Katoliku Kirik EestisIsiklik vastutus ja ustavus Jumalale (Angelus, 19.11.2017)

paavstiangelusTere päevast, kallid vennad ja õed!

Sel liturgilise aasta eelviimasel pühapäeval esitab Evangeelium meile tähendamissõna talentidest (vt. Mt 25,14-30). Enne reisile minekut usaldab üks mees oma sulastele talendid, mis sel ajal omasid suurt rahalise väärtust: viis talenti ühele, kaks teisele, üks kolmandale, igaühele tema võimete kohaselt. Sulane, kes sai viis talenti on ettevõtlik ja paneb need vilja kandma, saades teist viis. Sulane, kes sai kaks talenti, tegutseb nõndasamuti ning hangib teist kaks. Vastukaaluks sulane, kes sai vaid ühe talendi, kaevab maasse augu ja peidab sinna oma isanda raha.

Seesama sulane selgitab oma isandale tema tagasitulekul lahti oma teo motiivi, öeldes: "Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse." (v. 24-25). Sellel sulasel ei ole oma isandaga usalduslikku suhet, vaid ta kardab teda, ning see teda takistabki. Kartus muudab alati liikumatuks ja paneb tihti tegema halbu valikuid. Kartus viib ära julguse võtta initsiatiive, lükkab peitu pugema kindlatesse ja garanteeritud lahendustesse, ning nõndaviisi ei saavutatagi mitte midagi head. Selleks, et edeneda ja eluteekonnal kasvada, ei tohi me mitte karta, vaid peame usaldama.

See tähendamissõna õpetab meile, et on oluline tunda Jumalat. Me ei tohi mõelda, et Ta on halb isand, karm ja vali, kes tahab meid karistada. Kui meie sees on selline ekslik Jumala pilt, ei saa meie elu olla viljakas, sest me elame kartuses, mis ei lase meil midagi üles ehitada. Vastupidiselt kartus halvab meid, see hävitab meid. Me oleme kutsutud järele mõtlema ja avastama, milline on tõeliselt meie Jumal. Juba Vanas Testamendis ilmutab ta end kui "halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest" (2Ms 34,6). Ning Jeesus näitas alati, et Jumal ei ole karm ega sallimatu isand, vaid isa, kes on täis armastust, õrnust ja headust. Seega võime ja peamegi Teda mõõtmatult usaldama.

Jeesus näitab meile Isa heldekäelisust ja tähelepanelikkust nii mitmel viisil: oma sõnaga, oma tegudega, vastu võttes kõiki inimesi, eriti patuseid, väikseid ja vaeseid – nagu seda meile täna meenutab esimene puudustkannatavatele inimestele pühendatud päev – aga ka oma hoiatuste läbi, mis ilmutavad tema soovi, et me ei raiskaks oma elu kasutult. See on tegelikult märk, et Jumal hindab meid kõrgelt: see teadmine aitab meil olla vastutustundlikud inimesed kõigis oma tegudes. Seega kutsub talentide tähendamissõna meid isiklikule vastutusele ja ustavusele, mis saab samuti võimekuseks asuda pidevalt uuesti teele uutele radadele, ilma "talenti maha matmata", see tähendab neid ande, mida Jumal meile on usaldanud, ja mille kohta ta meilt aru pärib.

Kostku Neitsi Maarja meie eest, et me jääksime ustavaks Jumala tahtele, tehes viljakaks talendid, mida Tema meile on andnud. Nõnda oleme me kasulikud teistele ja viimsel päeval võtab meid Issand ise vastu, kutsudes meid osa saama tema enda rõõmust.

Angelus, 19. novembril 2017, Roomas
Puudustkannatavatele inimestele pühendatud päeval

Social button for Joomla