Õnnis paavst Paulus VI

paulus VIVatikanis kuulutati õndsaks paavst Paulus VI (pontifikaat 1963-1978). Paavst Paulus VI, kodanikunimega Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, on peetud kunstnike patrooniks, palverändurist paavstiks ja perekondade eestseisjaks - viimast eelkõige tema poolt välja antud entsüklika Humanae Vitae (1968) poolt, mis käsitles inimelu edasiandmise teemat ning tõstatas perekonna küsimused Vatikani II Kirikukogu ees olulise valguse ette ning mõistis hukka kõik raseduse katkestamisega seotud. Kokku kirjutas Paulus VI seitse entsüklikat.

 

Oma pontifikaadi nimeks võttis endine kardinal Montini apostel Pauluse järgi. Ta oli ka viimane paavst, keda krooniti, hiljem aga peale Paulus VI hakati pühitsema Peetruse järglasi ametisse. Kardinal Montini osales aktiivselt Vatikani II Kirikukogul ja tema kinnitas paavstina Kirikukogu lõplikud otsused. Ametisse nimetamisel lubas ta jätkata oma eelkäija Johannes XXIII, tänaseks juba püha Johannes XXIII ametitegevust. Paavst Paulus VI on peetud kui sillaks, kahe suure paavsti vahel, paavst Johannes XXIII ja paavst Johannes Paulus II vahel. Kuid kes oli vaatamata ajaloolisele Kirikukogule ja välissuhetele poolest tuntud paavst Paulus VI ja miks kuulutati ta õndsaks?

Õndsakskuulutamise protsess algas juba 1993. aastal, sest imeteod ulatuvad 90ndatesse aastatesse ja konkreetselt ühe mittesündinud lapse juhtumisse Californias, kus arstid leidsid ühel lootel olevat väga tõsise ajukahjustuse ja palusid emal nõustuda abordiga. Naine oli täielikult selle vastu ja hakkas koheselt paluma Paulus VI poole ja laps sündis tervena. Naise sõnade järgi ta palvetas selle sama paavsti poole, kes kirjutas entsüklika, mis räägib perekonna ja elu kaitsest ning abielulisest armastusest, lootuses, et tema poole palve toob lapse tervenemise. Nii ka juhtus. Vatikan kinnitas imeteo ja paavst Franciscuse dekreediga kuulutati paavst Paulus VI õndsaks 19. oktoober 2014.

Kuid lisaks perekonna küsimustele ning aktiivsele tööle Vatikani II Kirikukogus oli tänaseks õnnis paavst Paulus VI suur Neitsi Maarja austaja ja see annab ka võimaluse Maarjamaal tema eeskostel palvetada. Paulus VI oli see paavst, kes kuulutas Neitsi Maarja Kiriku Emaks, ühtlasi meie kõigi emaks. Ta külastas Neitsi Maarjaga seotud paikasid Fatimas ja Bonarias. Paavst Paulus VI pühendas ka kaks entsüklikat Neitsi Maarjale: Mense Maio (1965) ja Christi Matri (1966). Mõlemad entsüklikad keskenduvad palvele rahu eest maailmas Neitsi Maarja eeskostel.

Pikemalt on võimalik õndsa Paulus VI kohta lugeda Vatikani ametlikult veebilehelt www.vatican.va. Entsüklika Humanae Vitae on ilmunud ka eesti keeles.