Lõppes kahenädalane katoliku piiskoppide sinod

Sinod5.-19. oktoobrini toimus Roomas, Vatikanis, katoliku piiskoppide kohtumine ehk sinod perekonna teemal paavst Franciscuse osavõtul, millest võttis osa ligi 200 kõrgvaimulikku ja samuti olid kohal ilmalikud esindajad. Sinodi eesmärk oli arutada perekonna ja abielu küsimusi tänases ühiskonnas. Sinod tuletas meelde abielu pühadust ühe mehe ja ühe naise vahel ning abielulahutamatust ja rõhutas pereelu tähtsust ja positiivsust inimeste elus ning väljendas soovi, et pered oleksid iga päeva rohkem armastuse ja valguse allikad.

Sinoid kutsus kohtlema homoseksuaalse kalduvusega inimeste vastu respekti ja taktitunnet, mida ütleb juba Katoliku Kiriku Katekismus, mis ilmus aastal 1985. Sinodi pööras tähelepanu eriti nendele perekondadele ja inimestele, kellel on ustavust ja usku ning armastust seista nende kõrval, kes kannatavad elukoormuste all, hoolitsedes laste erivajaduste eest, sügavad haigused ning tervise halvenemine vanaduses või kaotades lähedase inimese - perekonnad, kelle on julgust näha oma koormat. Samuti käsitles sinod nende perekondade teemat, kes seisavad vastakuti majanduslike raskustega, tööpuudusega, või pered, kes elavad igapäevaselt sõjapiirkonnas ja on sunnitud oma kodumaalt lahkuma, mis kõik omakorda vähendab inimväärikust. Sinoid esinejad väitsid sinodi lõppedes, et nad mõistavad, kui suure väljakutse ees on perekonnad täna - jääda ustavaks abilelulisele armastusele. Individualism, stress, usuline ükskõiksus jätavad pereelule oma jälje. Sagedased kriisis abielus, ilma et oleks oleks julgust olla kannatlik ja mõelda, teha ohverdusi ning andestada üksteisele.

Sinod lõppes piduliku missaga Püha Peetruse väljakul Roomas 19. oktoobri hommikul, kus missat pühitses paavst Franciscus. Missast võttis osa ka paavst emeriitus Benedictus XVI. Kokku oli tulnud üle 70 000 inimese kogu maailmast. Paavst Franciscus kuulutas nimetatud missal õndsaks paavst Paulus VI (pontifikaat 1963-1978), keda on peetud perekondade eestseisja paavstiks - viimast eelkõige tema poolt välja antud entsüklika Humanae Vitae (1968) tõttu.