Katoliku Kirik Eestis„Kiriku sinod: osadus, osalus ja missioon“

Oktoobris 2022 kohtuvad Roomas kogu maailma piiskopid, et arutada teemat: „Kiriku sinod: osadus, osalus ja missioon“.

„Sinodi” kontseptsioon on paavst Franciscusele olnud sagedase arutelu teemaks, eriti eelmisel piiskoppidesinodil 2018. aasta oktoobris. Sellest ka uue piiskoppidesinodi teema, et tegeleda sinodi sisulise poolega Kiriku kasvamise ja toimimise nimel.

Rahvusvahelise teoloogia komisjoni poolt 2018. aastal määratletud mõiste sinod on „Püha Vaimu tegevus Kristuse Ihu osaduses ja Jumala rahva misjonirännakul“. Selle mõiste all mõistetakse üldjuhul piiskoppide tööd Püha Vaimu abiga, kaasates piiskoppe, preestreid, usu- ja ilmikkatoliiklasi, Kiriku töösse.

Sinodid toimuvad iga kolme aasta tagant, tegelevad mõne küsimusega, mis on hetkel ja tulevikus oluline Kiriku seisukohalt. Praeguseks on toimunud 15 piiskoppidesinodi.

Social button for Joomla