Üldaudientsil: paavst kutsus palvetama piiskoppide eest

papafrÜldaudientsil, 5. novembril palus paavst Franciscus palvetada kõikide katoliku piiskoppide eest. Tema seekordne katehhees oli suunatud kõikidele katoliku piiskoppidele ning et Kirik üheskoos palvetaks nende eest. "Kristus ise algatas vaimuliku seisuse Kirikus, mille eesmärgiks on ülesehitada Kirik". Palvetagem kõikide piiskoppide eest, sest ei ole kerge olla piiskop," ütles paavst Franciscus. Ta lisas, et piiskopi roll paistab välja Kristuse kohaolekus, sest Kirik on tema Ihu. Lisaks oma teenistusele piiskop juhatab ja kaitseb Jumala rahvast, piiskop väljendab Kiriku emalikkust.

"Kirik, mis ei ole ümbritsetud piiskopi ümber, on haige Kirik. Jeesus soovis ühtsust piiskopide ja usklike vahel, alustavate preestrite ja diakonide vahel. Niisiis piiskopi roll ei ole auastmel olemine, see on teenimine, isegi selline mõtteviis ei tohiks aset leida," nentis Rooma piiskop.

Samuti paavst Franciscus tuletas meelde lõppenud katoliku piiskoppide Sinodi, kus ta märkas erinevate piiskopide seas ühtsust ja rõõmu, olenemata sellest, et piiskopid tulevad erinevatest rahvustest ja on erineva kultuuritaustaga.

Oma kateheesi lõpetas Püha Isa pöördumisega tuhandete inimeste poole Püha Peetruse väljakul Roomas, et piiskopid on meile suur kingitus ning kutsus üles kasvama ja olema sügavas ning siiras osaduses piiskoppidega. Alustades preestritest ja diakonidest. "See ei ole Kirik kui ustavad preestrid ja diakonid ei ole piiskopi ümber. See on nähtav Apostellik pärimus, mida kannavad piiskopid ja see ühendab Kirikut. Palvetagem nende eest."

Allikas: Vatican News,
5. november 2014