Katoliku Kirik EestisAssisi kohtumine

Loe edasi: Assisi kohtumineJeesuse janust karjet ristilt kuuleme me täna süütute sõjaohvrite karjetes ülekogu maailma, ütles paavst Franciscus 20. septembri toimunud ülemaailmsel rahupalvusel Assisis. Kristlased on kutsutud üles mõtisklema Kristuse üle „kannatanute häältes, süütute väiksekeste karjetes, kellel keelatakse ilmavalgust näha.“ Palvusel Assisis, millest võtsid osa ka teised kristlikud usujuhid, kaasaarvatud Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeus ja anglikaani kiriku pea, Cantebury peapiiskop, Justin Welby, tervitas Püha Isa ka mitmeid põgenikke ning sõjategevuses kannatanuid. Üks neist oli noor naine Iraagi Sinjari piirkonnast, kes elas üle 2014 aasta augustis Islami Riigi poolt korralgatud veresauna. „Ma tänan teid, et olete meie eest palvetanud ja meid toetanud, meie genotsiidi teadmiseks võttes“, ütles ta paavstile. „Te olete palju kannatanud. Ma palvetan, ma palvetan teie eest kogu südamest“ ütles paavst oma kätt naise südamele asetades.

Paavsti sõnum meie ühise kodu heaoluks ning uus halastustegu

Loe edasi: Paavsti sõnum meie ühise kodu heaoluks ning uus halastusteguTema Pühaduse paavst Franciscuse sõnum ülemaailmseks palvepäevaks kogu loodu eest
 

 

Ühes meie õigeusu vendade-õdedega ning koos teiste kristlike kogukondade ja kirikutega, tähistab Katoliku Kirik täna (1. september) „Ülemaailmset palvepäeva kogu loodu eest hoolitsemise eest“. See päev annab „usklikele ja kogukondadele suurepärase võimaluse kinnitada oma kutsumust olla kogu loodu peremees ja tänada Jumalat selle suurepärase kätetöö eest, mille Ta on meie hoolde usaldanud ning paluda Tema abi loodu kaitsmisel ning halastust pattude eest mis me oleme sooritanud maailma vastu, milles me elame.“1

Paavsti ajakava Lundis

Loe edasi: Paavsti ajakava LundisPaavst Franciscus sõidab ametlikule visiidile Lundi 31. oktoobril 2016. Edastame järgnevalt ametliku visiidi ajakava. Kuid Püha Isa on Rootsis samuti 1. novembril, et kohtuda katoliiklastega ning pühitseda Missat Malmös. Kes soovivad sõita omal käel Rootsi, et osa saada Pühast Missast 1. novembril Malmös, palume sellest anda teada Administratuurile, et me teaksime küsida ning seejärel jagada sissepääsuks pileteid. Palume kirjutada järgnevale aadressile

Paavst Lundis - ametlik kava :

Paavst Franciscus avaldas sõnumi kogu loodule ja keskkonna hoolitsemisele

Loe edasi: Paavst Franciscus avaldas sõnumi kogu loodule ja keskkonna hoolitsemisele Püha Isa paavst Franciscus avaldas apostelliku sõnumi “Näidake üles halastust meie ühisele kodule,” millega Püha Isa kutsub kõiki inimesi, eriti kristlike kogukondi kinnitama oma kutsumust olla kogu loodu peremees, tänama Jumalat selle kõige eest, mille Tema on meie hoolde usaldanud. “On väga julgustav näha, et muret meie planeedi tuleviku pärast jagavad kirikud ja kristlikud kogukonnad teiste religioonidega. Tõesti, viimastel kümnenditel on erinevad vaimulikud juhid teinud arvukalt pingutusi, et pöörata ühiskonna tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad meie planeedi vastutustundetu ärakasutamisega. Siin sooviksin ma äramärkida Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeust, kes on palju rääkinud patust, mis on loodule liigategemine ning on juhtinud tähelepanu moraalsele ja vaimulikule kriisile,” märgib paavst Franciscus kohe oma palvepäeva kirja alguses. „Kristlased või mitte, usklike ja heatahtlike inimestena, peaksime hoidma kokku näidates ülest halastust planeedi Maa kui meie ühise kodu vastu, mis on paik jagamiseks ning osaduseks.“ "Kui kuuled nuttu maailmas, siis kuuled vaeste ja kannatavate inimeste nuttu". "Millises maailmas me soovime elada," küsib paavst Franciscus. Ta kutsub kõiki inimesi teadvusama ülemaailmsest probleemist meie elukeskkonnas.

