Katoliku Kirik EestisPüha Tooli riigisekretär kardinal Parolin Leedus

Loe edasi: Püha Tooli riigisekretär kardinal Parolin LeedusPüha Tooli riigisekretär kardinal Parolin alustas laupäeval, 7. mail oma visiiti Balti riikidesse. Esimesena külastas riigisekretär Ristimäge Siauliais Leedus, mida nimetas kardinal lootuse sümboliks. Siauliais meenutas Parolin ka Johannes Paulus II visiiti Ristimäele 1993, aastal, mil püha paavst külastas Balti riike. Vilniuses toimus 7.-8. Halastuse  Rahvuskonverents, kus esines ka kardinal Parolin ning kirjeldas oma kõnes Jumala halastusest kui teest taevasse Poja läbi. Ta tugines Jumaliku halastuse sõnumil ning viitas kui palju on Jumala halastus vilja kandnud püha Faustina ilmutuste vahendusel, kes elas ka Leedus oma elu jooksul. Pühapäeva hommikul toimus läbi Vilniuse protsessioon kuni Vilniuse Katedraalini, kus kardinal pühitses Missa, vahendas Vatikani Raadio. Edasi jätkab oma reisi kardinal Parolin Leedust Eestisse 9. - 11. maini ning riigisekretär lõpetab Balti riikide visiidi Läti vabariigi külastusega 13. mail.

Paavst võttis vastu Karl Suure auhinna

Loe edasi: Paavst võttis vastu Karl Suure auhinnaVatikanis Karl Suure auhinna vastuvõtmisel peetud kõnes küsis paavst, mis on saanud humanistlikust Euroopast, mis võitleb inimõiguste, demokraatia ja vabaduse eest, vahendas Reuters. "Mis on sinuga juhtunud, Euroopa - poeetide, filosoofide, kunstnike, muusikute ning kirjameeste ja -naiste kodu?" küsis paavst. Ta nimetas Euroopat kurnatud, kuid jätkuvalt tulvil jõudu ja võimalusi olevaks paigaks, mis aga praegustele probleemidele uute lahenduste otsimise asemel end aina enam kaevikusse peidab. Püüdlus ühtse Euroopa järele on paavsti sõnul haihtumas ning need, kes tahavad tarasid püstitada, reedavad tänapäevase Euroopa rajajate unistused.

Paavst Lesbosel

Loe edasi: Paavst Lesbosel16. aprillil tegi paavst Franciscus oma lühivisiidi Kreeka saarele Lesbosele. Lennuväljal tervitasid paavsti Kreeka peaminister Tsipras, õigeusu kiriku patriarh Bartholomeus ning Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop Ieronimos. Üheskoos õigeusu patriarhi ja peapiiskop Ieronimosega kirjutatit Lesbosel alla ka ühisdeklaratsioonile, millega kinnitati, et põgenikekriisi puhul on tegemist humanitaarkriisiga. Kuuetunnise visiidi ajal kohtus paavst Lesbose põgenikekeskusesse saabunud inimestega ja sealsete töötajatega. Püha Tool teatas, et tegemist oli paavsti ametliku visiidiga, kuid mitte poliitilist eesmärki kandva reisiga, sest Püha Isa soovis oma lähedust avaldada saare elanikele, samuti põgenike suhtes. Juba lennul Lesbose saarele paavst tunnistas, et tegemist saab olema kurva päevaga. Tagasipöördudes Vatikani, paavst võttis endaga kaasa kolm Süüria perekonda, keda majutatakse Vatikani. Kolm perekonda koosneb 12 inimesest ja 6 lapsest. Lesbose sadamas kohtus paavst samuti erinevate kogukondade juhtide ja saare elanikega, kus toimus ühispalvus pagulaskriisi ja kõikide nende eest, kes on hukkunud. Ühispalvusega ühinesid õigeusu kiriku patriarh Bartholomeus ning Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop Ieronimos, väljendades oma kaastunnet hukkunutele.

