Paavsti üldaudients 10. detsembril

PapaKolmapäevasel üldaudientsil paavst Franciscus pööras tähelepanu oktoobrikuus toimunud Sinodile ning avaldas oma tänu kõigile Sinodi osalistele. Paavst Franciscus oma iganädalasel kohtumisel palveränduritele Püha Peetruse väljakul ütles avameelselt, et Sinod on pastoraalne väljakutse lahendada perekondades tekkinud probleeme ja ta pidas silmas, et abielu on sakrament, mis on ühtsuse, truuduse ja elule avatuse liit. Paavst oli kriitiline, kuidas meedia väljendas seda nägemust "tihti nad töötavad kui kahes meeskonnas, poolt ja vastu, kord konservatiivses, kord liberaalses mõttes jne," ütles Püha Isa. Ta selgitas, et Sinodi lõplik aruanne valmib varsti ja seda jagatakse kõigile, kuid ta andis mõista, et Sinodist tulevad tulemused tuuakse järgmise aasta oktoobris toimuvale Sinodile ja paavst julgustas kõiki selle eest palvetama. "Sinod ei ole kui Parlament, Sinod on dialoog," ütles paavst Franciscus. "See on pikk ettevalmistus, teekond, mis tegutseb meie perekondade ja ühiskonna heaks," lisas Püha Isa.
Allikas: news.va