Ülemaailmse palvepäeva palve kogu loodule

Loe edasi: Ülemaailmse palvepäeva palve kogu looduleEelmine aasta entsükika Laudato Si' ilmumise järgselt nimetas paavst Franciscus 1. septembri palvepäevaks kogu loodu eest. Püha Isa palub kõigil palvetada eriti sellel Halastuse Juubeliaastal kõige loodu eest ja et meie hoolitseksime ühise kodu eest. Püha Isa on andnud selleks kogu Kirikule, kiriklikele institutsioonidele ja ortotoksetele vendadele ja õdedele Kristuses järgneva palve:

O vaeste Jumal,
aita meil päästa mahajäetuid,
ja neid keda on unustatud siin maa peal,
kõiki neid, kes on hinnalised Sinu silmis...
Armastav Jumal -
näita meile meie koht selles maailmas,
mis oleks armastuse kanaliks kõigele loodule.
Halastav Jumal, anna meile andeks,
ja aita meil jagada Sinu halastust kogu meie ühise kodu heaks.
Kiidetud olgu Jumal!
Aamen.

Paavst sõidab Gruusiasse ja Aserbaidžaani

Loe edasi: Paavst sõidab Gruusiasse ja AserbaidžaaniPaavst Franciscuse ametlik visiit Gruusiasse ja Aserbaidžaani leiab aset 30. septembrist kuni 2. oktoobrini. Enne seda sõidab Püha Isa taas Assisi 20. septembril, kus toimub Ulemaailmse Rahukohtumise 30. aastapäeva tähistamine. Gruusiasse ja Aserbaidžaani kohtumise moto on “Pax Vobis” (rahu olgu teiega), teatas Püha Tool. Vatikani uudisteagentuur edastas esmaspäeval 22. augustil, et välisvisiit Gruusiasse ja Aserbaidžaani leiab aset egiidi all “religioonidevaheline dialoog ja lootus rahule”, sest Püha Isa on öelnud, et ta soovib selle reisiga väärtustada selle piirkonna kogukonna usku ja kultuuri ning julgustada Gruusia ja Aserbaidžaani elanike dialoogile. Tegemist on Püha Isa teise visiidiga Kaukasuse piirkonda. Esimene toimus juunis Armeeniasse. Peale paavsti ametlikku visiiti Gruusiasse ja Aserbaidžaani sõidab Püha Isa Lundi ja Malmösse 31. oktoobril, kus toimub reformatsiooni 500 aastapäeva tähistamine.

 

Allikas: www.news.va

22. august 2016

Asutati uus kongregatsioon ilmikute, perekonna ja eluküsimuste jaoks

Loe edasi: Asutati uus kongregatsioon ilmikute, perekonna ja eluküsimuste jaoksKolmapäeval, 17. augustil andis Püha Tool välja paavst Franciscuse allkirjastatud (15.08.2016)  uue motu proprio kirja, millega ametlikult asutatakse uus ilmikute, perekonna ja eluga tegelev ametkond. „Aastasadu on Kirik armastava emana kandnud hoolt ja näidanud ülesse austust ilmikute, perekonna ja elu vastu, kandes edasi halastava Päästja armastust inimkonna vastu“, võime lugeda uuest, 15. augustil allkirjastatud dokumendist. „Me pöörame oma mõtted ilmikute, perekonna ja elu poole, kellele soovime pakkuda toetust ja abi, sest nad on meie ajastul Evangeeliumi elavad tunnistajad ning Issanda headuse väljendajad.“ Uus Vatikani osakond võtab üle seniste Paavstliku ilmikute konsiiliumi ja Paavstliku perekonna konsiiliumi ülesanded. Ilmikute, perekonna ja elu kongregatsioon alustab tööd 1. septembril käesoleval aastal, mil paavstlikud ilmikute ja perekonna konsiiliumid lõpetavad oma töö. Uut kongregatsiooni hakkab juhtima piiskop Kevin Joseph Farrell, kes seniajani on teeninud Dallase piiskopina Texases, teatas Vatikani Raadio.

