Katoliku Kirik EestisKümme aastat pärast paavst Johannes Paulus II

JohannesPaul2Täna, 2. aprillil möödub 10. aastat kui püha paavst Johannes Paulus II lahkus oma Taevase Isa koju. 

Paavst Franciscus meenutas 1. aprilli Üldaudientsil püha Johannes Paulus II kui tõelist Kristuse tunnistajat Tema kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi. Püha Isa palus ka palvetada Suurel Neljapäeval püha Johannes Paulus II eeskostel perede, kiriku ja meie endi eest, et ülestõusmise valgus võiks särada meie keskel ning meis valitseks rõõm ja rahu.

Püha Johannes Paulus II eeskoste palve

Oo Pühim Kolmainsus, me täname Sind, et Sa oled Kirikule andnud püha Johannes Paulus II ja oled temas lasknud särada oma isaduse hellust, Kristuse Risti au ning armastuse Vaimu hiilgust. Tema, kes usaldus täielikult Sinu lõpmatule halastusele ja Pühima Neitsi Maarja emalikule eeskostele, oli meile Jeesuse, Hea Karjase, elavaks kujuks. Ta näitas meile, et pühadus on igapäevase kristliku elu eesmärk ja tee, mille läbi me saavutame igavese ühenduse Sinuga. Anna meile tema eeskoste kaudu ja oma tahte järgi seda armu, mida me Sinult palume lootes, et ta on arvatud Sinu pühakute hulka.
Aamen.

Loe lähemalt: püha Johannes Paulus II elulugu

Social button for Joomla