Katoliku Kirik EestisPaavsti palveintentsioon septembrikuuks

Septembrikuuks läkitatud videosõnumis palub paavst Franciscus palvetada, et me kõik õpiksime austama loodusressursse.

Paavst ütleb, et maailmas suureneb kiiresti “ökoloogiline võlg”, kus paljud riigid rikastuvad teiste riikide ressurside ärakasutamise arvel. Paljud rahvusvahelised ettevõtted tegutsevad mitte koduriigis, vaid teistes riikides ja laastavad nende loodusressursse. Paavst küsib, et me peame täna tegutsema ühise hüve nimel, mite laastama, vaid hoolitsema kogu loodu eest. “Maa ressursse tuleb kasutada ja jagada õiguspäraselt,” lisab paavst. “Ei riisumisele; jah, jagamisele!”

1. septembrist kuni 4. oktoobrini, Püha Franciscuse päevani, kestab Kirikus palveperiood, kus palvetada kogu loodu eest ja tänada Jumalat kõige selle eest, mida Ta on meile loodusressursside näol andnud.

Social button for Joomla