Allikas: Vatikani Raadio
18. august 2016

Paavst kohtus Prantsusmaa presidendi Hollandiga

Loe edasi: Paavst kohtus Prantsusmaa presidendi HollandigaKolmapäeval, 17. augustil kohtus Prantsusmaa president Francois Holland Vatikanis Püha Isa paavst Franciscusega. Tegemist oli teise ametliku kohtumisega president Hollandi ja paavst Franciscuse vahel. President Hollandi saatsid Prantsuse siseminister Cazeneuve ja Prantsusmaa suursaadik Püha Tooli juures Philippe Zeller. Kohtumine toimus kolm nädalat peale julma isa Hameli mõrva Pransusmaal, Rouenis, mis oli üks kohtumise teemadest. Prantsuse president Holland andis mõista paavst Franciscusele omapoolset tänulikkust Püha Isa toetuse eest Prantsusmaale rasketel hetketel viimasel ajal, eriti Nizzas ja viimati isa Hameli mõrva ajal, teates Prantsusmaa ajaleht La-Croix. Kuna kohtumine toimus Prantsusmaa presidendi ja Püha Isa vahel privaatselt, siis ei ole avaldatud kohtumise sisu, teatas Vatikani Raadio. Prantsusmaa president Holland külastas ka Prantsuse kogukonna kirikut Saint-Louis des Français'i Roomas. Samuti kohtus Prantsusmaa president Holland Püha Tooli riigisekretäri kardinal Paroliniga. Kolmapäevasel lühikohtumisel Prantsusmaa presidendiga kinnitas paavst Franciscus oma jätkuvat toetust ja kiindumust Prantsusmaale, teatas ajaleht La – Croix.

Allikas: La-Croix, Vatikani Raadio.
17. august 2016

Paavst Franciscus: palvetage Süüria eest!

Loe edasi: Paavst Franciscus: palvetage Süüria eest!Paavst Franciscus pühapäevasel Angelusel 7. augustil kutsus avalikust Süürias rahule. Püha Isa palus kõikidel, kes olid tulnud Püha Peetruse väljakule pühapäevast Inglitervitust kuulama, et  üheskoos palvetada olukorra eest Süürias, mis on väljunud kontrolli alt ja palju süütuid inimesi tapetakse iga päev : “Armsad vennad ja õed, kurbusega kuuleme jätkuvalt sõnumeid Süüriaist, kus nii palju tsiviilisikuid hukkub sõja tõttu, eriti viimasel ajal Aleppos.” Püha Isa ütles rõhutas, et nende süütute inimeste seas on väga palju lapsi, kes ei pea selle tekkinud sõjalise konflikti eest oma eluga maksma. Paavst Franciscus avaldas oma lähedust kogu Süüria rahvale kes kannatavad selles konfliktis. Ja usaldas kõik Ema, Neitsi Maarja kaitse alla ning palus kogu Kirikul palvetada Süüria eest, et seal lõpuks saavutataks rahu.

Allikas: www.news.va

Paavst Franciscus võib külastada Venemaad või Valgevenet

Loe edasi: Paavst Franciscus võib külastada Venemaad või Valgevenet"Ma usun, et Franciscus külastab Venemaad või Valgevenet ja tema visiit Poola on samm selles suunas," rääkis KAI-le (Poola Katoliku Infoagentuurile) Tadeusz Kondrusiewicz, Minsk-Mohilevi metropoliit-peapiiskop Valgevenes. Peapiiskop Kondrusieiwcz märkis, et Poola visiidile saabudes ja oma avakõnes Poola riigiesindajatele, puudutas paavst Franciscus suure tähtsusega teemat. Nimelt ütles ta Wawelis, et tal on hea meel tulla Kesk- ja Ida-Euroopasse. On selge, et see on tema jaoks oluline visiit. Nüüd on saabunud aeg teha veel üks samm Ida-Euroopasse. Ma usun, et lõpuks jõuab ta Venemaale või Valgevesse.“