Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscus. Märtsikuus palvetagem naiste eest.

mimosaPaavst Franciscuse apostellik ja misjonärlik palve märtsikuuks on palvetada naiste eest. Eriti naiste eest, kes töötavad kiriku heaks. "Naiste osalemine kiriku töös on suur kingitus. Ka Jeesus tuli meie juurde läbi Maarja," ütles paavst Franciscus. Püha Isa palus kõigil ühineda palves selle intentsiooniga ja palvetada märtsikuu jooksul naist eest ja et nad oleks kirikus märgatud ning hoitud.


Allikas: Vatikani Raadio
03.03.2015

Social button for Joomla