Katoliku Kirik EestisViirus on võtnud juba 50 vaimuliku elu Itaalias

Loe edasi: Viirus on võtnud juba 50 vaimuliku elu ItaaliasPõhja - Itaalias on surnud covid-19 viiruse tagajärjel juba 50 preestrit. Nad lahkusid meie hulgast siis, kui viirus hakkas plahvatuslikult levima Itaalias. Vaimulikud teenisid igapäevaselt oma kogudusi, olid toeks rahvale, perekondadele ja kõikidele ustavatele. Samuti toetasid vaimulikud haiguspuhangute ajal sõdureid, jalaväelasi ja kõiki teisi, kes on igapäevaselt eesliinil tööl haiglates. Paljud surnud vaimulikud olid 50-60 aastased, kirjutab Itaalia ajaleht Corriere della Sera.  

Palvepäev Itaalias, 19. märtsil

Loe edasi: Palvepäev Itaalias, 19. märtsil"Itaalia, kes on tänapäeval raskes eriolukorras, teab, et saab alati vaadata enesekindlalt ja tänulikult paavsti poole", avaldab Itaalia Vabariigi President Sergio Mattarella paavst Franciscusele. Eriline lähedus, mida paavst Itaaliale on näidanud, isegi viimastel päevadel külastades pühamuid Roomas ja mis on olnud sajandeid inimestele lohutuse ning lootuse allikaks, näitab täielikku solidaarsust Itaalia rahvaga" President ütles, et paavsti kurb pilk laieneb täna kogu maailmale, rahvusvahelisele ühtsusele, isalikult hoides kõiki.

Tänase dramaatilise väljakutse paremaks ületamiseks ning helge tuleviku suunas liikumiseks, loodab president, et Franciscuse sõnum saab üldusele enam olulisemaks ja nähtavamaks.

Paavst kuulutas 19. märtsi palvepäevaks  Itaalias ja palub kõigil, üle maailma, palvetada roosipärga kell 21 (Itaalia ajajärgi) pandeemia leviku piiramise eest.

Palvetagem pandeemia lõpu eest koos Püha Isaga!

Loe edasi: Palvetagem pandeemia lõpu eest koos Püha Isaga!Paavst sõitis täna (pühapäeval, 15. märtsil) Vatikanist välja ja külastas kahte Rooma kirikut: Santa Maria Maggioret (Suurimat Maarja basiilikat Roomas), mis on tuntud imettegeva Maarja ikooni poolest ja Rooma San Marcello kirikut, kus paikneb 15. sajandist pärit imettegeva rist. Püha Isa palus nimetatud kirikutes Itaaliat ja kogu maailma tabanud pandeemia lõpu eest. Ta palus ka paljude haigete inimeste tervenemise eest, meenutas palves möödunud päevade arvukaid ohvreid ja palus, et nende perekonnad ja sõbrad leiaksid lohutust ja tröösti. Tema palveintentsioon laienes ka tervishoiutöötajatele, arstidele, õdedele ja kõigile nendel päevadel töötavatele inimestele, et tagada ühiskonna tõrgeteta toimimine. Ühineme ka meie Püha Isa palveintentsioonidega!

„Kiriku sinod: osadus, osalus ja missioon“

Oktoobris 2022 kohtuvad Roomas kogu maailma piiskopid, et arutada teemat: „Kiriku sinod: osadus, osalus ja missioon“.

„Sinodi” kontseptsioon on paavst Franciscusele olnud sagedase arutelu teemaks, eriti eelmisel piiskoppidesinodil 2018. aasta oktoobris. Sellest ka uue piiskoppidesinodi teema, et tegeleda sinodi sisulise poolega Kiriku kasvamise ja toimimise nimel.

Rahvusvahelise teoloogia komisjoni poolt 2018. aastal määratletud mõiste sinod on „Püha Vaimu tegevus Kristuse Ihu osaduses ja Jumala rahva misjonirännakul“. Selle mõiste all mõistetakse üldjuhul piiskoppide tööd Püha Vaimu abiga, kaasates piiskoppe, preestreid, usu- ja ilmikkatoliiklasi, Kiriku töösse.

Sinodid toimuvad iga kolme aasta tagant, tegelevad mõne küsimusega, mis on hetkel ja tulevikus oluline Kiriku seisukohalt. Praeguseks on toimunud 15 piiskoppidesinodi.

Querida Amazonia

Avaldatud on sinodijärgne apostellik ekshortatsioon Amazonase piirkonna kohta (terviktekst inglise keeles (loe SIIT)). Siinjuures lühikokkuvõte ekshortatsioonist.

Armastatud Amazonase piirkond seisab kogu oma hiilguses, dramaatilisuses ja müstilisuses maailma ees.“ Nii algab sinodijärgne apostellik ekshortatsioon Querida Amazonia.

