Püha Isa palveintentsioonid aprillikuuks

Püha Isa palveintentsioonid aprilliks on, et inimesed õpiksid austama loodut ning hoiaks seda kui Jumala kingitust.

Paavst Franciscuse evangeelne palve on tagakiusatud kristlaste eest, et nad leiaks lohutust ülestõusnud Issandas.