Katoliku Kirik EestisMisericordiae Vultus

PaavstVatikanisJumala Halastuse püha eelõhtul, 11. aprilli, esitles paavst Franciscus Vatikanis Juubeliaasta puhuks uut induktsioondokumenti ehk bullat, kus Püha Isa märgib, et Juubeliaastat tuleb tähistada igas kirikus üle maailma. "Armsad vennad ja õed, olen tihti mõelnud, kuidas kirik võiks tegutseda olles olemuselt missjonlik ning selgemalt tunnistada Jumala halastust. See on teekond, millele on fokusseeritud Juubeliaasta ja mis algab igaühe vaimse vestlusega keskendudes Tema halastusele," märkis induktsioonikirja esitlusel paavst Franciscus. "Ma olen veendunud, et kogu Kirik väga vajab halastust, sest et meie oleme patuses," ta lisas "ja selles Juubeliaasta rõõmus meile on antud võimalus leida viljakat Jumala armu, millele oleme kõik kutsutud ning mille läbi anname lohutust igale inimesele, kes seda vajab meie ajastul. Ärgem unustagem, et Jumal andestab meile kõigile ja alati. Ärgem väsigem paluda andeks."

Juubeliaasta sündmuseid korraldab Paavstlik Uue Evangeliseerimise Komisjon Vatikanis, mida juhib kardinal Rino Fisichella.

Erakorraline Juubeliaasta algab 8. detsembril 2015 ja kestab 20. novembrini 2016.

Terviktekst (inglise keeles) on saadaval järgnevalt lehelt SIIT.

Allikas: Vatican Insider, 12.04.2015

Social button for Joomla