Paavst Franciscus saatis oma õnnistuse Poola rahvale 1050. ristiusustamise juubeliaastapäeva puhul

Loe edasi: Paavst Franciscus saatis oma õnnistuse Poola rahvale 1050. ristiusustamise juubeliaastapäeva puhulPaavst Franciscus avaldas oma tunnustust kolmapäevasel üldaudientsil ja saatis oma õnnistuse Poola rahvale ristiusustamise 1050. juubeliaastapäeva puhul, mida tähistatakse 14.-16. aprillini 2016. a. Poznanis ja Gnieźnos Poolas ning tänas Jumalat, et Ta on andnud meile poola rahvusest paavsti, püha Johannes Paulus II. 14. aprilli 966, päeval, mil Poola esimene ajalooline valitseja Mieszko I võttis vastu ristiusu, peetakse ka Poola riigi tekkimise alguseks. Poola vürst, võttes vastu ristiusu, sai Mieszko I võrdseks teiste Euroopa valitsejatega.

Poolas tähistatakse 1050 ristiususamise aastapäeva

Loe edasi: Poolas tähistatakse 1050 ristiususamise aastapäevaAastal 966 Poola vürst Mieszko I (960–992) oma lähikondsetega võttis vastu roomakatoliku usu ristimise läbi ning Poola elanike seas hakkas levima ristiusk. 966. aasta ristiusustamisega algas uus ajajärk Poola ajaloos. See on tähtpäev, mida tänavu tähistatakse kogu Poolas. Pole täpseid kindlaid allikaid, kuid vürsti ristimine olevat toimunud Paasaöö vigiilial, 14. aprillil aastal 966, nii nagu näeb ette Rooma-Katoliku Kiriku traditsioon, et täiskasvanud inimesi ristitakse vigiilia liturgia ajal. Kes ristis suurvürsti, pole samuti teada, kuid on 2 ajaloolist viidet, et kas oli selleks püha Adalbert Prahhast, või isegi, pühad Kirillos ja Methodius. Kohal olevat olnud Poola vaimulik Jourdan, kellest sai aastal 968 Poola esimene piiskop. Peale vürsti ristimist astusid ristiusku tema rüütlid, õukonnas teenivad inimesed ning paljud teised talle lähedal seisvad isikud. Sellest ristimistalitusest sai suur sündmus kogu Poola jaoks, sest paljud inimesed järgnesid vürsti teole ja astusid samuti ristiusku. Eelmise sajandi 90ndatel avastati, et vürsti ristimistalitus toimus Ostrow Lednickis Poolas, kus ka tänavu 14. aprillil 2016 Poola ristiusustamist juubelisündmused aset leiavad.

 

Püha Isa paavst Franciscuse järgmised välisvisiidid

Loe edasi: Püha Isa paavst Franciscuse järgmised välisvisiidid16. aprillil külastab paavst Franciscus Kreekas Lesbose saart, et kohtuda saarel paiknevate põgenikega. Kuid Püha Isa teeb sel aastal veel paar ametlikku visiiti Euroopasse. Nimelt, 9. aprillil kinnitas Püha Tool, et Rooma Paavst võttis vastu Tema Pühaduse Kaekin II ja Armeenia patriarhi ning paljude teiste Armeenia riigiesindajate kutse külastada Armeeniat 24.-26. juunil. Samal ajal annab Vatikani pressiosakond teada, et paavst Franciscus on kinnitanud oma apostellikud visiidid Gruusiasse ja Aserbaidžaani, külastades mõlemat riiki sel sügisel, 30. septembrist kuni 2. oktoobrini. Samuti on Püha Isa ajakavas Noortepäevade külastus Krakovis, 27.-31.07 ja Lundi visiit 31. oktoobril. 

Allikas: Vatikani Raadio,
9. aprill 2016

Paavst sõidab Lesbose saarele 16. aprillil

Loe edasi: Paavst sõidab Lesbose saarele 16. aprillilVatikani pressiosakond andis teada 7. aprilli hommikupoolikul, et paavst Franciscus kinnitas oma visiidi Kreekasse Lesbose saarele 16. aprillil 2016. Püha Isa kohtub järgmisel nädalal oikumeenilise patriarhi Bartholomeusega ja Kreeka presidendiga Lesbose saarel ning visiidi ajal avaldab paavst Franciscus oma toetust põgenikele.

