Katoliku Kirik EestisKuid sinu käes on andeksand

LentReedel, 9. märtsil avab paavst Franciscus Püha Peetruse kirikus Roomas Halastuse aastal alguse saanud algatuse “24 tundi Jumalale”, mis hõlmab 24-tunnist palvust ning meeleparandusliturgiat. 2016.aastal leidis paavsti algatus aset ka Peeter-Pauli kirikus. 

“Innustan Kiriku liikmeid käima paastuaja teed innuga ning saama tuge annetamisest, paastumisest ja palvetest. Kui mõnikord kipubki halastuse tuli meie südametes kustuma, siis teadke, et Jumala südames see nii ei ole! Tema annab meile pidevalt võimaluse uuesti armastama hakata,” ütles Püha Isa paavst Franciscus oma 2018.aasta paastuaja läkituses. Selle algatuse eesmärk on, et paljud usklikud jõuaksid meeleparandussakramendini ning võtaksid aega palveks ja Jumala armu kohaloluks nende südametes. Paavst on palunud, et see algatus oleks läbi viidud kõigis piiskopkondades maailmas. Kui ei ole võimalus ühiselt kogu kogudusega järgida antud algatust, on igal katoliiklasel võimalus isiklikult pöörduda ja avada süda Jumala armule ning minna pihile ja võtta rohkem aega palveks.

 

Püha Isa paavst Franciscus, kes on algatuse autor ja võtab osa samuti reedel, 9. märtsil ja laupäeval, 10. märtsil Peetruse kirikus asetleidvast meeleparandusliturgiast, on  palunud mitte unustada halastustegusid, eriti paastuajal ning soovib, et halastusteod ulatuks väljapoole Kiriku piire:  "tahan oma kutse edastada ka valjapoole Katoliku Kiriku piire ning jõuda kõigi teieni, hea tahtega mehed ja naised, kes on avatud kuulma Jumala häält. Ehk olete teie, nagu meiegi, häiritud ülekohtu levimisest maailmas, olete mures südameid ja tegemisi halvava külmuse pärast ning tunnete inimkonna ühtekuuluvustunde nõrgenemist. Ühinege meiega meie palves Jumala poole, paastumises ning pakkuge puudustkannatavatele vendadele ja õdedele seda, mida nad vajavad." 

 

Social button for Joomla