Paavst Franciscus: surmanuhtlus on vastuvõetamatu

PaavstVatikanisPaavst Francis on heaks kiitnud Katoliikliku Kiriku Katekismuse lõigu nr 2267 täienduse, mille kohaselt kriminaalkaristusena surmanuhtlus ei ole enam vastuvõetav ja aksepteeritav Kiriku poolt.

Usudoktriini Kongregatsioonile kiitis ülemakarjane Franciscus heaks alljärgneva uue visandi Katoliku Kiriku Katekismusele, korraldades selle tõlkimise erinevatesse keeltesse ja sisestades selle kõikidesse eelmainitud Katekismuse väljaannetesse.
 
2267. Surmanuhtlust kui seadusliku võimu õiguskaitsevahendit pärast õiglast kohtumenetlust peeti tükk aega kohaseks reageeringuks teatud kuritööde raskusastmele, ning kuigi ekstreemseks, siiski aktsepteeritavaks vahendiks üldise hüvangu kaitsmisel.


Kuid täna eksisteerib aina kasvav teadlikkus sellest, et isiku inimväärikus ei kao isegi pärast väga tõsiste kuritööde toimepanemist. Lisaks on tekkinud uus arusaamine riigi kehtestatud karistusmeetmete tähendusest ning viimaks on välja töötatud efektiivsemad kinnipidamismeetodid, mis kindlustavad kodanikele kohase kaitse, kuid samal ajal ei jäta süüdlasi ilma lunastuse võimalusest.


Seega õpetab Kirik Evangeeliumi valguses, et „surmanuhtlus on vastuvõetamatu, kuna see on rünnak isiku inimväärikuse ja puutumatuse vastu“[1], ning ta töötab otsustavalt surmanuhtluse kaotamise nimel üle maailma.


[1] FRANCISCUS, pöördumine uue evangeliseerimise edendamise paavstliku nõukogu korraldatud kohtumisest osavõtjate poole, 11 oktoober 2017: L’Osservatore Romano, 13 oktoober 2017, 5.

 

Allikas:Bollettino, 02.08.2018; Rescriptum “ex Audentia SS.mi”, 02.08.2018