Ilmus apostellik ekshortatsioon Gaudete et Exsultate

paavstfranciscusIssanda kuulutamise suurpühal, 9. aprillil 2018 avaldas paavst Franciscus apostelliku ekshortatsiooni Gaudete et Exsultate (“Olge rõõmsad ja hõisake”). See on kolmas apostellik kiri, mille paavst Franciscus oma pontifikaadi jooksul maailmale läkitab. Varem on avaldatud Evangelii Gaudium (“Evangeeliumi rõõm”) ja Amoris Laetitia (“Armastuse rõõm”).

Apostellik ekshortatsioon Gaudete et Exsultate on pühendatud pühadusele, pühana elamisele ning pühaduse teel käimisele. Paavst Franciscus on püstitanud tagasihoidliku eesmärgi tuua inimesi pühaduse mõistmisele lähemale ning püüab samas uuendada inimeste kutset pühadusele. Apostellik ekshortatsioon ei hõlma pühaduse teoloogiat, mis on suur katoliikliku teoloogia valdkond, vaid see näitab, et pühaduse teel olemine ei ole midagi erilist, vaid on väljakutse ja võimalus igaühele.

Paavst on läkitanud maailma teksti, mis aitaks seda olulist teemat paremini mõista ja näitab, kuidas on igaühel võimalik seda oma igapäevases elus elada. Apostellik kiri ei sisalda erinevaid pühaduse praktiseerimise viise.

Ta annab mõista, et kõik on kutsutud pühadusele, sest Issand on valinud meid kõiki olema “pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses.”(Ef 1:4)

Paavst kirjutab, et pühadus on palve, millesse on põimunud meie armastus ja õrnus Jumala vastu. Ta tunneb muret tänase maailma mentaliteedi pärast, mis ei ole vastavuses pühadusega. Kindlasti ei tähenda see Püha Isa sõnade järgi, et kristlik püha elu oleks kuidagi privilegeeritud – vastupidi. Paavst rõhutab, et pühaduse teel olemine nõuab head kasvastust ning toob oma apostellikus ekshortatsioonis välja mitmeid näiteid pühaduses kasvamisest perekonnas.

Pühaduse teel käimine hõlmab alati ka võitlust. Püsivus, kannatlikkus ja tasadus – need on kesksed märksõnad teel pühaduse poole. Kuid alati tuleb säilitada rõõm ja huumorimeel, mida tunneme juba Vanast Testamendist, kus hüüti Issandale rõõmuga kiitust. Paavst hoiatab, et me ei kaotaks tänase maailma mentaliteedi juures seda rõõmu, mis peab kristlast saatma.

Loe apostellikku ekshortatsiooni Gaudete et Exsultate inglise keeles SIIT.