Allikas: Vatikani pressiosakond, 7. aprill 2016

Roomas toimub Jumala halastusele pühendatud konverents

Loe edasi: Roomas toimub Jumala halastusele pühendatud konverentsTeine pühapäev peale Ülestõusmispühi on Jumala Halastuse Pühapäev, mille kirikule andis püha Johannes Paulus II tuletatuna Jeesuse ilmutusest pühale Faustinale 1930. aastatel Poolas. Roomas toimub vahetult enne püha rahvusvaheline konverents, mis on pühendatud Jumala halastusele ja peakõneleja konverentsil on Viini peapiiskop kardinal Christoph Schönborn. Kardinal Christoph Schönborn rõhutas, et halastus on alati “siin ja praegu” ning halastuse juurde tuleb suunata kõik need hinged kes kannatavad. Kardinal kurtis, et nii paljud inimesed on siiski kõva südamega ja näitavad välja “valet halastust”, kommenteerides seda kui inimeste soovi vabaneda oma probleemidest. Ta rõhutas, et meie peaks hoopis vastupidi võtma vastu ammendamatud Jumala armu ja kaastunnet meie igapäevaelus. Konverentsi lõpetab palvevigiilia Püha Peetruse väljakul koos paavst Franciscusega laupäeva, 2. aprilli õhtul, mis ühtlasi tähistab 11. aastat tagasi paavst Johannes Paulus II lahkumist oma Taevase Isa koju, ja sellele järgneb pühapäeval Jumala Halastuse Pühapäeva Missa koos Püha Isaga. Tegemist on Halastuse Aasta tippüritustega Roomas, vahendas Vatikani Raadio.

Allikas: Vatikani Raadio,
2. aprill 2016

Apostellik Ekshortatsioon "Amoris Laetitia" ilmub 8. aprillil

Paavst Franciscuse Apostellik Ekshortatsioon "Amoris Laetitia" (Armastuse rõõm) ilmub 8. aprillil, teatas Vatikani Raadio. Apostellik Ekshortatsioon "Amoris Laetitia" võtab kokku toimunud Perekonna Sinodi erinevaid aruteluküsimusi ning kirjeldab milliste väljakutsete ees  on tänapäeva perekond. Apostellikku Ekshortatsiooni "Amoris Laetitia" esitletakse ajakirjanikele 8. aprilli pressikonverentsil Vatikanis ning tekst avaldatakse esitluspäeva keskpäeval, eesti aja järgi kell 1 itaalia, inglise, saksa, hispaania ja portugali keeles. Pressikonverentsil esitlevad Apostellikku Ekshortatsiooni "Amoris Laetitia"  kardinal Christoph Schönborn, O.P., Rooma ja Milano ülikoolide moraaliteoloogia ja filosoofia professorid. Tekstile kehtib embargo 8. aprilli keskpäevani ja Püha Tool on palunud eelnevalt ajakirjanikel mitte teha erinevaid tõlgndusi ekshortatsioonidokumendi kohta seni kuni  tekst pole avalik.  

Allikas: Vatikani pressiosakond,
1. aprill 2016

 

Paavst avaldab kaastunnet Pakistani terrorirünnaku ohvrite lähedastele ja palvetab lahkunud hingede eest

28. märtsil Pakistanis Lahore peaväljakule Ülestõusmispühi tähistama kogunenud rahvale tehti terrorirünnak, milles hukkus 70 inimest, ja kus haavata sai üle 300 inimese. Paavst Franciscus kutsub Pakistani võime üles taastama rahu ja head läbisaamist erinevate uskkondade vahel. Ühtlasi palvetab Püha Isa kõikide hukkunute ja hukkunute lähedaste eest. Püha Tooli pressiesindaja isa Federico Lombardi, SJ märks, et paavst Franciscus jätkuvalt julgustab üles ehitama rahuriiki, mis põhineb leppimisel, õigusel ja dialoogil. Kogu kirik palvetab lahkunute eest ja avaldab kaastunnet lähedastele. Püha Isa avaldab oma lähedust kõikidele kannatatutele Pakistanis.