Oktoober on maailmamisjoni kuu

popefrabcismisionMisjon on Kristuse käsk Kirikule ja igale kristlasele. Kiriku misjon tähendab olla Kristuse kaastööline inimeste ja kogu loodu lepitamisel ja päästmisel. Ustavuses sellele käsule on vaja kõigi kristlaste ühist panustamist. Ükski kirik tänapäeva maailmas ei oma vahendeid, et Kristuse antud misjoniülesannet üksinda täita, ent ükski kirik ei või ka sellest ülesandest loobuda. Misjon meie jaoks, siin Eestis, ei tähenda sugugi kaugetele maadele reisimist, vaid maailma keskele astumist omaenda koduukse lävelt.Katoliiklaste misjoniteadvust elavdades on paavst Franciscus kuulutanud oktoobrikuu erakorraliseks maailmamisjoni kuuks koos juhtmõttega: „Ristitud ja läkitatud – Kristuse misjonikirik maailmas“.

Pühapäevases jutluses, 20. oktoobril 2019 Püha Peetruse basiilikas Vatikanis tuletas paavst meelde Kristuse õpetust minna „kogu“ maailma, „kõikide“ rahvaste juurde, et „kõik“ inimesed saaksid päästetud. See tingib aga lahtilaskmist „minu“ ja „meie“ asjadest, inimestest või kogukonnast. Jumala „kõik“ peab silmas seda, et igal inimesel on väärtus ja tema elul on mõte. Misjoni saladus seisnebki vabakslaskmises ja enesest loobumises: „Usutav kuulutamine ei seisne kaunites sõnades, vaid kaunis elus: teenivas elus, mis võib ka loobuda südant kammitsevatest materiaalsetest asjadest /…/ selleks et leida aega Jumala ja teiste jaoks.“

Seoses erakorralise misjonikuuga avaldas Vatikani teabekeskus Fides värsked andmed katoliiklaste, orduinimeste ja preestrite kohta maailmas. Katoliiklastest (1,31 miljardit) peaaegu pool elab Põhja- ja Lõuna-Ameerikas (637 miljonit ehk 48 %). Seejuures aga katoliku kiriku preestritest (414 582) enamik asub Euroopas (173 611 ehk 42 %). Euroopas elab ka enamik orduinimesi (seisuga 2017. aasta lõpul): 231 413 orduõde (35,6 %) ja 65 578 orduvenda (35,6 %). Üldiselt siiski nii Ameerikas kui ka Euroopas on orduinimeste ja preestrite arv langustrendis. Seevastu on mõlemal kontinendil kasvamas püsidiakonite arv: aastaks 2019 Ameerikas 30 813 ja Euroopas 14 819; Aasias vaid 346 ja Aafrikas 465 püsidiakonit. Püsidiakoniteks ordineeritakse väärikas eas (vähemalt 35 aastaseid) mehi, ka abieluinimesi, kes ei ole preestrikspühitsemise ootel, vaid jäävad püsivalt teenima diakoniülesannetes.

(Ingmar Kurg, dr theol)