Katoliku Kirik EestisLõppes paavst Franciscuse ametlik visiit Türki

papaturcijaPühapäeval, advendiaja esimesel pühapäeval lõppes paavst Franciscuse visiit Türki. Kolmepäevase ametliku visiidi jooksul paavst Franciscus külastas nii Ankarat kui Istanbuli ja kohtus Türgi riigipeade ja kirikujuhtidega.

Laupäeval, 29. novembril külastas Rooma paavst Sinist Mošeed, kus Püha Isa palvetas vaikuses ning peale palvust külastas ta endist kristliku pühamut Hagia Sophiat, kus täna asub muuseum ja mis on avatud kõigile külalistele. Peale päevast visiiti Istanbuli kesklinnas pidas paavst Franciscus Missa Püha Vaimu Katedraalis, kus temaga koos pühitses missat 50 preestrit.

Ühispalvus, Jumalik Liturgia, toimus pühapäeval, advendiaja esimese pühapäeva hommikul koos Tema Pühaduse Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartolomeosega Püha George Kirikus Istanbulis, kus paavst Franciscus pöördus oikumeenilise patriarhi poole oma sooviga otsida osadust õigeusu kirikuga. Jumalikul Liturgial pööras paavst Franciscus tähelepanu kolmele asjaolule. Toome järgnevalt lühidalt paavst Franciscuse kõne Jumaliku Liturgia teenistusel:

„Maailmas on nii palju inimesi, kes kannatavad vaegtoitumise, üha kasvava töötuse (seda ka noorte seas) ja ühiskonnast väljaheitmisemise all. Selle tulemusel võib kasvada kuritegevus ja isegi terroristideks värbamine. Meie vendade ja õdede appikarjed ei saa meid ükskõikseks jätta. Nad ei vaja mitte ainult meie materiaalset abi – nagu see tihti on – vaid eriti meie abi kaitsmaks nende inimväärikust, et nad leiaksid endis vaimulikku jõudu, et elada ise oma elu. Nad tahavad, et me võitleksime Evangeeliumi valguses vaesuse peamiste põhjustega milledeks on ebavõrdsus, inimväärika töö ja elupaiga puudumine ning nende õiguse töötada ja kuuluda ühiskonda eitamine. Meie, kristlastena, oleme üleskutsutud kaotama seda üleilmset ükskõiksust, mis praegusel ajal kipub maailmas võimust võtma, luues uue armastusel ja solidaarsusel põhineva tsiviilisatsiooni.

Teine palve on sõjakonfliktides kannatute eest maailma eri paikadest. Me tunneme seda eriti siin, sest mõningaid naaberriike hirmutab ebainimlik ning karm sõda. Ma mõtlen sügava valuga neile, kes langesid ebainimliku ja põhjusetu rünnaku ohvriks, mis pandi toime Nigeerias, Kano mošees palvetanud moslemite vastu. Iga vägivallategu, eriti kui see on toime pandud nõrkade ja kaitsetute vastu, on tõsine patt Jumala enda vastu, sest see väljendab põlgust Jumala palge suhtes, kelleks on inimene. Kokkupõrkes kannatada saanute abipalve innustab meid kiirustama katoliiklaste ja õigeusklike osaduse ja leppimise teel. Tõesti, kuidas me saaksime usutavalt kuulutada Kristusest lähtuvat Evangeeliumi rahu, kui meie vaheline rivaalitsemine ja erimeelsus jätkub (Paul VI, Nuntiandi, 77)?

Kolmas minu poolne abipalve, mis meile mõtlemisainet pakub kuulub noortele. Kahjuks leidub praegusel ajal palju noori, kellel puudub lootus, nad on loobumise ja usaldamatuse meelevallas. Noored, keda mõjutab tänapäeva kultuur, otsivad rõõmu materiaalsetest asjadest ning oma üürikestest emotsioonidest. Uued põlvkonnad ei saa kunagi olema valmis omandamaks tõelist tarkust ja lootust, kui meie pole võimelised neile edasi andma inimlikkust, mis pärineb Evangeeliumist ja Kiriku sajandite pikkusest kogemusest. Need on just nimelt noored, kes ajendavad meid liikuma täieliku osaduse poole. Mulle meenuvad näiteks õigeusklikest, protestantidest ja katoliiklastest noored, kes võtavad osa Taizé kogukonna organiseeritud kohtumistest. Nad ei tee seda mitte selleks, et ignoreerida meid jätkuvalt eraldavaid erimeelsusi, vaid selle pärast, et nad on võimelised nägema neist kaugemale. Nad suudavad näha asjade tõelist sisu ja seda suurt pühadust mis meid juba praegu ühendab".

Kohtumise lõpus paavst Franciscus ja Tema Pühadus Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeose allkirjastasid ühisdeklaratsiooni, kus nad väljendasid ühist muret praeguse olukorra üle Iraagis, Süürias ja kogu Lähis-Idas ning nende ühiseks sooviks on rahu ja stabiilsuse tagamine nimetatud riikides ning tungiv soov leida lahendus konfliktile läbi dialoogi ja leppimise.

Paavst Franciscuse visiit Türki toimus 28.-30. november 2014.

Social button for Joomla