigist. Isikud, kes olid seotud küsimuste lõpliku valiku tegemisega ning vastutasid paavstile küsimuste edastamise eest, tunnistasid, et laste küsimused olid keerulised ning sisult väga sügavad. Kuid Püha Isa vastas sellele kutsele rõõmsalt ja vastas märtsis ilmuva lasteraamatu küsimustele  ja tema ootuseks on anda oma vastuste kaudu lootust noortele üle maailma. Raamatu jaoks ei laekunud vaid küsimusi, vaid samuti joonistusi, mida saatsid lapsed paavst Franciscusele. Osad joonistustest valiti välja raamatuillustratsioonideks.

Allikas: Vatikani Raadio
25.02.2016

Paavst Franciscus kohtus Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilliga

Loe edasi: Paavst Franciscus kohtus Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KirilligaEsimest korda kohtusid 12. veebruaril Kuuba pealinna Havanna lennuväljal Rooma Paavst ning Moskva ja kogu Venemaa patriarh.  Kohtumine hõlmas kahepoolset isiklikku vestlust ja ühisdeklaratsiooni allakirjutamist. Ühisdeklaratsioonis mõistetake hukka kristlaste tagakiusamine Iraagis ja Süürias. Samuti käsitleb ühisdeklaratsioon kahe kiriku suhteid, toetudes eriti ühisele 1000-aastasele ajaloole, kus tänases maailmas uskudevaheline dialoog on hädavajalik ning erinevad religioossed tõed ei takista elamast rahus ning harmoonias. Ühisdeklaratsioon puudutab ka Ukraina ning Idariituse katoliiklaste küsimust. Tegemist on paavsti visiidi vahepeatusega Mehhikosse. Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill on aga ametlikul visiidil Kuubal, miks toimus antud ajalooline kohtumine aset just Kuuba pealinnas.

Jumala õiglus seisneb halastuses

Loe edasi: Jumala õiglus seisneb halastusesKolmapäevasel üldaudientsil kõlanud Püha Isa iganädalane katehees Erakorralise Juubeliaasta teema kohaselt oli seekord seotud halastuse ja Jumala õiglusega, kus paavst Franciscus segitas Roomas Püha Peetruse väljakule kogunenud rahvale oma õpetust Jumala halastusest läbi Jumala õigluse. “See suhe Jumala õigluse ja halastuse vahel on meile antud Pühakirja vahendusel. Pühakiri annab meile suurepärase selgituse Jumala halastusest ja samuti õigusemõistmisest,” märkis Püha Isa paavst Franciscus. “Jumal ei kohtle meid hukkamõistvalt, ta on meie Päästja. Jumal ei soovi kedagi hukkamõista! Jumal on halastav ja tema sooviks on kõiki päästa… probleem seisab aga meis, et kas me laseme temal meie südamesse siseneda!” “Meie kõik peame otsima Issandat, sest me püüame minna pihile, et saada andeks Jumala nimel. Seega on ka pihiisal suur vastutus, iga poja ja tütre ees, kes tuleb Jumala juurde,” rõhutas paavst Franciscus preestritele. Ta selgitas oma seekordses kolmapäevases kateheesis preestrite vastustusest näidata pihtijatele  kuidas Jumala halastus ja õiglus on selles sakramendis esindatud ning mitte kedagi ei tohi hukkamõista selles sakramendis. Jumala süda armastab kõiki oma lapsi ja tahab, et nad elaks headuses ja õigluses, mille tulemusena väljendub elu õnn ja küllus.

Allikas: Vatikani Raadio,
3. veebruar 2016

Vatikani riigisekretär kardinal Parolin Sloveenias

Loe edasi: Vatikani riigisekretär kardinal Parolin SloveeniasVatikani riigisekretär kardinal Pietro Parolin, Püha Isa poolt volitatud isikuna, on lühivisiidil Sloveeniasse, kus avati uued Apostelliku Nuntsiatuuri ruumid Ljublianas. Riigisekretäri visiit märgib kahepoolseid diplomaatilisi suhteid Vatikani Linnriigi ja Sloveenia vahel, kus Parolini sõnade järgi on nüüd paavstil ja Püha Toolil oma enda maja Sloveenias, mis räägib kahe riigi vahelisest kiindumusest ja solidaarsusest, kus kohtuda ja rajada suhteid, mida valitseb avatud hoiak ja vastastikuna tunnustus. "See on lõppkokkuvõttes kristlik kutsumus ehitada tugev vundament, millele toetume koos Kristuses," lisas kardinal Parolin uut Nuntsiatuuri maja avades. Visiidi ajal olid arutlusel ka erinevad teemad, millega seisab silmitsi Sloveenia igapäevaselt: palgulasküsimused, uskudevaheline dialoog ja riigi tõusev tähtsus rahvusvahelises ühtsuses. Kardinal Parolin osales ka 2. veebruari Püha Missal, mis oli pühendatud ordukutsumustega inimestele ja samas lõpetas kutsumustega inimeste teema-aasta Sloveenias.

Allikas: Vatikani Raadio,
3. veebruar 2016

Lõppeb pühendunud ehk kutsumustega inimestele suunatud teema-aasta

Loe edasi: Lõppeb pühendunud ehk kutsumustega inimestele suunatud teema-aasta2015. aasta oli roomakatoliku kirikus pühendatud kutsumustega (ordukutsumusega ja vaimulikkond) inimestele. Teema-aasta, mille keskmeks oli pühendunud inimeste kutsumus ja töö kirikus, kulmineerub 2016. aasta  veebruarikuu alguses. Pühendunud inimene omab totaalset sidet Jumalaga, keda ta armastab üle kõikide asjade. Pühendunud inimesed võivad olla aga ka ilmikud, kes on pühendanud oma elu Jumalale ja omavad konkreetset kutsumust. Sellisel erilisel viisil kutsumusega inimesed töötavad igapäevaselt kiriku heaks ning kuulutava evangeeliumit. 2. veebruaril 2016 lõppeb kutsumustega inimestele suunatud aasta pidulikult paavstliku Missaga Püha Peetruse basiilikas Roomas, kuid teema-aasta lõppu tähistatakse 2. veebruaril ka kogu maailmas pühendunud inimeste seas. Nädal enne seda toimub pühendunud inimestele suunatud  palvenädal.

Püha Isa üldaudientsil: "andestage üksteisele!"

Loe edasi: Püha Isa üldaudientsil: Üldaudientsil kutsus paavst Franciscus palvetama püha Joosepi eeskostel kõikide meie perekondade eest. Paavst alustas kolmapäevast üldaudientsi sõnadega: „Kui teil on keegi kauge sugulane, kellega pole ammu suhelnud või kes vajab leppimist, siis hea on nüüd seda teha Halastuse aastal. Andestage üksteisele. Kallistage üksteist.“ Kolmapäevasel üldaudientsil Peetruse väljakul tegi paavst Franciscus erilise üleskutse Lähis-Ida kristlaste eest. “Jumal ei vaiki kannatajate ning nutjate kõrval. Ta ei vaiki ebaõigluse ja tagakiusamise hetkel, pigem sekkub ja lunastab halastuses. Püha Isa tunneb suurt muret Lähis-Ida olukorra pärast, kus paljud iga päev kannatavad ning kristlased on tagakiusatud.