Paavst Franciscuse kõne Palmipuudepühal

Paavstpalmipuudel(Lühendatult) See on Jumala teekond, alandlikkuse teekond. Mida tähendab alandama? Ennast alandada on eelkõige Jumala tee: Jumal alandab ennast, et sammuda ühes oma rahvaga selleks, et kannatada nende salgamisi. Näeme seda, siis kui loeme teist Moosese raamatut. Milline alandus see oli Jumalale kuulda kõiki neid nurinaid ja kaebusi Moosese vastu, kuid tegelikult olid need suunatud Tema, nende Isa vastu, kes päästis nad orjapõlvest, juhtides rahva läbi kõrbe vabaduse maale. Sel nädalal, Pühal Nädalal, mis lõppeb Ülestõusmispühadega, võtame me ette Jeesuse enda alanduse teekonna. Ainult sel viisil saab see nädal olla „püha" ka meie jaoks!


Me tunneme tema rahva juhtide põlgust ja katseid Teda eksitada. Aitame kaasa Juuda reetmisele, üks kaheteistkümnest müüb ta kolmekümne hõberaha eest. Me näeme, kui Issand vangistatakse ja viiakse minema kui kurjategija; jüngrite poolt hüljatud; viidud ülemkohtu ette, surma mõistetakse, pekstakse ja solvatakse. Me näeme jüngrite hulgas Peetrust, „kaljut", kes Ta kolm korda salgab. Me kuuleme rahva hõikeid, mis ässitavad ülemkohust Barrabast vabastama ja Jeesust ristilööma. Me näeme, kuidas purpurisse riietatud sõdurid Teda pilkavad ja kibuvitsa pärjaga kroonivad. Ja siis, kui Ta võtab ette valurikka teekonna risti raskuse all, kuuleme rahvahulga ja selle juhtide mõnitusi, kes naeravad selle üle, et Ta on Kuningas ja Jumala Poeg.
Selleks, et seda teekonda täiusele viia, võttis Jumala Poeg „orja kuju". (Fl 2:7). Kokkuvõttes tähendab alandlikkus teenimist. See tähendab Jumalale ruumi tegemist ehk enesest loobumist, nagu ütleb Pühakiri. (Vt. Fl 2:7). See on suurim võimalik alandlikkus.

On ka teine võimalus, mis vastandub Kristuse teele. See on maisus, maailma teekond. Maailm pakub meile tühisust, uhkust, edu ... teist teed. Saatan pakkus seda teed ka Jeesusele, kui Ta oli nelikümmend päeva kõrbes. Jeesus lükkas selle kohe tagasi. Koos Temaga suudame ka meie nendele kiusatustele vastu astuda, mitte ainult rasketel hetkedel aga ka igapäeva elus.

Vatikan, 29.03.2015