Esimese kahes punktis (2-4) selgitab Paavst „selle ekshortatsiooni olulisust“, mida on täiendatud viidetega Amazonase piirkonda kuuluvate riikide piiskopkondlike konverentside dokumentidele, samuti Amazonasega seotud luuletajate värssidele. Ta rõhutab, et soovib anda enda vastuse, mille Sinod temas esile kutsus, ning selgitab, et ta ei kavatse asendada või dubleerida lõppdokumenti, mida ta kutsub meid täielikult seda läbi lugema.

Uus apostellik kiri Admirabile signum

Loe edasi: Uus apostellik kiri Admirabile signumPaavst Franciscus külastas esimesel advendipühapäeval, 1. detsembril 2019 Grecco linna Itaalias, mida võib tänu Püha Franciscusele pidada jõulusõimede sünnilinnaks kui ta 1223.a. lavastas väikeses mägilinnas jõulumüsteeriumi. Franciscuse ajast hakkas jõulusõime traditsioon levima kõikides maades, et meenutada Jumala Poja lihakssaamist.

Sellel Grecco külastamise päeval avaldas Püha Isa paavst Franciscus oma uue apostelliku kirja Admirabile signum jõulusõimede traditsiooni kohta.

Armastus Jumala ja meie vendade ja õdede vastu, kaotab hirmu. Paavst Franciscus

Loe edasi: Armastus Jumala ja meie vendade ja õdede vastu, kaotab hirmu. Paavst FranciscusPaavst Franciscus viibis Tais 23.-24. novembril 2019, kus ta kohtus budistide esindajatega ja katoliiklastega, keda Tais on vaid 0,5% kogu rahvastikust. Pühapäeval, 24. novembril suundus paavst Jaapanisse.

Paavst Franciscus kinnitas pühapäeval Jaapani Nagasaki rahumemoriaali külastades, et rahu ja julgeolekut ei saa tagada vale julgeoleku abil, mis põhineb hirmul ja vastastikusel usaldamatusel.

Paavst nimetas Hiroshima tuumarünnaku suureks kuriteoks. Samas märkis, et ta on mures jätkuva tuumaenergia kasutamise pärast.

Roomas lõppes Amazonase sinod

Loe edasi: Roomas lõppes Amazonase sinodPühapäeval, 27. oktoobril 2019, koos paavst Franciscuse ametliku pöördumisega, lõppes Roomas aset leidnud nn Amazonase piiskopisinod. Sinod töötas perioodil 6.-26. oktoobrini, millel osales 185 hääleõigusega piiskoppi ning sadakond orduinimest, eksperti ja vaatlejat. Ettevalmistavad materjalid avalikustati 2018. aasta juunis, millega määrata ära sinodi põhiteemad; sinodi töödokument (instrumentum laboris) valmis 2019. aasta juunis, peakirjastatud „Amazonas – kiriku ja kõikehõlmava ökoloogia uued rajad“ („Amazonia, new paths for the Church and for an integral ecology"), mis seadis aruteluks Amazonase regiooni katoliiklaste vajadused ja selle taustal kogukiriku võimalused. 28.-30. augustil 2019 kohtusid Amazonase regiooni piiskopid isekeskis.

Oktoober on maailmamisjoni kuu

Loe edasi: Oktoober on maailmamisjoni kuuMisjon on Kristuse käsk Kirikule ja igale kristlasele. Kiriku misjon tähendab olla Kristuse kaastööline inimeste ja kogu loodu lepitamisel ja päästmisel. Ustavuses sellele käsule on vaja kõigi kristlaste ühist panustamist. Ükski kirik tänapäeva maailmas ei oma vahendeid, et Kristuse antud misjoniülesannet üksinda täita, ent ükski kirik ei või ka sellest ülesandest loobuda. Misjon meie jaoks, siin Eestis, ei tähenda sugugi kaugetele maadele reisimist, vaid maailma keskele astumist omaenda koduukse lävelt.

Vatikanis algas Amazonase piiskoppide Sinod

Loe edasi: Vatikanis algas Amazonase piiskoppide SinodRoomas algas kolmenädalane piiskoppide Sinod Amazonase piirkonna kaiseks. Paavst Franciscus avas sinodi Püha Missaga pühapäeval 6. oktoobril ja Sinod kestab kuni 27. oktoobrini 2019. Püha Isa püüab ise aktiivselt Sinodist osa võtta nii palju kui tema päevakava seda lubab. Avapäeva alustas paavst Franciscus Püha Peetruse väljakult, kus üheskoos Amazonase kaitseorganisatsiooni esindajatega liiguti Sinodi saali Vatikanis. Paavst nentis, et Amazonase puhul on tegemist mitmekülgse probleemiga, mis hõlmab nii pastoraalseid, kultuurililisi, sotsiaalseid ja ökoloogilisi küsimusi. Selline Amazonase toetusgrupiga kohtumine  Peetruse väljakul oli ka Sinodi ajaloos erakordne.