Kardinal Tagle: tervendada kuritarvitatude haavu

vatican01Kardinal Luis Antonio Tagle avas neljapäeval Vatikanis kolmepäevase kohtumise alaealiste kaitse kohta Kirikus, kus räägiti, et vaimulikud peavad teadma ja tundma väärkohtlemise ohvrite valu ja tervendama nende haavu. Toome siinjuures kokkuvõtte kardinal Tagle ettekandest.

„Alaealiste kuritarvitamine vaimulike poolt on tekitanud haavu mitte ainult ohvritele, vaid ka nende perekondadele, vaimulikkonnale, Kirikule, laiemale ühiskonnale, kurjategijatele endile ja piiskoppidele,“ ütles kardinal Luis Antonio Tagle oma ettekandes kolmepäevase alaealiste kaitset Kirikus käsitleva kohtumisel.  "Ülestõusnud, ent veel haavatud Jeesuse kuju on vaimulikele ja piiskoppidele inspiratsiooniks ja eeskujuks, kuidas tervendada Kirikus kuritarvitatud alaealiste haavu." „Me tunnistame alandlikult ja kurbusega, et meie piiskopid on tekitanud haavu ohvritele ja tegelikult kogu Kristuse Ihule.“

Ta ütles, et piiskoppide vastuse puudumine ohvrite kannatustele kuni nende tagasilükkamiseni ja skandaali varjamiseni, et kaitsta kurjategijaid ja institutsiooni, „on meie inimesi vigastanud, jättes sügava haava meie suhetesse nendega, keda me oleme saadetud teenima.“

Silmade sulgemine kuritarvitamise ees
Ta ütles, et inimesed osutavad õigusega sõrmega Kiriku vaimulikkonnale, keda kutsutakse tundma „lammaste lõhna“, kuid kes jooksevad ära, kui nad leiavad „haisva mustuse, mis on tekitatud lastele ja haavatavatele inimestele, keda nad peaksid kaitsma.“ Sellega seoses juhtis kardinal tähelepanu Ülestõusnud Kristuse ja Toomase kohtumisele, kus Jeesus nõudis, et Tema jünger puudutaks Tema haavu. „Haavad jäävad haavadeks,“ ütles kardinal ja „Kristuse haavad jäävad meie maailma haavadeks.“ „Kuidas me saame tunnistada usku Kristusesse, kui me sulgeme oma silmad kõigi kuritarvituste tekitatud haavade ees?” küsis kardinal.

„Igaüks meist peab võtma isikliku vastutuse selle haava tervendamise eest Kristuse ihus ja pühenduma tegema kõik, mis meie võimuses, et tagada laste ohutus meie kogukondades.“

Armastus ja osavõtlikkus
Kardinal märkis, et Jeesus lasi end haavata, kui ta puudutas vaeste, haigete, maksukogujate, halva kuulsusega naiste, pidalitõbiste, lärmakate laste, väljatõugatute ja välismaalaste haavu. „Ta löödi risti, sest ta armastas neid konkreetseid inimesi, kes olid ise ühiskonna ja religiooni poolt haavatud. Jagades nendega nende nõrkust ja haavu, sai temast pigem osavõtlik vend kui karm kohtunik.“ Kardinal märkis, et haavasid põhjustavad tihti ambitsioonide ja õiguspärasuse pimedus ja võimu kuritarvitamine, mis mõistis süütu isiku hukka kurjategijana.“

Ta ütles, et me peame kõrvale heitma kõik kõhklused ja minema oma inimeste haavade juurde, sest „ainult armastus ja osavõtlikkus saavad haavasid parandada.“

Kui me tahame olla tervendamise esindajad, peame nägema ja puudutama teiste haavu, mis on Kristuse haavad haavatud inimestes. Haavade ja surma eitamine põhjustab teiste surma ja meie enda surma.

Solidaarsus, kaaslaseks olemine
Kardinal Tagle selgitas, et ainuüksi õiglus ei saa parandada kuritarvitatud ellujäänute murtud südant. „Kui me tahame ohvreid ja kõiki kriisi poolt haavatud inimesi teenida,“ ütles ta, „peame me tõsiselt võtma nende pahameelt ja valu ning vajadust tervendamise järele.“ Pahameel võib olla nagu haigus, mis aeglaselt ja pidevalt nakatab inimesi, kuni nende entusiasm ja energia on kadunud. Üha suureneva stressiga kalduvad nad „suurenenud ärevusele ja depressioonile, vähenenud enesehinnangule, inimestevahelistele konfliktidele, mis tulenevad sisemisest katkiolekust.“

Mis puudutab ohvrite andestamise küsimust, siis kardinal Tagle ütles, et see ei tähenda, et nad peaksid lihtsalt laskma kõigel minna, vabandama kuritarvitamist ja lihtsalt liikuma edasi. Andestus, ta ütles, on üks võimas ja isegi teaduslikult toetatud tee valu ja pahameele kõrvaldamiseks inimeste südames.

Meie Kirikuna peaksima jätkama kõndimist koos nendega, kes on sügavalt haavatud kuritarvitamise poolt, luues usaldust, tagades tingimusteta armastuse ja paludes korduvalt andestust, tunnistades täielikult, et me ei vääri seda andestust õigluse korras, vaid võime seda saada ainult siis, kui see on antud anni ja armuna paranemise protsessis.

Kardinal Tagle, kes on Caritas Internationalise president, juhtis tähelepanu sellele, et mõnikord on piiskoppidel ja usujuhtidel kiusatus ja mõnikord on neil isegi surve „valida ohvri ja kurjategija vahel“. Kuid keskendumine õiglusele ja andestamisele näitab, et mõlemad vajavad tähelepanu. "Ohvreid tuleb aidata väljendada oma sügavat valu ja tervendada sellest. Kurjategijateni tuleb viia õiglus, aidata neil tõele näkku vaadata ilma õigustamiseta ja mitte jätta tähelepanuta nende sisemist maailma."

Õppides Ülestõusnud Issandalt ja tema jüngritelt, ütles kardinal, vaatame me ja puudutame ohvrite, perekondade, süüdiolevate ja süütute vaimulike, Kiriku ja ühiskonna haavu. „Vaadates Jeesust haavatuna reetmise ja võimu kuritarvitamise tõttu näeme nende haavasid, keda vigastasid need, kes oleksid pidanud neid kaitsma.“

Allikas: www.vaticannews.va